Blog

Predstavljamo vam trende digitalizacije in nagovarjamo izzive učinkovitega in skladnega digitalnega poslovanja. Spremljajte nas!

Blog
Digitalizacija, Hramba, InDoc EDGE

Z uvedbo digitalnih poslovnih rešitev do boljših rezultatov

Implementacija digitalnih poslovnih rešitev omogoča poslovnim procesom v podjetju večjo učinkovitost, ki vodi do poslovne rasti in napredka. To potrjujejo in demonstrirajo zgodbe o uspehu številnih podjetij.

Anton Gazvoda

Blog
Kultura

Učenje in razvijanje kompetenc v ekipah

Pred časom sem pisal o psihološki varnosti in tudi tokrat bom zapis začel s citatom Amy Edmondson, ki je pred več kot dvajsetimi leti izumila pojem psihološke varnosti “Za doseganje odličnosti v kompleksnem in negotovem poslovnem okolju morajo ljudje delati in se učiti skupaj.”

Voranc Kutnik

Blog
Digitalizacija, Hramba

Sodobno arhiviranje fizičnega gradiva z digitalnim upravljanjem

Z vse večjim pomenom podatkov, ki postajajo 'nova nafta', in vse bolj strogimi pravili hrambe in upravljanja dokumentacije postaja arhiviranje kompleksen in tvegan proces, če k njemu ne pristopimo strokovno in preudarno.

Miha Čebron

Gostujoča objava
Digitalizacija

Pomen zakonsko skladnega elektronskega arhiva za zdravstveno dokumentacijo

Z vse bolj digitalno resničnostjo smo v vseh panogah soočeni z nujnostjo digitalizacije elektronskih dokumentov. S tem je nepogrešljiva postala elektronska hramba dokumentov, ki mora biti hkrati tudi zakonsko skladna. To še posebej velja za področje zdravstva, saj imamo opravka z dokumentacijo, ki vsebuje zakonsko varovane občutljive osebne podatke, do katerih smejo dostopati le pooblaščene osebe.

Maja Marušič, Mirjam Kerpan Izak

Blog
Digitalizacija, Digitalna preobrazba, Kultura

S klikom do najsodobnejšega digitalnega poslovanja za male in srednje velike

Vpeljava novih digitalnih tehnologij je prednostna naložba in naloga, s katero se trenutno soočajo podjetja po vsem svetu. Za uspešen nastop na trgu je digitalizacija poslovanja danes pravzaprav nujna, ne glede na velikost podjetja. Četudi se na prvi pogled zdi, da imajo mala in srednje velika podjetja specifične izzive pri digitalizaciji poslovanja, pa podrobnejši vpogled pokaže, da pravzaprav potrebujejo enake digitalne rešitve kot veliki, vendar pa imajo za to na voljo bistveno manj virov, tako kadrovskih kot finančnih. Imajo pa na drugi strani praviloma večjo sposobnost prilagajanja, zato so pri vpeljavi sprememb lahko hitrejša in agilnejša.

Tjaša Poljšak

Gostujoča objava
Digitalizacija, Digitalna preobrazba, Kultura

Vseprisotna organizacija informatike kot ključ za uspešno digitalizacijo

Velika večina podjetij in drugih organizacij zadnje čase izvaja digitalizacijo. Med tem, ko je še do nedavnega veljalo, da se s tem ukvarjajo predvsem interni informatiki in se vodstva podjetij niso zanimala za informatiko, je zadnja leta situacija precej drugačna. Danes se z digitalizacijo ukvarja veliko direktorjev podjetij - v naši raziskavi med velikimi in srednjimi slovenskimi podjetji smo že leta 2017 ugotovili, da je ta delež okrog 50 %, kar je bistveno več kot v predhodni raziskavi pred desetimi leti.

dr. Mojca Indihar Štemberger

Blog
Digitalizacija, Digitalna preobrazba

Prilagodljivost naj postane rdeča nit tega časa

Dogajanje, ki smo mu priča v zadnjih dveh letih, je dodobra pretreslo celotno družbo, pravzaprav ves svet. Prineslo je številne spremembe, torej vse tisto, česar se ljudje tako radi otepamo. Vsi raje vztrajamo v poznanem. Vsi smo raje zasidrani v svojem milnem mehurčku, čeprav vemo, da nas izven naše cone udobja čakajo veliki potenciali. A v teh časih je strah pred spremembami ena najslabših popotnic.

Tjaša Poljšak

Blog
Digitalizacija, Digitalna preobrazba

5 gradnikov uspešnega digitalnega poslovanja

Uspeh digitalizacije navznoter, kjer stremimo k ureditvi informacijskega kaosa in večji učinkovitosti poslovanja, ter digitalizacije navzven, osredotočene na izboljševanje izkušnje strank in prilagajanje izzivom digitalne preobrazbe, je pogojen z uspešnostjo uvajanja ključnih gradnikov digitalnega poslovanja.

Ivo Vasev

Gostujoča objava
Digitalna preobrazba, Kultura

Pomen psihološke varnosti pri digitalni preobrazbi

Pandemija je že trajno spremenila način dela v podjetjih in nekdaj občasno delo od doma je danes stalnica. Podjetja širom po svetu so bila skoraj čez noč prisiljena svojim zaposlenim omogočiti delo od doma. Na veliko se je začelo govoriti o digitalizaciji in v nekaterih podjetjih so jo enačili z nakupom prenosnikov in licenc za Zoom. Kar hitro so ugotovili, da je bil to šele prvi korak in da je pandemija prinesla še veliko večje izzive.

Voranc Kutnik