Platforma InDoc EDGE za upravljanje informacij

Zavarujte svoje poslovne dokumente in informacije

SISTEM ELEKTRONSKE HRAMBE (RMS) InDoc EDGE

Zagotavljamo vam, da so informacije dostopne samo pooblaščenim osebam, ki lahko do njih dostopajo skozi celoten čas hrambe. Dokumenti ostajajo avtentični in celoviti, uporaba pa je v celoti sledljiva z namenom ohranjanja zaupnosti informacij.

DOSTOPNOST

informacij

UPORABNOST

vsebin

VERODOSTOJNOST

dokumentov

TRAJNOST

hrambe

Sistem elektronske hrambe
je del platforme InDoc EDGE
za upravljanje informacij

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

DOSTOPNOST INFORMACIJ

POOBLASTILA UPORABNIKOV

Pravice lahko nastavljate po uporabnikih in uporabniških skupinah, po mapah, zadevah ali dokumentih in glede na stopnje zaupnosti.

STOPNJE ZAUPNOSTI

Izbirate lahko med šestimi ravnmi varnostnega dostopa, s čimer učinkovito zamejujete dostop do informacij brez posegov v njihovo vsebino.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Dostop do dokumentov z osebnimi podatki lahko ustrezno omejite, po potrebi pa lahko zahtevate tudi vnos razloga za dostop do dokumenta.

Dostopnost informacij

UPORABNOST VSEBIN 

Uporabnost vsebin

TEKOČA IN STALNA ZBIRKA

Dokumente, ki so del rešenih zadev, lahko preprosto prestavite iz tekoče v stalno zbirko in omejite pravice za dostop na druge uporabnike.

UČINKOVITO ISKANJE

Informacije, do katerih imate dostop, lahko iščete po metapodatkih, vsebini in vrsti, za naprednejša iskanja pa uporabite ali zgradite poizvedbe. 

OHRANJANJE UPORABNOSTI

Podprto je samodejno pretvarjanje dokumentov v format, primeren za dolgoročno hrambo, s čimer zagotavljate uporabnost v celotnem času hrambe.

VERODOSTOJNOST DOKUMENTOV

ZAGOTAVLJANJE CELOVITOSTI

Zagotavljamo neokrnjenost in nespremenjenost vsebine dokumentov v hrambi, morebitni izredni posegi pa so v celoti zabeleženi v revizijski sledi.

OHRANJANJE AVTENTIČNOSTI

Dokumenti so digitalno podpisani in časovno žigosani po standardu RFC 6283 (XMLERS) za zagotavljanje osnovnih načel varne e-hrambe.

SLEDLJIVOST UPORABE

Vsaka aktivnost se samodejno zabeleži v revizijski sledi, ki zagotavlja celovito in transparentno sliko o uporabi in ravnanju z informacijami v hrambi.

Verodostojnost dokumentov

TRAJNOST HRAMBE

Trajnost hrambe

ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI

Ves čas predvidene hrambe dokumenta je zagotovljena njegova obstojnost, doseganje ostalih načel e-hrambe in posledično pravna veljavnost.

IZLOČANJE IN IZBRIS PO IZTEKU ROKA

Na podlagi klasifikacijskega načrta se samodejno osvežuje seznam dokumentov s pretečenim rokom hrambe, ki ga morate potrditi za umik gradiva.

Želite zavarovati svoje poslovne dokumente in informacije?

Kontaktirajte nas