O nas

Osredotočeni smo na vašo varnost in skladnost

NA MIKROCOP SE LAHKO ZANESETE

STANDARD VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001 IN SISTEM VODENJA VAROVANJA INFORMACIJ ISO/IEC 27001

Zavedamo se odgovornosti za vaše poslovanje, zato vzdržujemo visoko raven informacijske in fizične varnosti ter ravnamo skladno s sistemom vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. V praksi potrjene metodologije, dobre prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje vgrajujemo v vse svoje rešitve. Zavezanost kakovosti potrjujemo s standardom vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Z vpeljavo omenjenih standardov v Mikrocopu celovito skrbimo za informacijsko varnost ter redno nadgrajujemo nadzorne mehanizme, s katerimi zagotavljamo visoko kakovost in varnost rešitev.

CERTIFICIRANE STORITVE IN PROGRAMSKA OPREMA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE

 • Certificirana programska oprema InDoc EDGE
 • Certificirana programska oprema InDoc RMS, ki je predhodnica digitalnih rešitev InDoc EDGE
 • Certificirane storitve zajema in hrambe Arhiviraj.si, InDoc EDGE Cloud ter spremljevalne storitve (zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko, pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo, urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, zagotavljanje varnih prostorov za hrambo gradiva v digitalni obliki)

POTRJENA NOTRANJA PRAVILA PRI ARHIVU REPUBLIKE SLOVENIJE

Arhiv Republike Slovenije je leta 2007 potrdil naša notranja pravila, ki se nanašajo na izvajanje storitev zajema in pretvorbe v digitalno obliko ter elektronske hrambe v digitalni obliki za dokumentarno in arhivsko gradivo. V letu 2012 smo v Mikrocopu izvedli številne izboljšave v samih procesih izvedbe storitev zajema, pretvorbe in elektronske hrambe, ki uporabnikom naših storitev prinašajo predvsem boljši nadzor in bolj kakovostno izvedbo storitev. Skladno s spremembami smo pridobili tudi potrditev nove različice notranjih pravil.

Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem z vidika zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov. Z izvajanjem certificiranih storitev hrambe in spremljevalnih storitev v skladu s potrjenimi notranjimi pravili zagotavljamo pravno veljavnost vašega elektronsko hranjenega gradiva.

PRIVZETA VISOKA RAZPOLOŽLJIVOST PODATKOVNEGA CENTRA

Privzeta visoka razpoložljivost podatkovnega centra

 • Visoko razpoložljivost primarnega strežniškega sistema zagotavljamo s podvojeno omrežno, strojno in programsko opremo
 • Zanesljivost delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost storitev zagotavljamo z replikacijami primarnega strežniškega sistema na dve kolokaciji
 • V primeru nedelovanja primarnega strežniškega sistema lahko v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji vzpostavimo celoten sistem in omogočimo nemoteno poslovanje
 • Dva neodvisna internetna dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada ali večjih obremenitev internetnih povezav
 • Zavezanost visoki kakovosti in varnosti potrjujemo s standardom za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001 in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001

VISOKA VARNOST IN IZJEMNA TEHNOLOŠKA OPREMLJENOST

Visoka varnost in izjemna tehnološka opremljenost

 • Varnostni nadzor celotnega objekta vključuje fizično in tehnično varovanje 24/7 – strokovno spremljanje delovanja sistema in nadzor podatkovnega centra s protipožarnim alarmnim sistemom, protivlomnim alarmnim sistemom, z video nadzorom in s sistemom za nadzor prehodov po prostorih
 • Zaščitni sistemi zagotavljajo stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja
 • Protipožarni zaščitni sistem vključuje sistem gašenja s plinom, ki ščiti informacijsko infrastrukturo in arhive pred uničenjem
 • Lastna energetska oskrba omogoča nemoteno delovanje vseh sistemov v objektu tudi v primeru prekinitve zunanje energetske oskrbe
 • Armirano-betonska nosilna konstrukcija objekta zagotavlja varnost v primeru naravnih nesreč in drugih večjih vplivov iz okolja