Upravljanje dokumentov in procesov

Izkoristite e-podpisovanje kot primerjalno prednost

E-PODPISOVANJE DOKUMENTOV

E-podpisovanje je ključen gradnik digitalnega poslovanja, še posebej za tista podjetja, ki želijo digitalizacijo izkoristiti za rast in povečanje prihodkov, nujno pa je tudi za celostno upravljanje življenjske poti dokumentov in digitalizacijo navznoter.

Z e-podpisovanjem prek platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij lahko pospešite digitalizacijo in zagotovite skladnost svojega poslovanja. V sodelovanju z različnimi ponudniki storitev zaupanja vam omogočamo prijazno navadno, napredno in kvalificirano e-podpisovanje. Nadgradite digitalno izkušnjo svojih strank in sodelavcev ter omogočite nemoteno izvajanje poslovnih procesov.

E-PODPISOVANJE PO MERI VAŠIH POTREB IN PRIČAKOVANJ VAŠIH STRANK

USTVARJANJE

ali zajem
dokumenta

PREGLED

in usklajevanje
vsebine

E-PODPIS
 • Kvalificiran elektronski podpis
 • Napreden elektronski podpis
 • Elektronski podpis

E-HRAMBA

podpisanega
dokumenta

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI S PRIMERNIM E-PODPISOM

InDoc EDGE vam omogoča, da kombinirate različne vrste in načine e-podpisovanja ter svojim strankam, partnerjem in zaposlenim omogočite optimalno izkušnjo digitalnega poslovanja v oblaku ali pri vas.

Kvalificiran elektronski podpis

V Mikrocopu kvalificirano podpisovanje omogočamo v sodelovanju s ponudniki certificiranih storitev zaupanja. Podpisovanje na daljavo je sodoben in uporabnikom najbolj prijazen način e-podpisovanja, saj ne zahteva namenske strojne ali programske opreme. Podpisniki lahko posledično dokumente preprosto podpisujejo na poljubnih napravah in v kateremkoli brskalniku. E-identiteta podpisnika je varno shranjena na oddaljeni napravi za ustvarjanje kvalificiranega elektronskega podpisa in potrjena z močno večfaktorsko avtentikacijo.

Napreden elektronski podpis

Vaši sodelavci in tisti deležniki, s katerimi zaposleni delijo dokumente za podpisovanje, lahko te napredno podpišejo s svojimi obstoječimi digitalnimi potrdili, ki so na seznamu zaupanja EU, lahko pa uporabijo storitev zaupanja certificiranega ponudnika. Uporabniki InDoc EDGE lahko tako podpišete poljuben dokument v dokumentnem sistemu, podpis s strani enega ali več podpisnikov pa lahko kot procesno aktivnost nadzorovano prožite tudi iz svojih poslovnih procesov.

Elektronski podpis

V nekaterih primerih povsem zadošča navaden elektronski podpis. Prek InDoc EDGE lahko podpisujete tudi s klikom, z miško ali s prstom, z digitalnim potrdilom, ki je kot zaupanja vredno dodano v shrambo InDoc EDGE, na podpisnih tablicah ali s storitvijo zaupanja certificiranega ponudnika. Dokumenti, podpisani z elektronskim podpisom, se po vsakem podpisu dodatno podpišejo še z digitalnim potrdilom Mikrocopa ali ponudnika storitve zaupanja.

Vrsta podpisa

Ponudniki podpisa

Načini podpisovanja

 • Kvalificiran
  e-podpis
 • Podpis z uporabo storitve zaupanja
 • Napreden
  e-podpis
 • Podpis z uporabo digitalnega potrdila
  (vir zaupanja: EUTL)
 • Podpis z uporabo storitve zaupanja
 • E-podpis
 • Klik za podpis
 • Podpis s prstom ali miško (HTML5)
 • Podpis na podpisni tablici
 • Podpis z uporabo digitalnega potrdila
  (vir zaupanja: InDoc EDGE)
 • Podpis z uporabo storitve zaupanja

E-podpisovanje dokumentov
omogočamo na platformi
InDoc EDGE. Vas zanima več?

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

KORISTI E-PODPISOVANJA S PLATFORMO InDoc EDGE

Celovitost

Na digitalizacijo poslovanja gledamo celovito
z namenom zagotavljanja vaše učinkovitosti,
varnosti in skladnosti.

Skladnost

Zagotavljamo pravno veljavnost
vaših poslovnih dokumentov in
omogočamo skladnost poslovanja.

Varnost

Vlagamo v ohranjanje visoke ravni 
varnosti in preprečevanje odtekanja
vaših zaupnih informacij.

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj pomeni raven zanesljivosti e-identifikacije?

Raven zanesljivosti označuje stopnjo zanesljivosti, da je oseba, ki izkazuje identiteto v določenem procesu, tudi zares oseba, ki ji je bila ta identiteta dodeljena. Sredstva elektronske identifikacije, npr. uporabniški profil na družbenem omrežju ali digitalno potrdilo, se razlikujejo na različnih ravneh zanesljivosti.

Najpomembnejše razlike med sredstvi e-identifikacije so v načinih dokazovanja in preverjanja identitete ob izdaji sredstev e-identifikacije, v načinih izdaje, dostave in aktiviranja teh sredstev, v načinih upravljanja s sredstvi e-identifikacije, njihovi odpornosti na varnostne grožnje in številu dejavnikov avtentikacije, ki so potrebni za uspešno e-identifikacijo.

Kako ocenimo tveganje zlorabe identitete ali nepravilnosti pri identifikaciji?

Stopnjo tveganja ocenjujemo s pomočjo različnih meril, ki so povezana s posledicami napačnega ugotavljanja identitete, zlorabe ali spremembe identitete, npr. s pravnimi posledicami, z zmanjšanjem ali izgubo našega ugleda, s povzročeno ekonomsko škodo in odgovornostjo, z vplivom na naše aktivnosti in z nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov.

Stopnja tveganja je odvisna od velikosti povzročene škode v primeru, da pride do nepravilnosti pri identifikaciji ali zlorabe identitete, in verjetnosti, da se to zgodi. Višja stopnja tveganja zahteva višjo raven zanesljivosti za uporabljena sredstva elektronske identifikacije.

Katera so ključna merila ocene tveganj?

Pri oceni tveganja moramo upoštevati vsaj naslednja merila:

 • Kakšne so pravne posledice zlorabe identitete ali nepravilnosti pri identifikaciji?
 • Ali obstajajo pravne zahteve v zakonodaji, ki izrecno zahtevajo določeno raven zanesljivosti?
 • Ali lahko do osebnih podatkov dostopajo nepooblaščene osebe?
 • Ali lahko zloraba pripelje do spreminjanja identifikacijskih podatkov v podatkovnih registrih?
 • Kakšna ekonomska škoda lahko nastane kot posledica zlorabe ali nepravilnosti?
 • Ali lahko zlorabe in nepravilnosti vplivajo na osebno in pravno varnost in zdravje uporabnika?

Seveda lahko nabor meril poljubno spremenimo in prilagodimo, paziti moramo le, da zajamemo vsa ključna področja in da uporabimo ista merila za oceno tveganj vseh naših procesov, kjer zahtevamo identifikacijo.

Ali lahko elektronsko podpišemo vse vrste dokumentov?

Praviloma da, a z izjemo tistih dokumentov, pri katerih področna zakonodaja tega ne dovoljuje. Primeri takih dokumentov so obveznice, čeki, menice ...

Ali lahko pri podpisovanju s podpisno tablico zajemamo tudi biometrične podatke?

V gospodarstvu lahko izvajamo biometrijske ukrepe le, če so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. Pred uvedbo biometrijskih ukrepov moramo Informacijskemu pooblaščencu posredovati opis nameravanih ukrepov in razloge za njihovo uvedbo, z izvajanjem pa lahko pričnemo šele po prejemu odločbe Informacijskega pooblaščenca, ki izvajanje biometrijskih ukrepov dovoli.

Želite izkoristiti e-podpis kot primerjalno prednost?

Kontaktirajte nas

PREBERITE TUDI