Poslovne rešitve InDoc EDGE

Digitalizirajte svoje poslovanje po meri

POSLOVNE REŠITVE PO MERI VAŠIH IZZIVOV

Včasih se srečamo s posebnim izzivom, ki ga ne moremo rešiti s standardiziranimi poslovnimi rešitvami. Če ne želite pristajati na kompromise, ustvarite konkurenčno prednost z implementacijo rešitev po meri vaših izzivov in potreb vaših strank. 

Uporaba namenskih poslovnih rešitev, ustvarjenih na platformi InDoc EDGE, povezanih z vašimi sistemi in v celoti usklajenih z vašimi poslovnimi cilji, prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju. Rešitve po meri vam omogočajo, da uspešno poslujete tudi v zahtevnih razmerah digitaliziranega sveta.

OD PROBLEMA DO REŠITVE S PLATFORMO InDoc EDGE

SNOVANJE

rešitve po meri

IMPLEMENTACIJA

nove poslovne rešitve

UPRAVLJANJE

informacij

E-HRAMBA

dokumentov

Zmogljivosti platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij lahko izkoristite za razvoj svojih, novih in povsem poljubnih poslovnih rešitev, v celoti prilagojenih vašim izzivom in poslovnim potrebam. Izboljšajte odzivnost, povečajte zadovoljstvo deležnikov, zmanjšajte izpostavljenost tveganjem ter zagotovite skladno in varno poslovanje.

Snovanje poslovne rešitve po meri

O rešitvi po meri začnemo razmišljati, ko spoznamo vaše potrebe, pričakovanja in pomen problema, ki ga nagovarjate. Poslovni izziv na delavnicah in intervjujih s ključnimi deležniki analiziramo in skupaj z vami oblikujemo možne načine za bolj učinkovito delo. Idejni zasnovi rešitve sledi opredelitev konkretnih funkcionalnih zahtev za doseganje opredeljenih ciljev in podroben projektni načrt za zagon.

Implementacija nove poslovne rešitve

Implementacija zamišljene rešitve praviloma obsega postavitev procesa, konfiguracijo in parametrizacijo rešitve. Velik poudarek dajemo povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi in storitvami, kar posledično omogoči (vsaj delno) avtomatizacijo izvajanja in s tem tudi zmanjšanje števila napak.

Po izkušnjah je najpomembnejši korak k uspešni uvedbi sprememb pravočasno komuniciranje, vključevanje in izobraževanje uporabnikov. Predstavitvi sprememb v kontekstu digitalizacije poslovanja sledi izobraževanje uporabnikov nove rešitve: na primerih rešitev in uporabniških zgodbah prikažemo načine in koristi uporabe, ključne uporabnike pa uvedemo v zahtevnejša opravila in po potrebi administracijo sistema. Tudi sicer je sprotna predaja znanja nekaj, čemur pri implementaciji posvečamo posebno pozornost.

Upravljanje informacij

Upravljanje informacij v InDoc EDGE omogoča pregled in preprosto iskanje dokumentov po vsebini in opisnih podatkih, urejanje različic in komentiranje, sprotno obveščanje o spremembah, varno in sledljivo deljenje med sodelavci in s tretjimi osebami … Informacije so dosegljive kadarkoli in kjerkoli, zagotovljena je njihova celovitost in verodostojnost, uporaba pa v celoti sledljiva. Dostop do dokumentov je omejen s pravicami uporabnikov, stopnjo zaupnosti in glede na vsebnost osebnih podatkov.

E-hramba dokumentov

Čeprav potreba po hrambi dokumenta nastopi šele v sklepnem delu njegove življenjske poti, pa je učinkovita, zakonsko skladna in varna dolgoročna hramba gradiva v digitalni obliki ključen gradnik digitalnega poslovanja in nujen del digitalne stvarnosti podjetja. V certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE vam zagotavljamo, da so informacije dostopne samo pooblaščenim osebam, da lahko zaposleni do njih hitro pridejo in jih lahko nemoteno uporabljajo skozi celoten čas hrambe, informacije ostajajo avtentične in celovite, dostopi pa so v celoti sledljivi.

KORISTI RAZVOJA POSLOVNIH REŠITEV PO MERI

Učinkovitost

Povečujemo vašo učinkovitost
z optimizacijo in digitalizacijo
ključnih poslovnih procesov.

Znanje

Razumemo vašo dejavnost in nove
poslovne modele, ki vam omogočajo
digitalno preobrazbo poslovanja.

Zanesljivost

Na poti digitalne preobrazbe vam
z dobrimi praksami pomaga ekipa
kompetentnih, izkušenih strokovnjakov.

Rešitve po meri ustvarjamo
na platformi InDoc EDGE.
Vas zanima več?

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

ZGRADITE SVOJO DIGITALNO ZGODBO S PLATFORMO InDoc EDGE

DOKUMENTNI SISTEM

Upravljanje dokumentov v različnih fazah njihove življenjske poti vam pomaga učinkovito obvladati informacijski kaos sodobnosti.

SISTEM ELEKTRONSKE HRAMBE

Z doslednim upoštevanjem temeljnih načel varne e-hrambe zagotovite dolgoročno pravno veljavnost vaših poslovnih dokumentov.

Dokumentni sistem in sistem elektronske hrambe

Sistem za upravljanje procesov in integracijski API vmesniki

SISTEM ZA UPRAVLJANJE PROCESOV

Izboljšajte uporabniško izkušnjo vaših strank, poslujte vitkeje, bolj odzivno in varno s prilagoditvjo procesov izzivom digitalne stvarnosti.

INTEGRACIJSKI API VMESNIKI

Nadgradite informacijske sisteme in procese z zmogljivostmi sodobnega upravljanja informacij za digitalno uporabniško izkušnjo vaših strank.

Pridobite dostop

Želite digitalizirati svoje poslovanje po meri?

Kontaktirajte nas