Miha ČebronDogodek
29. 8. 2024 ob 10:00

Dogodek v živo // Dan odprtih vrat Mikrocopovega arhiva

Se vam papirna dokumentacija, shranjena v mapah, registratorjih in fasciklih, nabira? Dolgo iščete pravi dokument, ker je dokumentacija slabo organizirana, ne spremljate dostopa do nje in vam za povrh zmanjkuje prostora? Spoznajte prednosti arhiviranja pri certificiranem ponudniku in pridite na dan odprtih vrat! 

Miha Čebron

Dogodek
28. 5. 2024 ob 13:00

Dogodek v živo // Spoznajte prednosti arhiviranja pri certificiranem ponudniku (dan odprtih vrat)

Vas papirna dokumentacija, shranjena v mapah, registratorjih in fasciklih, bremeni? Vam zmanjkuje prostora, izgubljate čas z iskanjem pravega dokumenta, dokumentacija pa ni ustrezno varno arhivirana? Vabimo vas na dan odprtih vrat arhiva, kjer boste spoznali prednosti arhiva za fizično hrambo pri certificiranem ponudniku in si ga tudi ogledali.

Miha Čebron

Dogodek
24. 8. 2023 ob 11:00

Spletni seminar // Digitalno upravljanje fizičnega arhiva z InDoc EDGE Arhivsko knjigo

S poslovno rešitvijo InDoc EDGE Arhivska knjiga boste hitreje dostopali do podatkov o gradivu v arhivu, zagotavljali pravočasno dostopnost gradiva, enostavneje sledili vpogledom in izvedenim aktivnostim v arhivu.

Miha Čebron

Blog
Digitalizacija, Hramba

Sodobno arhiviranje fizičnega gradiva z digitalnim upravljanjem

Z vse večjim pomenom podatkov, ki postajajo 'nova nafta', in vse bolj strogimi pravili hrambe in upravljanja dokumentacije postaja arhiviranje kompleksen in tvegan proces, če k njemu ne pristopimo strokovno in preudarno.

Miha Čebron

Dogodek
26. 5. 2022 ob 11:00

Spletni seminar // Obvladovanje fizičnega gradiva z InDoc EDGE Arhivsko knjigo

Na podlagi dolgoletnih izkušenj z izzivi pri arhivskem delu so strokovnjaki v Mikrocopu razvili novo poslovno rešitev InDoc EDGE Arhivska knjiga. Z uporabo le-te boste imeli končno pregled nad gradivom, hkrati pa vam bo omogočala bolj učinkovito delo.

Miha Čebron

Dogodek
27. 5. 2021 ob 11:00

Spletni seminar // Z digitalizacijo do obvladovanja dokumentacije z občutljivimi podatki

Dokumentacija, ki vsebuje občutljive osebne podatke, zahteva posebno pozornost pri upravljanju in hrambi. Preobremenjenost kadra, premalo virov in dodaten pritisk koronavirusa dviguje potrebo po učinkovitejšem delu z občutljivo dokumentacijo in usmerjenost k uporabnikom.

Ivo Vasev, Miha Čebron

Dogodek
25. 3. 2021 ob 11:00

Spletni seminar // Digitalizirajte zdravstveno dokumentacijo in poskrbite za njeno varno hrambo

Zdravstvena dokumentacija vsebuje občutljive osebne podatke, zato zahteva posebno pozornost pri upravljanju in hrambi v papirni obliki.

Miha Čebron, Miha Škrabar

Dogodek
26. 8. 2020 ob 11:00

Spletni seminar // Dobra praksa urejanja arhiva

Ko količina dokumentov naraste do mere, da iskanje želenih informacij postane oteženo in zamudno, moramo hrambo dokumentov urediti, da bo podpirala učinkovito delo, obenem pa bo varna in skladna.

Miha Čebron

Dogodek
15. 4. 2020 ob 13:00

Spletni seminar // Dobra praksa upravljanja arhiva

Upravljanju papirnega arhiva pogosto ne namenjamo potrebne pozornosti, na njegov pomen pa se spomnimo šele, ko ne najdemo pravega dokumenta ali do arhiva ne moremo priti. Na primeru bomo pogledali, kako lahko to uredimo.

Miha Čebron