Platforma InDoc EDGE za upravljanje informacij

Omogočite učinkovito timsko delo zaposlenih

DOKUMENTNI SISTEM (DMS) InDoc EDGE

Upravljanje dokumentov v različnih fazah življenjske poti vam pomaga učinkovito obvladati informacijski kaos sodobnosti. Omogočite učinkovito timsko delo in izkoristite zmogljivosti dokumentnega sistema za skladnost poslovanja in obvladovanje tveganj.

ZAJEM IN USTVARJANJE

dokumentov

ORGANIZACIJA

vsebin

UPRAVLJANJE

informacij

ZAGOTAVLJANJE

skladnosti in varnosti

Dokumentni sistem je
del platforme InDoc EDGE
za upravljanje informacij

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

ZAJEM IN USTVARJANJE DOKUMENTOV

DODAJANJE DOKUMENTOV

Uporabljate lahko različne načine zajema in dodajanja dokumentov v dokumentni sistem:

  • Skeniranje papirnih dokumentov
  • Ročno dodajanje elektronskih dokumentov
  • Uvoz obstoječih dokumentov v elektronski obliki
  • Zajem dokumentov pri viru prek integracij

USTVARJANJE DOKUMENTOV IZ PREDLOG

Dokumente lahko ustvarite tudi neposredno v dokumentnem sistemu ali skozi proces, pri tem pa si lahko pomagate z različnimi predlogami.

Zajem in ustvarjanje dokumentov

ORGANIZACIJA VSEBIN

Organizacija vsebin

STRUKTURA DOKUMENTOV

Dokumente lahko razvrščate v mape in zadeve, njihovo strukturo pa lahko v celoti ali delno predpišete ali povsem prepustite uporabnikom.

POOBLASTILA UPORABNIKOV

Pravice lahko nastavljate po uporabnikih in uporabniških skupinah, po mapah, zadevah ali dokumentih in glede na stopnje zaupnosti.

POVEZOVANJE DOKUMENTOV

Dokumente lahko preprosto povežete z drugimi za boljši pregled medsebojne odvisnosti ali pa uporabite bližnjice in preprečite podvajanje.

UPRAVLJANJE INFORMACIJ

UREJANJE IN VERZIONIRANJE

Različice dokumentov se samodejno posodabljajo ob spremembah, kadarkoli pa lahko pogledate njihovo zgodovino in pretekle verzije. 

KOMENTIRANJE IN OBVEŠČANJE

Za bolj učinkovito timsko delo lahko dokumente komentirate ali pa se naročite na obveščanje o spremembah izbranega dokumenta.   

DODELJEVANJE V DELO

K urejanju dokumenta lahko povabite svoje sodelavce ali pa jim dokument dodelite v delo, o čemer bodo samodejno obveščeni.

Upravljanje informacij

Iskanje informacij

ISKANJE INFORMACIJ

Informacije, do katerih imate dostop, lahko iščete po metapodatkih, vsebini in vrsti, za naprednejša iskanja pa uporabite ali zgradite poizvedbe. 

DELJENJE DOKUMENTOV

Dokumente lahko delite znotraj ali zunaj podjetja, pri čemer ohranite sledljivost uporabe in visoko raven zaupnosti izmenjave informacij. 

E-PODPISOVANJE

Poljubni dokument lahko podpišete sami, pošljete v podpis sodelavcem ali delite zunanjim pogodbenim partnerjem z navodili za podpis.

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN VARNOSTI

SLEDLJIVOST UPORABE

Vsaka aktivnost se samodejno zabeleži v revizijski sledi, ki zagotavlja celovito in transparentno sliko o uporabi in ravnanju z informacijami.

STOPNJE ZAUPNOSTI

Izbirate lahko med šestimi ravnmi varnostnega dostopa, s čimer učinkovito zamejujete dostop do informacij brez posegov v njihovo vsebino.

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Dostop do dokumentov z osebnimi podatki lahko ustrezno omejite, po potrebi pa lahko zahtevate tudi vnos razloga za dostop do dokumenta.

Zagotavljanje skladnosti in varnosti

Želite omogočiti učinkovito timsko delo zaposlenih?

Kontaktirajte nas