Digitalizacija povečuje prihodke in dviguje konkurenčnost

Koristi uspešno izpeljane digitalizacije se kažejo na številnih ravneh poslovanja. A če priložnosti, ki jih digitalizacija odpira, ne zmoremo prepoznati, hodimo po tankem ledu in tvegamo, da nas bo konkurenca kmalu pustila za sabo.

Digitalizacija povečuje prihodke in dviguje konkurenčnost

Navkljub vsem koristim in priložnostim, ki nam jih prinaša digitalizacija poslovanja, se tovrstnim spremembam pogosto še vedno izogibamo in jih celo ocenjujemo kot nepotrebne. Vendar pa številne zgodbe že kažejo, kako črn je lahko scenarij, če se nismo sposobni dovolj hitro prilagoditi spremembam na trgu. Zato je pomembno, da se začnemo zavedati pomena in potrebnosti digitalizacije poslovanja in ulovimo zadnji vlak za digitalno transformacijo, ki je že skoraj odpeljal.

Zakaj nekatera podjetja (še vedno) odlašajo z digitalizacijo?

Raziskava Stanje in trendi digitalne preobrazbe v Sloveniji, ki so jo leta 2017 izvedli na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, je pokazala, da smo slovenska podjetja v splošnem digitalno manj zrela kot v svetu. Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) Evropske komisije za leto 2019 Slovenijo uvršča med srednje uspešne države.

Kateri so najpogostejši razlogi za to?

  • Ne prepoznamo koristi digitalizacije in priložnosti, ki jih ta odpira.
  • Ne zavedamo se nevarnosti, če se ne digitaliziramo.
  • Nimamo dovolj znanja s področja digitalizacije poslovanja.
  • Digitalizaciji ne namenjamo dovolj pozornosti in podpore.
  • Kultura v podjetju ni naklonjena digitalizaciji in spremembam.
  • Vsi zaposleni ne razumejo in ne sprejemajo tehnologije za digitalno preobrazbo, ki bi nam omogočila razvoj v želeni smeri in pomagala ohraniti konkurenčnost.
  • Slovenija se po indeksu DESI za leto 2019 uvršča na 16. mesto med 28 državami EU.

Vir: DESI, 2019

Digitalizacija poslovanja prinaša številne spremembe in koristi

Če smo proces digitalizacije poslovanja uspešno izvedli, so koristi izražene s povsem merljivim učinkom – z enakimi sredstvi lahko naredimo več ali pa enako količino dela opravimo z manj stroški.

Vendar pa to ne pomeni odpuščanja ljudi, ravno nasprotno. Namesto da zaposleni svoj čas porabijo za administrativna opravila, ga zdaj raje izkoristijo za izvajanje primarnih poslovnih nalog. Sodelovali smo tudi pri projektih, ko so naši naročniki stroške določenih operacij z digitalizacijo zmanjšali tudi do 70 %, pa pri tem niso odpustili nobenega sodelavca. Te so preusmerili v poslovne funkcije, v delo s strankami, in tako še povečali svojo konkurenčnost.

Zavedamo se, da digitalizacija od vseh nas zahteva veliko agilnosti, prilagodljivosti in inovativnosti. Trg je neizprosen in tiste, ki zaspijo na lovorikah, hitro udari po glavi. To, da se znamo prilagoditi na spremembe in slediti trendom, je danes nujno za naš razvoj in obstoj. Digitalizacija poslovanja nam lahko prinese številne prednosti in izboljšave ter omogoči preprostejše in bolj transparentno poslovanje, rezultat pa je praviloma večja učinkovitost. Številne zgodbe o uspehu to le še dodatno potrjujejo.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Anton Gazvoda

Anton Gazvoda je strokovnjak za digitalizacijo poslovanja. Z uvedbo kompleksnih rešitev za upravljanje informacij se ukvarja od leta 2000, izkušnje pa je pridobival na področjih upravljanja dokumentov in procesov. V Mikrocopu podjetjem iz različnih dejavnosti pomaga povečati učinkovitost poslovanja z vpeljavo rešitev za bolj optimalno delo.

PREBERITE TUDI