Digitalna znanja in veščine zaposlenih v dobi digitalizacije

Digitalizacija kot gonilna sila rasti vnaša številne spremembe v vsakodnevno delo. Danes od zaposlenih pričakujemo nova digitalna znanja in veščine, vedno več osebne angažiranosti, inovativnosti, prilagodljivosti, pa tudi prevzemanja odgovornosti.

Digitalna znanja in veščine zaposlenih v dobi digitalizacije

Povpraševanje po specializirani delovni sili, opremljeni predvsem z digitalnimi znanji, še nikoli ni bilo večje kot danes. Eden večjih izzivov slovenskih podjetij, ki se lotevajo digitalizacije, je zagotovo pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile.

  • Če želimo uspešno digitalizirati svoje poslovanje, se moramo iskanja primernih sodelavcev lotiti preudarno in z veliko premisleka. Zaposleni so namreč še vedno ključni gradniki vsakega podjetja.

Stroji se učijo izdelave strojev, zaposleni pa novih digitalnih veščin

Kot so nam zaupali v kadrovski agenciji Naton, opažajo, da je vse več podjetji, ki optimizirajo svoje procese, ne glede na panogo, v katero so vpeti. Vstopamo v obdobje HUB4, kjer je vsak element v določeni liniji digitaliziran.

V proizvodnem procesu smo že v fazi, ko stroji proizvajajo stroje. Določeno število ljudi se bo moralo prekvalificirati, saj bo ob nastopu popolne digitalizacije približno 70 % fizične delovne sile na trgu preveč. V prvem valu bodo na udaru proizvodna podjetja, predelovalna industrija in bančni sektor.

– Brane Parazajda, direktor kadrovske agencije Naton


Številni poklici se že preusmerjajo v druge panoge. Profili z ročnimi spretnostmi bodo še vedno iskani, sploh tisti, ki veljajo kot najboljši v svoji panogi. Velik porast pa bo v prihodnosti moč zaznati tudi med strojnimi inženirji, elektroinženirji in razvojnimi inženirji s predznanjem informatike.

Stroji se učijo izdelave strojev, zaposleni pa novih digitalnih veščin

Zanimiv je tudi trend, ki kaže, da se v zadnjem obdobju za IT področje odloča vedno več žensk. Po analizah kadrovske agencije Naton je sicer večina zaposlenih, ki delajo na tem področju, matematikov in fizikov. Kot še eno zanimivost Parazajda navaja tudi dejstvo, da okoli 80 odstotkov IT programerjev ni šolanih informatikov, ampak so se tovrstnih znanj naučili sami.

Prav samostojno pridobivanje znanja je ključna lastnost tako imenovanih milenijcev. Ta generacija ima namreč informacije na razpolago ves čas, podjetja pa jih morajo znati pravilno usmeriti, uporabiti njihov talent ter ga nadgraditi s specifičnimi znanji.

– Brane Parazajda, direktor kadrovske agencije Naton

V digitalno prihodnost nas lahko uspešno popelje direktor za digitalno

Za digitalizacijo poslovanja so ključni profili, ki izhajajo s področja poslovne dejavnosti posameznega podjetja. Ti zaposleni morajo nedvoumno vedeti, kaj želijo doseči z digitalizacijo poslovanja, hkrati pa morajo imeti tudi dober pregled nad organizacijo poslovanja same družbe. Zavedati se morajo perspektive digitalizacije in biti dovolj močni, da dosežejo visoko prioriteto digitalizacije v podjetju.

Prav zato v marsikaterih podjetjih vpeljujejo tako imenovanega direktorja za digitalno (ang. Chief Digital Officer ali CDO), ki počne ravno to – dejavnost podjetja povezuje s koristmi, ki jih prinaša digitalizacija poslovanja, postavlja prioritete tovrstnim projektom ter povezuje strokovnjake s področja dejavnosti podjetja z IT in pravnimi strokovnjaki.

  • Direktor za digitalno (CDO) je strokovnjak za digitalne poslovne modele, ki ima širšo sliko poslovanja in se zna povezovati s strokovnjaki z različnih področij ter iskati praktične rešitve, ki podjetju prinašajo dejanske koristi.
  • CDO mora biti strokovnjak za digitalne tehnologije, hkrati pa mora imeti širšo sliko poslovanja.

V procesu digitalizacije poslovanja je zelo pomemben tudi pravni vidik, saj je z vidika IT danes možno že praktično vse, ni pa vse tudi dovoljeno ali pravno-formalno veljavno. Jasna morajo torej biti pravila, ki povezujejo zakonodajo, poslovni del in informacijske rešitve, da lahko dosežemo želene poslovne koristi. CDO mora zato zelo dobro poznati vsebino procesov, pravne okvire teh procesov pa tudi možne tehnološke rešitve.

Optimizacija je pogoj za digitalizacijo poslovnega procesa

Digitalizacija procesa ne pomeni, da procese preprosto le preselimo v digitalni svet, ampak moramo ob tem razmišljati tudi o njihovi prilagoditvi in optimizaciji za digitalno poslovanje. Poskrbeti moramo, da se zmogljivosti sistemov med seboj povezujejo in da se podatki ne podvajajo. Za to potrebujemo kompetence s področja poslovanja podjetja, saj moramo v vlogi CDO točno vedeti, kaj želimo doseči z digitalizacijo poslovanja. Kot rečeno, je v IT svetu danes možno že vse, vendar pa koristi ne odtehtajo vedno stroškov.

Podjetja prihodnosti spodbujajo interdisciplinarnost in željo po učenju

Z vidika kompetenc in profilov zaposlenih danes iščemo interdisciplinarnost in predvsem učljivost, saj so spremembe hitre in neizbežne, potrebno se je učiti, znajti in sprejemati praktične odločitve. Takih kandidatov za delo ni na pretek, saj večina prihaja bodisi iz določene dejavnosti bodisi iz specifične stroke. Pri digitalizaciji poslovanja pa iščemo širino in prepletanje znanj.

Zelo pomembno je, da znajo zaposleni v digitaliziranem podjetju videti širšo sliko ter za dosego želenega cilja med seboj povezati različne strokovnjake. Ko v Mikrocopu strankam pomagamo digitalizirati poslovanje, opažamo, da so projekti bolj uspešni, ko imamo sogovornika s prej navedenimi sposobnostmi in kompetencami.

Tudi sami se zavedamo, kako zelo pomembno je, da se naši zaposleni ne držijo le svojega področja, ampak imajo možnost pridobiti karseda široko paleto znanj in veščin. Svojim zaposlenim zato ponujamo izobraževanje na različnih področjih dela, ki se začne s samim spoznavanjem z delovnim mestom. Pomembno je, da si naši sodelavci širijo svoja obzorja, pa naj gre za zunanja ali interna izobraževanja.

Po našem mnenju bo glavna značilnost poklicev prihodnosti njihova interdisciplinarnost in razumevanje vsebine. Vedno manj bo tipičnih izvajalskih poklicev, ta opravila bomo avtomatizirali, ostali bodo poklici z višjo dodano vrednostjo. Poudarek ne bo več na pridobivanju podatkov, ampak na njihovi interpretaciji, razumevanju vzrokov in posledic.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Alenka Fic Mikolič

Alenka Fic Mikolič v Mikrocopu skrbi za skladnost poslovanja, upravljanje ljudi ter povezuje računovodstvo, finance in kontroling z ostalimi ključnimi področji v podjetju za doseganje skupnih ciljev. Odgovorna je za digitalizacijo poslovanja Mikrocopa, od uvajanja novih tehnologij do spreminjanja kulture poslovanja ob hkratnem zagotavljanju skladnosti.

PREBERITE TUDI