Poslovne rešitve InDoc EDGE

Obvladujte stroške že med procesom naročanja

CELOVITA REŠITEV ZA POTRJEVANJE NAROČIL

Vam je znana situacija, ko nekaj nujno potrebujete za delo, pa postopek nabave kar traja in traja? Ali pa je nekdo v podjetju naročil nekaj, za kar se je kasneje izkazalo, da ni bilo potrjeno, za reklamacijo pa je bilo prepozno? Bi radi pri tem bolje obvladovali stroške?

Izognite se neodobrenim stroškom in dolgotrajnim postopkom potrjevanja naročil. Poskrbite za pregledno, pravočasno naročanje z vnaprejšnjo odobritvijo odločevalcev. Obvladujte svoj proces nabave že v fazi potrjevanja naročil, zagotovite sledljivost in učinkovitost ter zmanjšajte možnosti napak.

PREGLEDNO IN UČINKOVITO OD ZAHTEVE DO NAROČILNICE

PRIPRAVA

zahteve

POTRDITEV

zahteve

PREGLED IN ODDAJA

naročila

E-HRAMBA

naročila

Proces potrjevanja naročil zajema več aktivnih korakov, ki so ustrezno podprti z organizacijsko shemo in sistemom odobritev v podjetju.

Priprava zahteve

Proces potrjevanja naročila lahko zažene vsak uporabnik z ustreznimi pravicami. Proces uporabnik zažene ročno iz opravil, izbere vrsto stroška, stroškovno mesto in vnese podatke o naročilu. Uporabnik ima možnost izbrati dobavitelje iz prednastavljenega šifranta in k naročilu dodati priponke. Ob pripravi naročila InDoc EDGE samodejno ustvari unikaten ID dokumenta, s katerim lahko sledite dokumentu skozi celoten proces potrjevanja naročila.

Potrditev zahteve

V korak potrjevanja je lahko vključenih več ravni potrjevalcev – od nadrejenih, odgovornih za posamičen strošek, do odločevalcev. Proces potrjevanja poteka zaporedno, kar pomeni, da naročilo brez enega od potrebnih potrjevalcev ne more biti odobreno ali zaključeno. V vsakem koraku lahko potrjevalci naročilo odobrijo ali zavrnejo, lahko pa zahtevajo dopolnitev ali pojasnitev, ki se vrne nazaj k uporabniku, ki je naročilo ustvaril.

Pregled in oddaja naročila

Po ustreznih potrditvah naročila uporabnik, odgovoren za nabavo, še zadnjič preveri in vnese podatke za izdelavo naročilnice v InDoc EDGE ali pa jo ustvari v svojem poslovnem sistemu in doda v InDoc EDGE. V tem koraku lahko naročilnico poveže tudi s pogodbo iz registra pogodb, če ta obstaja v InDoc EDGE.

V primeru izbire elektronske oddaje naročila se po potrditvi tega opravila naročilo pošlje na vneseni elektronski naslov kontaktne osebe, naročilnica in morebitne priloge pa umestijo v ustrezno mapo v dokumentnem sistemu.

E-hramba naročila

certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE vam zagotavljamo, da so dokumenti avtentični in celoviti, dostopi do informacij pa v celoti sledljivi in omogočeni le pooblaščenim uporabnikom.

KORISTI UPORABE POSLOVNE REŠITVE

Optimizacija stroškov

S preglednim procesom odobritve naročil
se izognete neodobrenim in neavtoriziranim
stroškom nabave.

Krajši čas nabave

Z digitalizacijo občutno skrajšate čas
za oddajo naročila in zagotovite več
obdelanih naročil v enakem času.

Večja učinkovitost

Sledljivost, dostopnost in možnost hitrih
dopolnitev ali sprememb naročil povečuje
učinkovitost celotnega procesa nabave.

Potrjevanje naročil deluje
na platformi InDoc EDGE.
Vas zanima več?

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

ZMOGLJIVOSTI REŠITVE ZA POTRJEVANJE NAROČIL

SLEDLJIVOST

 • Hiter vnos naročila in opremljanje s podatki
 • Prilagoditev ravni potrjevanja vašim potrebam
 • Izdelava naročilnic iz predlog
 • Povezljivost s pogodbami v sistemu

TRANSPARENTNOST

 • Spremljanje posamičnih faz naročila
 • Beleženje vseh aktivnosti v procesu
 • Preprosto upravljanje uporabniških pravic
 • Sistem opomnikov in eskalacij po uporabnikih

Sledljivost in transparentnost uporabe rešitve za potrjevanje naročil

Dostopnost in povezljivost rešitve za potrjevanje naročil

DOSTOPNOST

 • Vpogled v naročilo v vsaki fazi potrjevanja
 • Hitro iskanje po tekoči zbirki in arhivu naročil
 • Dopolnjevanje in spreminjanje naročil
 • Dodajanje poljubnih priponk

POVEZLJIVOST

 • Možnost nadgradnje rešitve glede na potrebe
 • Povezljivost z drugimi poslovnimi rešitvami
 • Povezljivost z vašim ERP sistemom
 • Povezljivost z vašimi drugimi sistemi

Želite bolje obvladovati stroške že med procesom naročanja?

Kontaktirajte nas