Organizacijska kultura za digitalno poslovanje

Tehnologija je pomemben, a ne tudi glavni pogoj za uspešno digitalizacijo poslovanja. Za to potrebujemo organizacijsko kulturo, ki spodbuja inovativnost in sprejema spremembe.

Organizacijska kultura za digitalno poslovanje

Kultura, ki nas spodbuja k digitalnemu načinu razmišljanja in nam daje občutek namena, je ključna za dolgoročno uspešno (digitalno) poslovanje podjetja. Brez prepoznave pomena organizacijske kulture bomo na področju digitalizacije zelo težko dosegli pomemben napredek.

Značilnosti digitalne kulture

  • Agilnost in transparentnost
  • Inovativnost, prilagodljivost
  • Sodelovalnost in povezljivost

Potrebujemo občutek vključenosti v spremembe in jasno vizijo

Mednarodno svetovalno podjetje BCG je pod drobnogled vzelo 40 digitalnih transformacij v podjetjih. Ugotovili so, da je bil delež podjetij, ki so poročala o preboju ali večji finančni uspešnosti, petkrat večji pri tistih podjetjih, ki so organizacijski kulturi namenjala veliko pozornosti, kot pa pri podjetjih, ki so kulturo zanemarila.

Če želimo spremeniti digitalno kulturo v svoji organizaciji, se moramo osredotočiti na ljudi. Tehnologija je razpoložljiva že nekaj let, njeno uvajanje pa ostaja izziv. Zato moramo učiti in ponovno učiti sodelavce, dokler je ne ponotranjijo v svoje delovne procese.

– John Denhof, predsednik uprave Nove KBM

Raziskava, ki jo je leta 2017 izvedlo podjetje Capgemini Invent, je pokazala, da so v večini primerov vodstva podjetij tista, ki podcenjujejo pomembnost kulture. Zanimiv je tudi precejšen prepad v percepciji med vodstvom podjetij in zaposlenimi glede digitalne kulture. Po raziskavi sodeč namreč kar 40 % vodstev verjame, da je v njihovem podjetju digitalna kultura dobro razvita, žal pa se z njimi strinja le 27 % zaposlenih.

Ključni izzivi pri snovanju digitalizaciji naklonjene kulture

Če želimo uvesti spremembe, ki jih zahteva uspešna digitalizacija, moramo prepoznati potencial organizacijske kulture, saj je ta ključno gonilo vseh načrtovanih sprememb. Pri tem pa bodimo pozorni, da ravnamo na način, ki aktivno podpira uvajanje drugačne kulture.

Ključni izzivi pri snovanju digitalizaciji naklonjene kulture

#1 Jasna vizija in vodstvene veščine

Poskusi spremembe kulture v podjetju ne bodo uspešni, če se ne bomo ukvarjali tudi s spremembo miselnosti in vrednot znotraj podjetja.

#2 Predanost viziji

Neaktivnost, nekonsistentnost in pomanjkanje pravega zagona med pobudniki digitalizacije se lahko hitro razširijo na vse zaposlene v podjetju in ogrozijo uspešnost vpeljave sprememb.

#3 Vlaganje v digitalne veščine

Zaposlenim je treba nameniti dovolj pozornosti, jih navdušiti za spremembe in ustrezno usposobiti za delo z novimi tehnologijami. Le z usvojitvijo osnovnih digitalnih veščin bodo lahko spodbudili spremembo kulture v želeno smer.

#4 Odprta komunikacija

Zaradi slabe komunikacije in neusklajenega načrta, kako deliti informacije, se lahko hitro zgodi, da pomembna sporočila ne dosežejo tistih, ki bi jih morala. Za uspeh digitalizacije poslovanja je ključno, da zaposlene o vsem obveščamo ter jih aktivno vključujemo v spremembe.

#5 Spodbujanje sodelovanja

Procesa digitalizacije nikakor ne smemo omejiti le na zaprto skupino sodelavcev, ampak moramo vanj (vsaj posredno) vključiti čisto vse zaposlene. Le tako bomo ustvarili sodelovalno in ustvarjalno okolje, v katerem bodo zaposleni začutili pomembnost in smisel sprememb ter postopno postali podporniki in ambasadorji digitalizacije.

#6 Upravljanje strahu pred spremembami

Večina se nas sprememb pogosto otepa z vsemi štirimi, saj želimo še naprej ostati v varni coni udobja. Do njih pogosto čutimo odpor, nezaupanje, celo strah, tak odnos pa lahko resno ogrozi uspešnost digitalizacije poslovanja in morebitne digitalne preobrazbe. Šele ko zmanjšamo in odpravimo strah, lahko pričakujemo, da bodo zaposleni postali strastni zagovorniki sprememb.

Upravljanje strahu pred spremembami

Kako vpeljati digitalizaciji naklonjeno kulturo

Sprememb organizacijske kulture se moramo lotevati zelo strateško, kultura in strategija morata ves čas delovati z roko v roki. Kultura podpira izvajanje strategije na poti do uspeha – enako velja pri digitalizaciji poslovanja.

Pri digitalizaciji gre za ljudi, procese in tehnologijo. Prav pri zaposlenih in odnosu do novosti je treba pogosto narediti velike premike in streti številne orehe. A ko najdemo zmagovalno formulo in uspemo pregnesti kulturo, bomo sposobni premikati gore in doseči zadane cilje.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Alenka Fic Mikolič

Alenka Fic Mikolič v Mikrocopu skrbi za skladnost poslovanja, upravljanje ljudi ter povezuje računovodstvo, finance in kontroling z ostalimi ključnimi področji v podjetju za doseganje skupnih ciljev. Odgovorna je za digitalizacijo poslovanja Mikrocopa, od uvajanja novih tehnologij do spreminjanja kulture poslovanja ob hkratnem zagotavljanju skladnosti.

PREBERITE TUDI