Generali Investments d.o.o.

Študija primera // Hkrati do bolj učinkovitega poslovanja in večjega zadovoljstva strank

Kako skrajšati izvajanje ključnega poslovnega procesa in obenem svetovalcem sprostiti dodaten čas, da se posvetijo stranki? Optimizacijo procesa in tehnološko rešitev, ki zdaj omogoča tudi poslovanje na daljavo, so vlagatelji z navdušenjem sprejeli.

Velikost Majhna

Dejavnost Finance

Družba Generali Investments, članica Skupine Generali, je prva družba za upravljanje v Sloveniji. Od leta 1992 uspešno utirajo pot naložbam v sklade in oblikujejo uspešne finančne produkte. Zgradili so trden, na strokovnosti, profesionalnosti in zaupanju temelječ odnos z vlagatelji, za vse to pa, s posluhom za vsakega vlagatelja posebej, skrbijo vrhunski upravljavci in izkušeni finančni svetovalci.

Njihovi skladi investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Tako ponujajo pestro paleto dolgoročno perspektivnih naložbenih politik, med katerimi lahko vlagatelji v vsakem trenutku oblikujejo portfelj po svojih željah in potrebah, primeren njihovemu življenjskemu slogu in obdobju.

Drznil si bom zapisati, da smo v tistem, kar počnemo, najboljši. Enako kot v številkah izraženi podatki o uspešnem upravljanju, tudi nizke cene upravljanja in naš tehnološki razvoj kažejo, da smo na področju vzajemnih skladov številka ena v Sloveniji. Izkoristiti želimo priložnosti za nadaljnjo lokalno in mednarodno rast ter ustrezno širiti ponudbo produktov in storitev za vlagatelje, zato optimiziramo poslovne procese in kontinuirano vlagamo v digitalno infrastrukturo.

 Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments

IZZIV

Stranke si storitve želijo na dosegu: hitro, kadarkoli in od koderkoli

»Če so še včeraj šteli predvsem donosi, pa je danes vlagateljem enako pomembna njihova uporabniška izkušnja,« spremembo pričakovanj strank povzema Goran Djuratovič, direktor naložbenega svetovanja in trženja v Generali Investments.  

V družbi za upravljanje je pristop vlagatelja k skladu ključen poslovni proces in obenem tudi prvi stik z družbo. »Primerjajo nas z globalnimi ponudniki spletnih storitev, h katerim lahko kadarkoli pristopimo na daljavo,« razlaga Goran Djuratovič in dodaja: »Čeprav tovrstna primerjava ni povsem utemeljena, pa lepo kaže, kakšno uporabniško izkušnjo stranke od nas pričakujejo.«

Pet ključnih poslovnih izzivov pristopanja vlagateljev, ki so slabo vplivali tako na učinkovitost poslovanja kot na zadovoljstvo strank:

  1. Vlagatelj se je moral za pristop k skladu osebno oglasiti.
  2. Izvajanje procesa pristopa k skladu je trajalo (pre)dolgo.
  3. Finančni svetovalci so se namesto s stranko ukvarjali z administrativnimi opravili.
  4. V okviru pristopa k skladu je nastajalo ogromno dokumentacije v papirni obliki, kar ni bilo v skladu z načeli trajnostnega poslovanja.
  5. Papirno dokumentacijo so morali pretvarjati nazaj v digitalno obliko, primerno za vsakodnevno uporabo in dolgoročno hrambo.

OB PRISTOPU K SKLADU NASTANE OZ. VLAGATELJ DOBI OSEM DOKUMENTOV.

Zato so se v Generali Investments odločili za optimizacijo in digitalizacijo pristopnega procesa, s čimer bi učinkovito rešili navedene izzive, obenem pa ohranili visoko raven zaupnosti, skladnosti in varnosti.


POSLOVNI IZZIV

Poslovni izziv

REŠITEV

E-podpisovanje je pogoj za digitalizacijo k stranki usmerjenih procesov

Na izziv prenove in digitalizacije ključnega poslovnega procesa Generali Investments smo uspešno odgovorili z digitalnimi rešitvami InDoc EDGE za upravljanje informacij.

Prenova in digitalizacija ključnega procesa je obsegala:

  • dvosmerno integracijo InDoc EDGE z ERP sistemom za zajem podatkov, pripravo pristopne izjave in drugih dokumentov,
  • uvedbo e-podpisovanja na podpisnih tablicah in mobilnih napravah, ki omogoča podpisovanje kjerkoli, tudi na daljavo, lastnoročno ali s certifikatom, dokument pa ima lahko tudi več podpisnikov,
  • vpeljavo upravljanja dokumentov in poslovnih procesov z namenom izboljšanja dostopnosti in razpoložljivosti dokumentov ter odzivnosti in kakovosti storitve.

NA PROJEKTU JE SODELOVALO DESET STROKOVNJAKOV IZ GENERALI INVESTMENTS, MIKROCOPA IN DRUGIH IZVAJALCEV, IZVEDBA PA JE TRAJALA POL LETA.


SHEMA REŠITVE

Shema rešitve

Želeli smo skrajšati čas izvajanja procesa in posledično našim svetovalcem sprostiti dodaten čas, da se posvetijo stranki. Tehnologijo smo uporabili, da nam je omogočila izvajanje procesa prek različnih poti in naprav, kar so naše stranke z navdušenjem sprejele. S pomočjo pravega partnerja nam je uspela izjemno uspešna digitalna preobrazba, katere rezultati se kažejo tako znotraj podjetja kot tudi navzven.

Goran Djuratovič, direktor naložbenega svetovanja in trženja v Generali Investments

UČINEK

Digitalizacija je strankam približala finančne storitve

»Vpeljava sprememb v visoko regulirani dejavnosti je zahtevna, še posebej, ko govorimo o spreminjanju ključnega poslovnega procesa, zato mora biti dobro premišljena,« poudarja Tatjana Jaklič, vodja poslovnih rešitev v Mikrocopu, ki je sodelovala pri vpeljavi InDoc EDGE. »Zanesljivost rešitve in sprotna komunikacija s končnimi uporabniki nam je omogočila, da so spremembe hitro sprejeli in pričeli uporabljati, zato so prve koristi zaznali še pred zaključkom projekta.«

Z optimizacijo in digitalizacijo ključnega procesa so izvajanje tega skrajšali za 70 odstotkov z dobrih 15 na 5 minut. Tako so v Generali Investments finančnim svetovalcem sprostili dodaten čas, da se posvetijo stranki namesto administrativnim opravilom.

Z vpeljavo rešitev InDoc EDGE so dodatno omogočili tudi izvajanje procesa prek različnih poti in na različnih napravah. Tako so dostop do finančnih storitev še bolj približali vlagateljem, kar so stranke z navdušenjem sprejele.

70 % HITREJŠI PRISTOP K SKLADU POVEČUJE ZADOVOLJSTVO STRANK.

Vas zanima več? Naročite demo!