Hramba dokumentov

Hramba elektronskih dokumentov

Zagotavljamo vam varno in zakonsko skladno arhiviranje vaših elektronskih dokumentov v certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE, z dostopom na klik. Poenostavite svoje poslovanje in poskrbite, da so dokumenti vašim sodelavcem na voljo, ko in kjer jih potrebujejo.

Pomagamo vam vzpostaviti učinkovit nadzor nad upravljanjem in dolgoročno hrambo dokumentov ter drugih arhivskih medijev. Stopite v stik z nami.

Ivo Vasev, produktni vodja v Mikrocopu

Koristi elektronskega arhiviranja v primerjavi s hrambo papirnih dokumentov

Prihranite prostor

Sprostite prostor, ki ste ga uporabljali za shranjevanje dokumentarnega gradiva, in ga namenite izvajanju svoje dejavnosti.

Omogočite dostop vedno in povsod

Dostop do vaših dokumentov je preprost, hiter in na voljo od kjerkoli in kadarkoli, s katerekoli, tudi mobilne, naprave.

Izboljšate varnost in sledljivost

Omogočite dostop le pooblaščenim uporabnikom – tako zagotovite večjo varnost in izboljšate nadzor nad poslovno občutljivimi podatki.

Znižate stroške poslovanja

Cenejša hramba elektronskih v primerjavi s papirnimi dokumenti, njihovo hitrejše iskanje in preprečevanje izgube znižajo stroške poslovanja.

Zmanjšate operativna tveganja

Tveganje za izgubo dokumentov ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah (npr. požar, kraja, poplava) postane zanemarljivo.

 


Uporaba certificiranega sistema e-hrambe InDoc EDGE zmanjšuje operativna tveganja, ki ste jim dnevno izpostavljeni, platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in skladna z GDPR. Rešitve InDoc EDGE so zakonsko skladne, varne, zanesljive in lahko pomembno prispevajo k preglednosti in učinkovitosti poslovanja.

  • InDoc EDGE omogoča dolgoročno elektronsko hrambo vaših dokumentov na enem mestu, ne glede na to, ali so že izvorno nastali elektronsko (npr. e-računi, e-pogodbe, e-obrazci) ali pa so bili v elektronsko obliko pretvorjeni iz papirne
  • Osnovo za razvrščanje elektronskih dokumentov predstavlja klasifikacijski načrt, v katerem so opredeljeni roki hrambe dokumentov ter reference na pravno podlago, ki jih določa
  • Arhivirate lahko različne tipe in formate dokumentov: PDF/A, TIFF, XML, video in zvočne vsebine ter druge poljubne formate
  • Dokumente lahko dodajate posamično ali pa jih množično uvozite
  • Arhiv lahko povežete z vašimi poslovnimi informacijskimi sistemi – uporabniki lahko do dokumentov dostopajo neposredno prek uporabniškega vmesnika arhiva ali znotraj drugih informacijskih sistemov, kot je vaš ERP
  • Hranite lahko izjemno velikih količin dokumentov za dostopno ceno
  • Certificiran sistem e-hrambe InDoc EDGE lahko namestite pri sebi ali uporabite v oblaku

 

Elektronski arhiv že več kot 10 let v oblaku

UniCredit Banka Slovenija je bila eno prvih podjetij, ki se je odločilo za hrambo elektronskih dokumentov v računalniškem oblaku.

Poglejte študijo primera

Želite zagotoviti varno in zakonsko skladno hrambo vseh elektronskih dokumentov na enem mestu?

Stopite v stik z nami