Digitalna transformacija nam omogoča večjo prilagodljivost

Digitalna preobrazba – uporaba tehnologije za bistveno izboljšanje naše izvedbe in uspešnosti – od nas zahteva, da stranke, partnerji, zaposleni in drugi deležniki postanejo del našega informacijskega sistema.

Digitalna transformacija nam omogoča večjo prilagodljivost

Digitalna transformacija nam v perspektivi omogoča večjo učinkovitost poslovanja in odpira nove priložnosti, ki jih sicer mogoče ne bi niti zaznali. Da pa lahko svojim strankam ponudimo večjo dodano vrednost, moramo uvesti spremembe na različnih področjih.

Tri področja digitalne transformacije

V študiji, ki so jo pripravili pri MIT Center for Digital Business in Capgemini Consulting, je navedeno, da lahko digitalno transformacijo delimo na tri glavna področja, ki so v tesni medsebojni odvisnosti. Poglejmo ključne poudarke ...

#1 Transformacija izkušnje strank

 • Poglobljeno razumevanje strank, ki jih lahko bolje spoznamo s pomočjo vseh razpoložljivih podatkov iz obstoječih sistemov in analitike
 • Rast prihodkov s pomočjo uvajanja tehnologij za personalizacijo vsebin
 • Novi, medsebojno usklajeni kanali za interakcijo s stranko

#2 Transformacija poslovnih procesov

 • Digitalizacija poslovnih procesov
 • Opolnomočenje sodelavcev, ki lahko delajo kjerkoli in kadarkoli, komunicirajo hitreje in medsebojno delijo znanje
 • Upravljanje uspešnosti, ki temelji na transparentnosti in odločanju na podlagi podatkov

#3 Transformacija poslovnih modelov

 • Digitalizacija poslovanja, ki zna uspešno povezati organizacijske enote med seboj
 • Predstavitev novih digitalnih izdelkov, ki dopolnjujejo obstoječe izdelke
 • Prehod na globalno poslovanje s podporo digitalnih tehnologij

Prehod na prilagodljive delovne tokove

Visoka prilagodljivost poslovanja in naša osredotočenost na stranko sta nujna za nadaljnji poslovni uspeh. Če bomo znali povezati nove digitalne kanale in naprave z obstoječim informacijskim sistemom ter jih obrniti v korist izboljšane izkušnje strank, lahko pričakujemo tudi boljše poslovne rezultate.

Zaradi digitalne transformacije in želje po bolj uspešnem reševanju realne dinamike poslovnih okolij moramo najti poti, kako iz popolnoma jasno začrtanih, zapisanih in institucionaliziranih poslovnih procesov preiti na bolj prilagodljive delovne tokove. Pri tem nam lahko pomaga platforma za upravljanje informacij, s katero lahko povežemo zajem informacij, upravljanje dokumentov in poslovnih procesov z e-hrambo.

S pravim orodjem lahko povečamo preglednost, omogočimo prilagodljivost, ki ne zahteva velikih razvojnih projektov, in spodbudimo sodelovanje vseh deležnikov. Tako stranke kot naši zaposleni lahko dostopajo do informacij, ko jih potrebujejo. 

Digitalizacija poslovanja:

 • omogoči večjo prilagodljivost,
 • izboljša izkušnjo naših strank in partnerjev,
 • podpre sodelovanje vseh deležnikov,
 • zagotovi skladnost in potreben nadzor.

Za uspeh je vedno odločilna zadovoljna stranka

Učinkovito upravljanje poslovnih procesov je kritični element naše uspešnosti. Zato se zadnjih nekaj let vsi osredotočamo na digitalizacijo in avtomatizacijo procesov za pohitritev izvajanja nalog, znižanje stroškov in dvig kakovosti.

Večina osnovnih procesov je zapletenih in pogosto nepredvidljivih, saj vključuje veliko spremenljivk. Pri digitalizaciji teh procesov moramo dobro razmisliti o vzrokih za njihovo kompleksnost, povsem možno je namreč, da gre za posledico omejitev, ki jih v digitalnem svetu zlahka presežemo. A pozor, pri optimizaciji procesov naj nas poleg želje po večji učinkovitosti vodi tudi zavedanje, da je za končen uspeh ključna zadovoljna stranka.

Zato intenzivno iščemo načine, kako čim bolje spoznati pričakovanja in izpolniti želje strank, pravočasno vključevanje strank, partnerjev in drugih deležnikov v snovanje in uvajanje sprememb pa je eden od pogojev za uspešno digitalno preobrazbo.

Za uspeh je vedno odločilna zadovoljna stranka

Dinamični procesi izboljšajo izkušnjo stranke

Pogosto so naša interna poslovna pravila in politike navzkriž z dobro izkušnjo stranke. V procesih, pri katerih so v ospredju stranke, pogosto prihaja do nepredvidenih odstopanj od zastavljenega toka. Zato je še toliko bolj pomembno, da vzpostavimo pravo razmerje med tehnološko avtomatizacijo in človeško interakcijo, da bi ta nepredvidena odstopanja lahko bolje upravljali, pa je treba znova razmisliti tudi o naši poslovni strategiji.

Današnji sistemi za upravljanje s procesi zelo dobro delujejo v okoljih, kjer so procesi vnaprej določeni, ne pa tudi v dinamičnih situacijah, ki zahtevajo visoko raven človeške intervencije in sodelovanje na različnih organizacijskih ravneh. A ravno dinamični procesi so tisti, ki v storitvenih panogah izboljšajo izkušnjo strank.

Dinamični procesi izboljšajo izkušnjo stranke

Prvi korak je integracija dokumentov, podatkov in procesov

Platforma za upravljanje informacij je najosnovnejši tehnološki gradnik, na katerem temelji digitalna transformacija, saj nam omogoča bolj prilagodljivo in pregledno interakcijo med deležniki. Zato je za mnoga tradicionalna podjetja naložba v integracijo dokumentov, podatkov in procesov čez celotno poslovanje eden prvih korakov pri pripravi na digitalno preobrazbo.

Mikrocopova platforma InDoc EDGE za upravljanje informacij ni osredotočena samo na procese, temveč pomaga upravljati tudi delo, ki je nestrukturirano in temelji na interakciji med ljudmi in sistemi. Kljub prilagodljivosti, ki jo omogoča zaposlenim, še vedno zagotavlja delovanje znotraj organizacijskih pravil, kar rezultira v boljši izkušnji naših strank.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!David Habot

David Habot je pomočnik direktorice Mikrocopa na področju strateškega razvoja. Za tem nazivom se skriva 25 let izkušenj in uspešno krmiljenje med aktivnostmi za rast in razvoj podjetja, spremljanjem in vpeljevanjem sodobnih tehnoloških trendov digitalizacije, skrbjo za nenehno izboljšanje rezultatov in tkanjem dolgoročnih poslovnih partnerstev.

PREBERITE TUDI