Blog

Predstavljamo vam trende digitalizacije in nagovarjamo izzive učinkovitega in skladnega digitalnega poslovanja. Spremljajte nas!

Blog
Skladnost, GDPR

Dragi uporabniki skupnih map in ljubitelji e-pošte, tu je GDPR

Ključni izziv zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov se skriva v oblikovanju ustreznega procesa ravnanja z osebnimi podatki ter vzpostavitvi odgovornosti zanj.

Grega Vozel

Blog
Skladnost, Digitalizacija, Varnost, Hramba

Hramba elektronskih dokumentov v oblaku

Hramba pri certificiranem zunanjem ponudniku storitev hrambe elektronskega gradiva nam zagotavlja pravno veljavnost dokumentov, obenem pa je praviloma tudi bolj varna, kot če gradivo hranimo pri sebi.

David Habot

Blog
Skladnost, GDPR

Če res želimo varovati osebne podatke, moramo zanje skrbeti celovito

Zagotavljanje skladnosti varstva osebnih podatkov z uredbo GDPR je pereča tema pri vseh, ki smo kot upravljavci ali kot obdelovalci dnevno v stiku z osebnimi podatki.

Grega Vozel

Blog
Skladnost, GDPR

Upravljavci dokumentacije, pozor!

Velik del osebnih podatkov se nahaja v dokumentih, zato je varstvo osebnih podatkov neposredno povezano tudi z upravljanjem in hrambo dokumentov.

Grega Vozel

Blog
Skladnost, Varnost, Hramba

Pazimo, komu zaupamo uničenje svojih dokumentov

Varno uničenje dokumentacije je pomemben zadnji korak v procesu učinkovitega upravljanja z dokumenti. Če pozornost še namenjamo varnosti hrambe dokumentov, pa na varno uničenje dokumentacije po preteku roka hrambe včasih kar pozabimo.

Miha Čebron

Blog
Digitalizacija, Trajnostnost

Digitalizacija odpira vrata za bolj trajnostno poslovanje

Digitalizacija poslovanja v sebi nosi velik potencial, ne le z vidika optimizacije procesov in bolj učinkovitega poslovanja, ampak tudi z vidika zmanjšanja okoljske obremenitve. Z nekaj truda in preudarnosti lahko poslujemo digitalno in trajnostno hkrati.

David Habot

Blog
Skladnost, Hramba, GDPR

Kaj mora zagotavljati ponudnik e-hrambe dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke?

Ko gre za e-hrambo dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke, je potreben poglobljen razmislek o izbiri primernega ponudnika, ki bo izpolnjeval vse varnostne standarde in zahteve uredbe GDPR glede ravnanja z osebnimi podatki.

Grega Vozel

Blog
Digitalizacija

Pet nasvetov za uspešno digitalizacijo poslovanja

Digitalizacija poslovanja od nas zahteva pripravo premišljene strategije in jasno zastavljenih ciljev, saj so takšni projekti običajno kompleksni in zahtevajo vpletenost vseh zaposlenih v podjetju.

Tjaša Poljšak

Blog
Digitalizacija

Digitalizacija kot gonilo globalizacije ali obratno?

Digitalizacija nas nenehno postavlja pred zahtevne izzive, hkrati pa se ne zavedamo vseh priložnosti, ki nam jih lahko ponudi. Dejstvo je, da digitalna revolucija spreminja ustroj tega sveta in pred tem si ne smemo več zatiskati oči.

David Habot