Spodbudite digitalno transformacijo

Omogočamo doseganje koristi digitalizacije in digitalno preobrazbo vašega poslovanja.

USTVARJAMO POGOJE ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

InDoc EDGE združuje zmogljivosti zajema podatkov, upravljanja dokumentov in poslovnih procesov z e-podpisovanjem in elektronsko hrambo v oblaku ali na vaši lokaciji. Omogoča vam, da dosežete in polno izkoristite svoj digitalni potencial. Spodbudite digitalno transformacijo!

Certificirana platforma
InDoc EDGE za upravljanje
informacij v digitalnem svetu

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

ZMOGLJIVOSTI IN VMESNIKI ZA DIGITALNO POSLOVANJE

DOKUMENTNI SISTEM

Upravljanje dokumentov v različnih fazah njihove življenjske poti vam pomaga učinkovito obvladati informacijski kaos sodobnosti. Izkoristite zmogljivosti dokumentnega sistema za bolj učinkovito timsko delo, skladnost poslovanja in obvladovanje poslovnih tveganj.

 • Uporaba predlog pri ustvarjanju dokumentov
 • Deljenje dokumentov s sodelavci in drugimi
 • E-podpisovanje dokumentov na več načinov
 • Ohranjanje celovitosti in verodostojnosti

Dokumentni sistem

Sistem za upravljanje poslovnih procesov

SISTEM ZA UPRAVLJANJE PROCESOV

Upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z obstoječimi sistemi, prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju. Poslujte bolj vitko in odzivno z digitaliziranimi opravili, optimiziranimi procesi in avtomatizacijo njihovega izvajanja.

 • Modeliranje poslovnih procesov (BPMN 2.0)
 • Krmiljenje izvajanja s poslovnimi pravili
 • Sledljivost upravljanja poslovnih procesov
 • Povezljivost z drugimi informacijskimi sistemi

SISTEM ELEKTRONSKE HRAMBE

Zagotavljamo vam, da so informacije dostopne samo pooblaščenim osebam, ki lahko do njih hitro in nemoteno dostopajo skozi celoten čas hrambe. Dokumenti ostajajo avtentični in celoviti, uporaba pa je v celoti sledljiva z namenom ohranjanja zaupnosti informacij.

 • Dolgoročna pravna veljavnost dokumentov
 • Skladnost z načeli varne e-hrambe
 • Skladnost varstva osebnih podatkov (GDPR)
 • Visoka raven varnosti in razpoložljivosti

Sistem elektronske hrambe

Integracijski API vmesniki

INTEGRACIJSKI API VMESNIKI

Nadgradite informacijske sisteme in procese z zmogljivostmi sodobnega upravljanja informacij za digitalno uporabniško izkušnjo vaših strank in bolj učinkovito poslovanje.

 • Ustvarjanje, pregledovanje, upravljanje gradiv
 • Upravljanje procesov, pregled odprtih opravil
 • Deljenje dokumentov, sodelovanje uporabnikov
 • Umeščanje in dostop do gradiv v e-hrambi

 

Pridobite dostop

Želite spodbuditi digitalno transformacijo?

Kontaktirajte nas

USPEŠNE ZGODBE ZA DIGITALNO PRIHODNOST

Trgovina
MERKUR trgovina, d.o.o.

Računovodska dokumentacija, dostopna na klik v certificirani elektronski hrambi

Mikrocopovo storitev e-hrambe smo povezali z zalednim sistemom za prikaz računovodske dokumentacije ter prenos podatkov, ključnih za kasnejše iskanje in uporabo. Zdaj imamo informacije in dokumente dostopne na klik, ko jih potrebujemo.

Vse reference

Proizvodnja
GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica

Preprosta integracija ERP sistema in platforme za upravljanje informacij

Sinergija ERP sistema GoSoft in platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij nam omogoča, da se lažje osredotočamo na svojo osnovno dejavnost. Zdaj nam ni treba več skrbeti glede ustrezne varnosti in skladnosti dolgoročne e-hrambe.

Vse reference

Finance
Generali Investments d.o.o.

Hkrati do bolj učinkovitega poslovanja in večjega zadovoljstva strank

Kako skrajšati izvajanje ključnega poslovnega procesa in obenem svetovalcem sprostiti dodaten čas, da se posvetijo stranki? Optimizacijo procesa in tehnološko rešitev, ki zdaj omogoča tudi poslovanje na daljavo, so vlagatelji z navdušenjem sprejeli.

Študija primera

Vse reference