Osem vprašanj na temo digitalne transformacije

Digitalna preobrazba je te dni izjemno vroča tema, o kateri mediji in strokovnjaki pišejo praktično vsak dan. Povsem utemeljeno, saj gre za široko področje in izziv, s katerim se sooča vsaka organizacija, Pa si poglejmo, kako digitalna preobrazba vpliva na administracijo v podjetju, kar zanima številne naročnike.

#1 Kaj je digitalna preobrazba?

Digitalna preobrazba je sklop aktivnosti, ki skupaj z najsodobnejšo informacijsko tehnologijo ustvarjajo radikalne spremembe poslovanja in zajemajo interne procese ter procese v odnosu do kupcev.

Pri digitalni preobrazbi nikoli ne gre le za digitalizacijo obstoječih poslovnih procesov in metod dela, ampak za spremembo načina razmišljanja, drugačen poslovni model, optimizacijo poslovnih procesov, nadgradnjo kompetenc v podjetju in spremembo vrednostnega sistema in načel dela s strankami.

Po uspešni digitalni preobrazbi so organizacije bolje organizirane, fleksibilnejše na trgu in lahko nudijo hitrejše in boljše storitve po pravi ceni.

#2 Kakšna je razlika med digitizacijo, digitalizacijo in digitalno preobrazbo?

Kratka opredelitev:

Digitizacija – prenos/konverzija analognih informacij v digitalno obliko. (Enaka vsebina, drugačen format)

Digitalizacija – Proces povezovanja in uporabe digitalnih podatkov na avtomatiziran način.

Primer: Namesto da bi delali s papirnimi dokumenti, te dokumente pretvorimo v digitalne dokumente in jih prek sistema distribuiramo, potrdimo, odobrimo in digitalno podpišemo. (Funkcija procesa je enaka, toda proces sam je digitalen.)

Digitalna preobrazba – Sklop procesov in integriranih tehnologij v vseh vidikih poslovanja, skozi katerega se interna organiziranost in poslovodenje spremeni in pomembno izboljša.

#3 Kdaj začeti?

Pravi trenutek je v celoti odvisen od podjetja. Enoznačnega pravila ni, ker je digitalna preobrazba izziv, ki ga vsako podjetje doživlja drugače, odvisno od tega, kako daleč je na poti digitalizacije. Pri podjetjih ki so na trgu prisotna dlje časa, bo postopek digitalne preobrazbe drugačen kot pri novih, svežih podjetjih, ki so s poslovanjem začela v digitalni dobi.

Vprašanja, ki si jih mora zastaviti podjetje:

 • Kako si predstavljamo prihodnost podjetja?
 • Kakšna je naša mreža oskrbovalne verige?
 • Kako bo digitalna rast vplivala na našo dodano vrednost?
 • Kako se odzivamo na spremembe?
 • Ali imamo potrebna znanja in kompetence, da lahko začnemo?

Preobrazba je izziv, ker zahteva spremembe zavedanja, navad, ustaljenih postopkov in odnosov. Tehnologija je še najmanjši del te sestavljanke. Podjetjem so na voljo različne rešitve, ki podpirajo digitalno preobrazbo – kot samostojne rešitve ali kot storitev v oblaku. Naročniki lahko izbirajo med različnimi tehnologijami.

#4 Kako začeti?

Najpomembnejši so naslednji koraki:

 • Oblikujte načrt in cilje, ki jih želite doseči
 • Zagotovite kompetence, ki omogočajo izvedbo načrta
 • Povežite se s partnerji, ki vas bodo podpirali na digitalnem potovanju

Ko oblikujete načrt, pomislite na to, kako digitalno poslovanje podpira, omogoča in zagotavlja rast podjetja (nova digitalna rast).

#5 Kaj potrebujete?

Hitrega recepta za uspešno digitalno preobrazbo ni. Rezultati so pozitivni le, ko dosežemo optimalno kombinacijo postopkov in virov.

Poslovodstvo ima ključno vlogo pri zagotavljanju, da digitalna preobrazba teče gladko. Poslovodstvo usmerja podjetje na poti preobrazbe z razumevanjem in digitalno vizijo, pri čemer pa upošteva naslednje pomembne dejavnike:

 • spodbuja razvoj organizacijske kulture, ki je odprta za spremembe
 • opolnomoči in motivira ljudi, ki imajo potrebno znanje in veščine
 • povečuje operacijsko učinkovitost
 • je odprto za zdravo konkurenco

#6 Katere so najpogostejše ovire na poti?

Digitalna preobrazba od nas zahteva, da spremenimo lastno zavedanje in navade ter sprejmemo nove vloge v poslovanju. Če do tega ne pride, se bomo morali soočiti z različnimi ovirami, ki se kažejo v odzivih kot so:

 • Naš posel bo ostal tak, kot je, nič se ne bo spremenilo …
 • Nimamo dovolj virov in možnosti, da bi jih prerazporedili…
 • Naša stara orodja (aplikacije in programska oprema) so čisto dovolj dobra…
 • Naši procesi so v redu, tako pač delamo …

 

#7 Na katerem poslovnem primeru temelji naložba v digitalno preobrazbo?

Klasična metoda direktne finančne stroškovne učinkovitosti tukaj ne deluje. Digitalna doba že v svojem bistvu prinaša kompleksnost. Če se ne usmeriš v digitalno, se s to kompleksnostjo ne moreš spoprijeti in boš prej ko slej izpadel iz igre. Prav tako svojim strankam ne moreš ponuditi tega, kar pričakujejo. Naložbo v digitalizacijo je treba analizirati z vidika upravičenosti za stranke in njihove uporabniške izkušnje, kar postaja temelj in osnova za prihodnje dolgoročne prihodke.

Na primer:

Tradicionalni pogled: Podjetje si želi brez papirnega poslovanja in uporabe digitalnega arhiva opravi izračun izvedljivosti projekta le na podlagi prihrankov, ki jih bo imelo pri stroških tiskanja. Zato se na koncu ne odloči za naložbo, saj se jim zdi projekt neekonomičen...

Digitalni pogled: Digitalni arhiv v oblaku ne ponuja le dostopa do dokumentov kjerkoli in kadarkoli, ampak zagotavlja tudi prihranke pri stroških tiskanja in času iskanja dokumentov. Zagotavlja učinkovitost in odpira nove poslovne priložnosti, saj zagotavlja varen in ustrezen način za prejem in izdajo poslovne dokumentacije in strankam hitreje zagotovi visokokakovostno uporabniško izkušnjo. Zaposleni se lahko osredotočijo na stranko in z njo zgradijo oseben odnos, ki bo pozitivno vplival na lojalnost stranke.

#8 Ali obstaja ustaljen pristop k digitalni spremembi?

Obstaja več različnih pristopov, ki jih podjetja uporabljajo, ko začenjajo svoje digitalno potovanje. Ni pravila, kaj je najbolje, vsako podjetje lahko začne tako, kot mu najbolj ustreza.

 • Analiza poslovnega modela, ki pokaže možnosti, kako lahko podjetje doseže svoje cilje, izbere pravo pot in aktivnosti ter izvede posamezne korake digitalizacije.
 • S pristopom, ki v središče postavlja stranko in njeno izkušnjo, bo podjetje opredelilo najboljšo uporabniško izkušnjo, izsledke preneslo na raven interne organizacije ter tako ugotovilo, katere spremembe z vidika digitalizacije potrebuje, da bo lahko zagotovilo to izkušnjo.
 • Proces digitalizacije se lahko začne v enem oddelku, kjer posamezni zaposleni dajejo dobre pobude (pristop »od spodaj navzgor«), in se potem korak za korakom razširi tudi na druge oddelke.

Predstavljajte si…

Preteklost, ki je temeljila na papirnih dokumentih in odnosih v živo, je bila oprijemljiva in realna. A prihodnost je digitalna in zelo dinamična. Resničnost je hibrid obeh. Dandanes se oba svetova prepletata in soobstajata v fizični in digitalni obliki.

Predstavljajte si, da iz prihodnosti pogledate nazaj na svojo trenutno situacijo in si skušajte zamisliti, kakšne korake bi morali narediti, da bi zagnali mehanizem, ki vas bo popeljal do želelne točke v prihodnosti.

Predstavljate si takojšnjo razpoložljivost, brezpapirno pisarno, kjer so vsi dokumenti in podatki na voljo kadarkoli in kjerkoli, ne glede na sredstva, ki jih ljudje uporabljajo (prenosnik, osebni računalnik, tablica, telefon). Predstavljate si, da zgradite digitalno hrbtenico podjetja, ki je integrirana v vsakodnevne dejavnosti in bolje podpira vaše stranke, bolje podpira vaše zaposlene, vašemu podjetju pa pomaga, da se digitalno preobrazi.

Pravila digitalne igre so znana. Ne opazujte je od strani – postanite del igre!Dimitar Janevski

Dimitar Janevski je izkušen strokovnjak za poslovne rešitve, ki vključuje in spodbuja digitalne poslovne pobude na makedonskem trgu. Njegova posebnost so digitalni poslovni modeli, ki strankam ponujajo digitalno vrednost. Strankam pomaga doseči njihov polni digitalni potencial, tako da jih opolnomoči s pravim naborom digitalnih orodij. Izkušnje na področju IT nabira že več kot 10 let. Digitalna transformacija je njegova strast.

PREBERITE TUDI