Zavedanje visoko, izvedba zaostaja

Kljub pozitivnemu vplivu, ki ga ima digitalna preobrazba na poslovanje na različnih področjih, še vedno slaba četrtina podjetij z digitalizacijo še ni pričela ali je zaenkrat sploh ne načrtuje.

Pomen kadrovskega oddelka v podjetjih je vsako leto večji - od nekdaj podporne administrativne funkcije se je HR v zadnjih nekaj letih razvil v ključno poslovno funkcijo, katere rezultati neposredno vplivajo na uspeh poslovanja. Če seštejemo dva plus dva, le zadovoljni zaposleni dajejo dobre rezultate. In glavno nalogo skrbi za zaposlene ima kadrovska služba.

V Mikrocopu nas je zanimalo, kako v slovenskih podjetjih sledijo poslovnim zahtevam in tehnološkim trendom na področju kadrovanja in v kakšni meri so se podali na pot digitalne preobrazbe.

V ta namen smo v mesecu marcu 2023 izvedli empirično raziskavo med 104 slovenskimi podjetji različnih velikosti in panog. Želeli smo dobiti kar najbolj reprezentativne podatke o optimiziranosti, avtomatiziranosti in digitaliziranosti kadrovskih oddelkov s poudarkom na delu z dokumenti.

Med drugim nas je zanimalo, v katerih fazah digitalizacije so podjetja, na katera področja v podjetju digitalizacija vpliva, kolikšen vpliv ima pri uvajanju digitalne kulture kadrovska služba, v kakšni meri so kadrovski procesi digitalizirani, katere tehnologije uporabljajo, v kolikšni meri poslujejo še papirno in kako ocenjujejo pomen uvedbe digitalizacije v HR oddelkih.

Med sodelujočimi je bilo 74 % anketirancev iz zasebnega sektorja, 23 % iz javnega sektorja, ostali pa so se opredelili kot gospodarske družbe, javno podjetje in podjetje s posebnim statusom.

Kar 27 % anketirancev dela v podjetjih z več kot 5000 zaposlenimi, 31 % v podjetjih, kjer je zaposlenih med 101 in 500, 21 % jih prihaja iz podjetij, kjer je zaposlenih od 50 do 100 ljudi, in enak delež, torej 21 % iz podjetij, kjer je manj kot 50 zaposlenih.

Prosimo, vnesite svoje podatke za dostop do celotne vsebine raziskave.Nataša Centa

Nataša Centa je strokovnjakinja za digitalizacijo poslovanja s poudarkom na kadrovskih procesih. Njeno izčrpno znanje upravljanja kadrov dopolnjujejo večletne izkušnje s področja vpeljave sodobnih IT rešitev v podjetja v času digitalizacije in svetovanja s področja različnih kadrovskih IT rešitev. Uspešno povezuje ključne člane ekip izvajalca in naročnika z motom: »Skupaj zmoremo vse«.

PREBERITE TUDI