Uresničevanje strategije digitalizacije

Organizacijam, ki se odločajo za projekte digitalizacije svetujemo, da se pri iskanju programske podpore osredotočijo na nekaj ključnih lastnosti, med katere kot najpomembnejšo štejemo izbiro digitalne platforme, ki jo postavljamo pred že izdelane namenske aplikacije.

Če res želimo varovati osebne podatke, moramo zanje skrbeti celovito

Slednje bodo za začetek pokrile najosnovnejše zahteve po informatizaciji, zaradi svoje zasnove pa bodo prinesle vrsto omejitev pri nadaljnjem razvoju novih funkcionalnosti, pri upravljanju ali nadgradljivosti.

Nasprotno temu pa digitalna platforma omogoča prilagodljivost, nadgradljivost, razširljivost ter povezljivost. To so pomembne lastnosti, ko vstopamo v fazo digitalne preobrazbe, saj potrebujemo sistem, ki bo v nadaljevanju sledil hitrim spremembam.

S projekti digitalizacije želimo ciljno izvesti prilagoditev poslovanja digitalnim trgom, izboljšati digitalne kompetence zaposlenih, spodbujati energetsko in snovno učinkovite procese in povečati dodano vrednost na zaposlenega.

Da bi zastavljene cilje dosegli, se moramo osredotočiti na izboljšano izkušnjo kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanju, ukrepe, ki omogočajo nadaljevanje dela ob omejevalnih ukrepih covid-19, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov ter razvoj digitalnih kadrov.

Večino navedenih ciljev digitalizacije lahko pokrijemo z digitalno platformo InDoc EDGE.

#1 Izkušnja kupca

Večina interakcij s kupci se začne in konča z dokumenti, zlasti na področju finančnih in zdravstvenih storitev. Dostop do pravih vsebin omogoča hitrejše in natančnejše odločitve. Vsebina olajša delo pri izboljšanju izkušnje kupcev. Veliko interakcij, ki jih vodi vsebina, je mogoče poenostaviti, avtomatizirati ali celo odpraviti z učinkovito strategijo upravljanja vsebin. Vsebina izboljšuje produktivnost in spodbuja učinkovitost, zato je uvedba digitalne platforme, ki omogoča integriran digitalno podprt proces, nujen ukrep za boljšo komunikacijo s kupci.

Če res želimo varovati osebne podatke, moramo zanje skrbeti celovito

#2 Procesi in digitalne rešitve, digitalni poslovni modeli

Projekti digitalizacije predvidevajo številne integracije in polno povezljivost z obstoječimi informacijskimi sistemi. Celotni podatkovni model mora biti na voljo v osrednji podatkovni bazi, nad katero lahko nad relacijskimi podatki izvajamo metode strojnega učenja s ciljem izboljšanja operativne in poslovne napovedi ter vzpostavimo vizualizacijo podatkov in hitro odločanje na osnovi podatkovne analitike. Na podlagi zmožnosti, ki nam jih odpira uvedba digitalne platforme, lahko izvedemo realne in konkretne ukrepe za optimizacijo poslovanja in nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov. To bo prispevalo k dvigu inovativnosti podjetja in razvoju izdelkov ter storitev z višjo dodano vrednostjo.

#3 Strategija razvoja digitalnih kadrov – izboljšanje kompetenc zaposlenih

Digitalna preobrazba sproži prehod iz analognega v digitalno IT podjetje. V procesu prehoda v digitalno organizacijo je treba izvajati vrsto ukrepov s področja pridobivanja digitalnih kompetenc za večino zaposlenih in jih postopoma vključevati v digitalne procese na digitalni platformi. Zelo pomembno je, da čim več zaposlenih vključimo v uporabo digitalne platforme, da aktivno sodelujejo v digitalnih procesih.

#4 Vpliv na okolje

Digitalno preobrazbo razumemo kot pomembno orodje za reševanje kritičnih vprašanj, vezanih na okoljska, družbena in korporativna merila (Environmental, Social, and Governance -ESG). Z digitalizacijo ne pridobimo le pozitivnega vpliva na poslovno uspešnost, temveč lahko ačunamo tudi na pozitiven vpliv na okolje. Brezpapirno poslovanje je namreč pomembna okoljska praksa. Papir je drag, neučinkovit in vedno bolj nepotreben, zato ga bomo z digitalizacijo procesov v največji možni meri odstranili iz svojih procesov.

Če res želimo varovati osebne podatke, moramo zanje skrbeti celovito

Zastavite si ambiciozne cilje digitalizacije. Projekti, ki jih uresničujete, naj bodo osredotočeni na izpolnjevanje temeljnih meril digitalizacije, ki prinašajo koristi vsem deležnikom, vključno z okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom. Z razvojem digitalnega programa si lahko obetate boljšo prihodnost za podjetje in zaposlene.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Tjaša Poljšak

Tjaša Poljšak je direktorica področja prodaje in trženja v Mikrocopu. Verjame, da s pravim pristopom noben izziv ni pretežak, zato pri svojih sodelavcih spodbuja izmenjavo idej, timsko delo in pozitivno delovno okolje. Največji zagon ji dajejo zadovoljne stranke na poti digitalne preobrazbe. Prepričana je namreč, da je sreča na strani digitalnih.

PREBERITE TUDI