O nas

Svoje uspehe in načrte radi delimo z vami

ZGODOVINA USPEŠNEGA POSLOVANJA

2023

Kljub zadržani gospodarski rasti in povišani inflaciji je za Mikrocopom uspešno leto. Posledice nepričakovane rasti stroškov smo s poudarkom na reševanju poslovnih izzivov strank nevtralizirali z večjo prilagodljivostjo ter kakovostnimi storitvami in rešitvami, ki so prinesle nove stranke in nove projekte. Trend, ki smo mu priča že nekaj let zapored, lahko pripišemo pozitivnim poslovnim učinkom, ki jih prinaša podjetjem digitalizacija poslovanja. Zaradi njih se na vlak digitalizacije priključuje vse več podjetij, ki dajejo poudarek večji učinkovitosti in varnosti z upoštevanjem aspektov hibridnega delovnega okolja. Z razumevanjem potreb in izzivov na področju optimizacije poslovanja smo v letu 2023 okrepili svojo prisotnost na trgu IT ponudnikov, veliko pa smo vlagali tudi v dolgoročna sodelovanja tako s partnerji kot naročniki.

Mikrocop, 2023

 

 

Čisti prihodki iz prodaje, 2016 - 2023


Čisti prihodki iz prodaje, 2009 - 2019

 

 

2022

Za Mikrocop je bilo leto 2022 posebno. Kljub draginji in manjšanju kupne moči smo zabeležili največ pridobljenih novih strank v desetih letih. V letu 2022 smo krepili tudi obstoječe poslovne vezi in poglabljali dolgoročna sodelovanja. Prepoznavnost družbe Mikrocop kot celostnega ponudnika storitev in rešitev za digitalizacijo poslovanja se je v letu 2022 še dodatno utrdila.

Mikrocop, 2022

2021

Leto 2021 je bilo za družbo Mikrocop še posebej polno izzivov. Čeprav smo izkušnje s poslovanjem v korona krizi uspešno prenesli v leto 2021 in skrbeli, da je epidemija na naše poslovanje vplivala v čim manjšem obsegu, so naš poslovni uspeh zaznamovale nekatere strateške poslovne odločitve naših ključnih strank. Z novimi projekti smo nadomestili velik del planiranega posla. 

Mikrocop, 2021

2020

V letu 2020 smo kljub izzivom, ki jih je prinesla koronakriza, dosegli zastavljene cilje. Prilagoditi smo morali organizacijo in način poslovanja delu na daljavo, na drugi strani pa smo reševali in naslavljali podobne izzive strank, ki so se v želji prilagajanja razmeram podale na pot digitalizacije poslovanja. Mikrocop ostaja na začrtani poti zaupanja vrednega partnerja.

Mikrocop, 2020

2019

Leto 2019 smo uspešno zaključili in pri tem presegli ambiciozne načrte z začetka preteklega leta. Naša uspešnost je močno presegla rezultate preteklih let, kar kaže, da se ukvarjamo s pravimi vprašanji, in priča, da smo prepoznani kot zaupanja vreden partner, ki ponuja primerne rešitve za izzive naših strank. Še naprej si bomo prizadevali tudi za okolju in družbi prijazno in odgovorno poslovanje.

Mikrocop, 2019

2018

Leto 2018 smo zaključili uspešno, rasli smo primerljivo z rastjo slovenskega gospodarstva. Na ključnih področjih delovanja smo pridobili nove, pomembne naročnike. Ponovno smo razvoju digitalnih rešitev in ohranjanju ravni kakovosti in varnosti storitev za digitalizacijo poslovanja namenili približno dvakratnik slovenskega povprečja in tako ustvarili pogoje za uspešno prihodnje poslovanje.

Mikrocop, 2018

 

2017

Zadovoljni smo z napredkom podjetja v letu 2017. Ponovno smo rastli, hkrati pa naredili pomembne korake naprej pri razvoju platforme InDoc EDGE. Na tem področju si v letu 2018 obetamo veliko, tako z vidika pridobivanja novih naročnikov kot tudi z vidika novih izzivov. Z nenehnim vlaganjem v razvoj smo si izborili dober položaj na trgu, smo konkurenčni, imamo vizijo in možnosti nadaljnjega razvoja.

Mikrocop, 2017

 

2016

Poslovno leto 2016 smo zaključili uspešno in skladno s pričakovanji. Četrta industrijska revolucija in s tem povezana digitalizacija poslovanja je trend, ki je močno zaznamoval preteklo poslovno leto, kar se je odrazilo tudi v našem poslovanju. Povečan interes organizacij za digitalizacijo dokumentnega poslovanja sicer opažamo že zadnjih nekaj let, digitalni bum pa je ta interes še spodbudil.

Mikrocop, 2016

 

2015

Poslovno leto 2015 smo zaključili uspešno, ponovno smo dosegli načrtovano rast. Prizadevanje vseh zaposlenih se je pozitivno odrazilo tako v povečanju prihodkov kot v uspešni izvedbi zahtevnih projektov. Preteklo vlaganje v širjenje palete storitev na področju brezpapirnega poslovanja ter vzpostavitev storitvenega centra za upravljanje vložišča v zunanjem izvajanju se je potrdilo kot pravilna usmeritev.

Skupina Mikrocop, 2015

 

2014

Poslovno leto 2014 so zaznamovale zahtevne tržne razmere, saj je okrevanje gospodarstva v širši regiji potekalo izredno počasi. V Skupini Mikrocop smo se tako skozi vse leto soočali z izzivi zagotavljanja tržne konkurenčnosti in učinkovitosti poslovanja. Doseženi rezultati potrjujejo, da smo poslovno leto zaključili uspešno, dejavnost pa smo pri tem širili in razvijali na vseh trgih, kjer delujejo družbe v Skupini Mikrocop.

Skupina Mikrocop, 2014