Namenska oprema

Podpisovanje s podpisnimi tablicami

Omogočite svojim strankam, da z uporabo podpisnih tablic lastnoročno podpisujejo elektronske dokumente, in se izognite potrebi po skeniranju papirnih izvirnikov.

Ponujamo vam napredno namensko strojno in programsko opremo, če elektronsko podpisovanje s podpisnimi tablicami izvajate sami. Stopite v stik z nami.

Ivo Vasev, produktni vodja v Mikrocopu

Podpisujemo lahko lastnoročno in elektronsko hkrati

Naročilnice, pogodbe, vloge in pristopnice, delovne naloge, soglasja, kadrovsko dokumentacijo, zavarovalne police in podobne dokumentev marsikje še vedno podpisujejo lastnoročno, na papirju. Pa čeprav bi lahko dokumente, ki nastanejo v elektronski obliki – bodisi v pisarniških orodjih (Word, Excel, Adobe idr.) bodisi v poslovno informacijskih sistemih (ERP, DMS, CRM idr.), podpisali elektronsko s podpisno tablico in se tako v celoti izognili nastajanju papirnih izvirnikov.

Uporabnik s pomočjo peresa in podpisne tablice dokument podpiše kot običajno – lastnoročno, vendar sistem podpis elektronsko zajame, shrani ter v digitalni obliki doda elektronskemu dokumentu. Preprosto in hitro, brez tiskanja in poseganja v navade uporabnikov. V praksi ta, majhna sprememba pohitri in poenostavi izvajanje procesa, zato po vpeljavi podpisovanja s podpisnimi tablicami poslujete bolj skladno in učinkovito.

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju v ALTA Skladih

ALTA Skladi je bila prva družba za upravljanja skladov v Sloveniji, ki je uvedla elektronsko podpisno tablico, s katero so zaokrožili digitalizacijo poslovanja.

Poglejte študijo primera

Razmišljate, da bi vaše stranke dokumente podpisovale elektronsko na podpisnih tablicah?

Stopite v stik z nami