Prepoznajmo glavne ovire pri digitalni preobrazbi

Digitalna transformacija je v prvi vrsti poslovni izziv in precej več kot vlaganje v najnovejše informacijske rešitve. Zavedati se moramo medsebojne prepletenosti in soodvisnosti tehnologije, procesov, poslovnega modela in ravnanja naših sodelavcev.

Prepoznajmo glavne ovire pri digitalni preobrazbi

Dejstvo je, da pri digitalni preobrazbi ni enega samega recepta, saj si vsako podjetje v skladu s svojimi načrti in zmožnostmi na koncu sestavi svojo zgodbo. A ob tem je treba poudariti, da digitalna transformacija praviloma zahteva velike spremembe na poslovni ravni, zato je pomembno, da se zavedamo tudi vidikov digitalizacije, ki jih pogosto spregledamo.

Za uspeh moramo uspešno sestaviti vse koščke sestavljanke

Digitalna preobrazba je kompleksen proces, ki poseže v vse ključne elemente poslovanja podjetja: poslovni model, strategijo, poslovne procese, organizacijsko strukturo in kulturo. Na tej poti se skoraj vedno pojavijo tudi različne prepreke in izzivi, ki jih moramo prepoznati in se z njimi soočiti.

  • Pravijo, da je sreča na strani pogumnih. Zagotovo drži, da bodo tista podjetja, ki zares razumejo potencial digitalizacije poslovanja, se ne bojijo sprememb in izzivov, ki jih ta prinese, predvsem pa delujejo agilno in proaktivno, na koncu požela vse dobrobiti digitalizacije, ohranila konkurenčnost na trgu in ostala v igri.

Želimo digitalizirati poslovanje, pa ne vemo, kako

Dejstvo je, da se digitalna preobrazba ne zgodi zaradi uvajanja novih tehnologij, ampak temelji predvsem na naši sposobnostii, da učinkovito nadgradimo svoj poslovni model z možnostmi, ki jih te tehnologije ponujajo. Ko stopimo na pot digitalne preobrazbe, se moramo najprej vprašati, kaj želimo z digitalizacijo sploh doseči.

Naše izkušnje kažejo, da so pri vpeljavi sprememb in doseganju pozitivnih učinkov digitalizacije uspešnejša tista podjetja, ki jasno opredelijo cilje in zastavijo strategijo digitalizacije poslovanja.

Ker je digitalizacija poslovanja zahteven projekt, saj ne vpliva le na poslovne procese, ampak pogosto poseže tudi v našo organizacijsko kulturo, je pomembno, da ima potrebno podporo vodstva podjetja ter da mu ključni udeleženci namenijo potreben čas. Zato je priporočljivo, da tako obsežen projekt razdelimo in izvedemo v več sklopih. Številnim podjetjem se prav na tej točki zatakne, saj kar naenkrat ne vemo, kako se takega projekta sploh lotiti.

Glavni izzivi pri vpeljavi digitaliziranih procesov poslovanja

Največ ovir pri digitalizaciji praviloma izhaja iz organizacijske narave podjetja, najpogosteje pa so povezane z zaposlenimi ter njihovim pomanjkanjem znanj in veščin, potrebnih za prepoznavo lastnega digitalnega potenciala in posledično digitalno preobrazbo.

Zato je zelo pomembno, da v podjetju vse udeležence v procesih digitalizacije spodbujamo in motiviramo za spremembe, poudarjamo dobre prakse vedenja in ravnanja ter vlagamo v dvig kompetenc zaposlenih. Tudi v Mikrocopu se zavedamo, da so spremembe edina stalnica v življenju, zato ves čas vlagamo v izobraževanje svojih zaposlenih in v razvoj njihovih digitalnih kompetenc.

Največje ovire pri digitalizaciji poslovanja

  • Pomanjkljiva podpora vodstva, ki ne spodbuja vpeljave sprememb v zadostni meri.
  • Nepripravljenost na spremembe, neprilagodljivost, vtkana v našo organizacijsko kulturo.
  • Prepočasno odzivanje, odsotnost eksperimentiranja in preizkušanja hipotez.
  • Pomanjkanje ustreznih znanj in digitalnih veščin naših zaposlenih.
  • Nepovezani procesi znotraj podjetja, fragmentiran informacijski sistem.
  • Preveč nasprotujočih si prioritet, digitalizaciji nismo dodelili namenske ekipe.
  • Nismo določili osebe, odgovorne za digitalizacijo poslovanja in digitalno preobrazbo. 

Ključno je, da v podjetju vsi razumemo koristi povezanosti informacijskih tehnologij in poslovanja. Le tako bomo zavzeti, motivirani in posledično tudi pravi ambasadorji digitalizacije.

V podjetjih pa pogosto ni dovolj ali primerno usposobljenih zaposlenih, ki bi bili kos takim projektom. Kot kaže raziskava Stanje in trendi digitalne preobrazbe v Sloveniji, ki so jo leta 2017 izvedli na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, se zato številna podjetja obrnejo na zunanje strokovnjake, ki imajo z vpeljavo digitalnih procesov v poslovanje več izkušenj. Pravi partner, s pomočjo katerega bomo lahko dosegli želene cilje digitalizacije, je zares bistven del sestavljanke.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Tjaša Poljšak

Tjaša Poljšak je direktorica področja prodaje in trženja v Mikrocopu. Verjame, da s pravim pristopom noben izziv ni pretežak, zato pri svojih sodelavcih spodbuja izmenjavo idej, timsko delo in pozitivno delovno okolje. Največji zagon ji dajejo zadovoljne stranke na poti digitalne preobrazbe. Prepričana je namreč, da je sreča na strani digitalnih.

PREBERITE TUDI