Upravljanje dokumentov in procesov

Izboljšajte digitalno izkušnjo vaših strank

UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV

Digitalizacija poslovanja je infrastruktura za nove poslovne modele, ki podjetjem omogočajo digitalno preobrazbo. Za to je ključna prilagoditev poslovnih procesov novi digitalni stvarnosti, optimizaciji procesov pa sledi njihova digitalizacija in upravljanje.

Upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z vašimi sistemi, prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju. Uporaba InDoc EDGE vam omogoča, da poslujete vitkeje, agilno, bolj odzivno in varno, saj lahko modernizirate opravila, avtomatizirate procese in spodbujate sodelovanje. Tako se lažje posvetite izboljšanju digitalne izkušnje vaših strank.

OPTIMIZACIJA IN DIGITALIZACIJA PROCESOV ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

SNOVANJE

izboljšav v skladu
s poslovnim modelom

OPTIMIZACIJA

in digitalizacija
poslovnih procesov

IZOBRAŽEVANJE

ključnih uporabnikov
na primerih rešitev

UPRAVLJANJE

novih poslovnih
procesov v praksi

UPRAVLJANJE PROCESOV DODAJA VREDNOST POSLOVANJU

Prilagodite svoje poslovne procese digitalnemu poslovanju, povečajte njihovo preglednost in učinkovitost izvajanja, zmanjšajte izpostavljenost poslovnim tveganjem in zagotovite skladnost poslovanja.

Snovanje izboljšav in načrtovanje izvedbe

O izboljšavah lahko razmišljamo, ko spoznamo vaše potrebe, pričakovanja in pomen poslovnega procesa v vašem poslovanju. Obstoječi proces na delavnicah in intervjujih s ključnimi deležniki analiziramo in skupaj z vami oblikujemo možne izboljšave za bolj učinkovito izvajanje (mogoče pa vam bo ustrezala tudi katera od standardnih poslovnih rešitev, ki delujejo na platformi InDoc EDGE). Idejni zasnovi izboljšav sledi opredelitev konkretnih funkcionalnih zahtev za doseganje opredeljenih ciljev in podroben projektni načrt za zagon.

Optimizacija, digitalizacija in avtomatizacija

Da bi lahko dosegli koristi, ki si jih obetamo od digitalizacije poslovanja, moramo procese prilagoditi digitalni stvarnosti podjetja in morebitnemu novemu poslovnemu modelu. Ravnanje, ki je bilo smiselno ali edino možno v svetu papirnih dokumentov, lahko v digitalnem svetu praviloma zapeljemo drugače, bolj prijazno do uporabnikov in bolj učinkovito z vidika uspešnega poslovanja. Pri tem velik poudarek dajemo povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi in storitvami, kar posledično omogoči (delno) avtomatizacijo izvajanja in s tem tudi zmanjšanje števila napak. Za digitalizacijo in avtomatizacijo procesov uporabljamo sistem za upravljanje procesov InDoc EDGE.

Izobraževanje ključnih uporabnikov

Po izkušnjah je najpomembnejši korak k uspešni uvedbi sprememb pravočasno komuniciranje, vključevanje in izobraževanje uporabnikov. Predstavitvi procesnih sprememb v kontekstu digitalizacije poslovanja sledi izobraževanje uporabnikov InDoc EDGE: na primerih rešitev in uporabniških zgodbah prikažemo načine in koristi uporabe, ključne uporabnike pa prek programa Train the Trainer uvedemo v zahtevnejša opravila in administracijo sistema. Tudi sicer je sprotna predaja znanja nekaj, čemur na projektih optimizacije in digitalizacije procesov posvečamo posebno pozornost.

Upravljanje poslovnih procesov

Upravljanje poslovnih procesov z InDoc EDGE vam omogoča učinkovito obvladovanje in prilagajanje ključnim izzivom poslovanja. Upravljate lahko tako z vsakodnevnimi preprostimi opravili, kot sta likvidacija računov ali upravljanje pošte, kot z bolj zahtevnimi procesi, v katerih sodelujejo različni nosilci in praviloma vključujejo samodejno odločanje na podlagi poslovnih pravil. Spremljanje izvajanja pa vam omogoča, da pravočasno zaznate odstopanja od začrtanih ciljev in procese sproti optimizirate.

Upravljanje procesov
omogočamo na platformi
InDoc EDGE. Vas zanima več?

Naročite predstavitev

Uporaba v oblaku

InDoc EDGE lahko uporabljate v
zasebnem Mikrocopovem oblaku.

Uporaba pri vas

InDoc EDGE lahko namestimo pri
vas v vašem podatkovnem centru.

KORISTI UPRAVLJANJA PROCESOV S SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE PROCESOV InDoc EDGE

Učinkovitost

Povečujemo vašo učinkovitost
z optimizacijo in digitalizacijo
ključnih poslovnih procesov.

Znanje

Razumemo vašo dejavnost in nove
poslovne modele, ki vam omogočajo
digitalno preobrazbo poslovanja.

Zanesljivost

Na poti digitalne preobrazbe vam
z dobrimi praksami pomaga ekipa
kompetentnih, izkušenih strokovnjakov.

USPEŠNE ZGODBE ZA DIGITALNO PRIHODNOST


Generali Investments

Želeli smo skrajšati čas izvajanja procesa in posledično našim svetovalcem sprostiti dodaten čas, da se posvetijo stranki. Tehnologijo smo uporabili, da nam je omogočila izvajanje procesa prek različnih poti in naprav, kar so naše stranke z navdušenjem sprejele. S pomočjo pravega partnerja nam je uspela izjemno uspešna digitalna preobrazba, katere rezultati se kažejo tako znotraj podjetja kot tudi navzven.

Goran Djuratovič, direktor naložbenega svetovanja in trženja, Generali Investments

POGOSTA VPRAŠANJA

Katera so glavna področja digitalne transformacije?

V študiji, ki so jo pripravili pri MIT Center for Digital Business in Capgemini Consulting, je navedeno, da lahko digitalno transformacijo delimo na tri glavna področja, ki so v tesni medsebojni odvisnosti:

  • Transformacija izkušnje strank: poglobljeno razumevanje strank, ki jih lahko bolje spoznamo s pomočjo vseh razpoložljivih podatkov iz obstoječih sistemov in analitike, rast prihodkov s pomočjo uvajanja tehnologij za personalizacijo vsebin in novi, medsebojno usklajeni kanali za interakcijo s stranko.
  • Transformacija poslovnih procesov: digitalizacija poslovnih procesov, opolnomočenje sodelavcev, ki lahko delajo kjerkoli in kadarkoli, komunicirajo hitreje in medsebojno delijo znanje, ter upravljanje uspešnosti, ki temelji na transparentnosti in odločanju na podlagi podatkov.
  • Transformacija poslovnih modelov: digitalizacija poslovanja, ki zna uspešno povezati organizacijske enote med seboj, predstavitev novih digitalnih izdelkov, ki dopolnjujejo obstoječe izdelke, ter prehod na globalno poslovanje s podporo digitalnih tehnologij.

Katere so največje ovire pri digitalizaciji poslovanja?

Digitalizacija poslovanja zahteva pripravo premišljene strategije in jasno zastavljenih ciljev, saj so takšni projekti običajno kompleksni in zahtevajo vpletenost vseh zaposlenih. Kot največje ovire ocenjujemo:

  • Pomanjkljiva podpora vodstva, ki ne spodbuja vpeljave sprememb v zadostni meri.
  • Nepripravljenost na spremembe, neprilagodljivost, vtkana v organizacijsko kulturo.
  • Prepočasno odzivanje, odsotnost eksperimentiranja in preizkušanja hipotez.
  • Pomanjkanje ustreznih znanj in digitalnih veščin zaposlenih.
  • Nepovezani procesi znotraj podjetja, fragmentiran informacijski sistem.
  • Preveč nasprotujočih si prioritet, brez namenske ekipe za digitalizacijo poslovanja.
  • Odsotnost jasno določene osebe, odgovorne za digitalizacijo poslovanja in digitalno preobrazbo. 

Ali in kako procesi vplivajo na izkušnjo strank?

Večina osnovnih procesov je zapletenih in pogosto nepredvidljivih, saj vključuje veliko spremenljivk. Pri digitalizaciji teh procesov je potrebno dobro razmisliti o vzrokih za njihovo kompleksnost, povsem možno je namreč, da gre za posledico omejitev, ki jih v digitalnem svetu zlahka presežemo. A pozor, pri optimizaciji procesov je poleg želje po večji učinkovitosti pomembno tudi zavedanje, da je za končen uspeh ključna zadovoljna stranka.

Pogosto pa so interna poslovna pravila in politike navzkriž z dobro izkušnjo stranke. V procesih, pri katerih so v ospredju stranke, praviloma prihaja do nepredvidenih odstopanj od zastavljenega toka procesa. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vzpostavi pravo razmerje med tehnološko avtomatizacijo in človeško interakcijo; da bi ta nepredvidena odstopanja lahko bolje upravljali, pa je treba znova razmisliti tudi o poslovni strategiji.

Želite izboljšati digitalno izkušnjo vaših strank?

Kontaktirajte nas

PREBERITE TUDI