Novica

Podpisali smo Listino raznolikosti Slovenije 2018

  16. 05. 2019

V maju smo v Mikrocopu pristopili k podpisu Listine raznolikosti Slovenije 2018. Listina raznolikosti je dokument, ki je sestavljen iz načel, ki jim podjetje v svojem delovanju sledi z namenom promocije raznolikosti, nediskriminacije in enakih možnosti na delovnem mestu.

Listine raznolikosti so ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti, s ciljem spodbuditi javne in zasebne organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti.

S podpisom Listine raznolikosti smo se zavezali k uresničevanju naslednjih načel:

  1. Razvijamo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih.
  2. Ustvarjamo raznoliko in vključujoče delovno okolje.
  3. Upoštevamo in širimo načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije.
  4. Prepoznavamo raznolikost strank.
  5. Oblikujemo politiko raznolikosti.
  6. Širimo in komuniciramo svojo zavezanost Listini ter rezultate politike raznolikosti vsem našim deležnikom.

Strinjamo se in verjamemo, da je lahko družba uspešna in trajna, če ima dovolj posluha za raznolikost, se zaveda soodvisnosti in dopolnjevanja in prevzema odgovornost svojih vplivov.

  Listina raznolikosti Slovenije 2018


Nazaj