Platforma InDoc EDGE za upravljanje informacij

Upravljajte svoje procese v digitalnem svetu

SISTEM ZA UPRAVLJANJE PROCESOV (BPM) InDoc EDGE

Upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z obstoječimi sistemi, prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju. Poslujte bolj vitko in odzivno z digitaliziranimi opravili, optimiziranimi procesi in avtomatizacijo izvajanja.

NAČRTOVANJE

procesov

DIGITALIZACIJA

opravil

AVTOMATIZACIJA

izvajanja

OPTIMIZACIJA

delovanja

Sistem za upravljanje procesov
je del platforme InDoc EDGE
za upravljanje informacij

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

NAČRTOVANJE PROCESOV

MODELIRANJE PROCESOV

Poslovne procese in delovne tokove lahko načrtujete z vgrajenim orodjem za grafično modeliranje v notaciji BPMN 2.0.

POSLOVNA PRAVILA

Svoje procese lahko krmilite s poslovnimi pravili, ki jih upravljate sami, in se posledično lažje in hitreje prilagajate spremenjenim okoliščinam.

DOLOČANJE PRIORITET

Izbranim procesom ali posamičnim opravilom lahko nastavite višjo prioriteto, da jih sodelavci ne bodo spregledali med ostalimi opravili v delu.

Načrtovanje procesov

DIGITALIZACIJA OPRAVIL

Digitalizacija opravil

STANDARDNE REŠITVE

S poslovnimi rešitvami lahko optimizirate izvajanje vsakodnevnih opravil, kot so potrjevanje naročil, upravljanje pogodb ali likvidacija računov.

REŠITVE PO MERI

Z implementacijo rešitev po meri vaših izzivov in potreb strank vam ni treba pristajati na kompromise, da bi ustvarili konkurenčno prednost.

E-PODPISOVANJE

Vključite e-podpisovanje v svoje procese in zagotovite skladnost poslovanja z izbiro e-podpisa, ki najbolj ustreza vam in vašim strankam.

AVTOMATIZACIJA IZVAJANJA

INTEGRACIJSKI API VMESNIKI

Posamične procesne aktivnosti lahko povežete z drugimi informacijskimi sistemi in storitvami z namenom avtomatizacije izvajanja procesov.

Obenem lahko tudi svoje informacijske sisteme nadgradite z zmogljivostmi upravljanja informacij za digitalno uporabniško izkušnjo vaših strank.

  • Ustvarjanje, pregledovanje, upravljanje gradiv
  • Upravljanje procesov, pregled odprtih opravil
  • Deljenje dokumentov, sodelovanje uporabnikov
  • Umeščanje in dostop do gradiv v e-hrambi

 

Pridobite dostop

Avtomatizacija izvajanja

OPTIMIZACIJA DELOVANJA

Optimizacija delovanja

OBVEŠČANJE UDELEŽENCEV

Vaši sodelavci, udeleženi pri izvajanju procesa, so sproti obveščeni o novih opravilih prek pregleda opravil v InDoc EDGE in po e-pošti.  

SPREMLJANJE IZVAJANJA

Spremljanje izvajanja vam omogoča, da pravočasno zaznate odstopanja od začrtanih ciljev in svoje poslovne procese sproti optimizirate.

Želite upravljati svoje procese v digitalnem svetu?

Kontaktirajte nas