Do digitalne preobrazbe s pomočjo številnih državnih spodbud

Država nam ponuja različne spodbude za pomoč pri uspešni digitalizaciji poslovanja. Kakšne trende opažamo, kateri so najbolj pogosti izzivi in težave ter kam se podjetja lahko obrnejo po pomoč in dodatne informacije?

Do digitalne preobrazbe s pomočjo številnih državnih spodbud

Števlina podjetja so že seznanjena, da so spodbude na voljo, a pogosto ne vedo, kaj pravzaprav lahko dobijo in pod kakšnimi pogoji. Zato jih zanima predvsem, kakšne so možnosti in izkušnje glede črpanja sredstev, kakšen je postopek priprave dokumentacije, ki je potrebna za prijavo in podobno.

Eden od največjih izzivov podjetij je zagotovo razumevanje pojma digitalizacija, posledično pa tudi, katere storitve krijejo subvencije. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo opažajo, da slovenska podjetja pogosto zamenjujejo digitalizacijo z avtomatizacijo in robotizacijo. 

Pri javnih pozivih malih vrednosti (vavčerji) opažamo, da mala in srednja podjetja precej dobro razumejo digitalni marketing in uporabniško izkušnjo, ne pa tudi ostalih elementov, ki so ključni pri pripravi digitalnih strategij in izvedbi digitalne transformacije, kot so digitalni poslovni modeli, podatkovna strategija, kibernetska varnost.

– mag. Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Evropska komisija digitalizacijo vidi kot pomembno prioriteto

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI), ki opisuje napredek, ki ga države članice EU dosežejo pri digitalizaciji, je Slovenijo v letu 2019 uvrstil na 16. mesto med 28 državami članicami (leta 2018 smo bili mesto višje), kar pomeni, da spadamo v skupino srednje uspešnih držav.

Pomembno je izpostaviti, da je Evropska komisija digitalizacijo uvrstila med svojih 10 prioritet in temu primerno se je odzvala tudi naša država. V ta namen je bila izdana vrsta ukrepov, ki predvsem mikro, malim in srednjim podjetjem pomagajo pridobiti ustrezne digitalne kompetence in posledično povečati njihovo konkurenčnost na trgu.

Tudi Slovenija že odločno po poti do napredne digitalne družbe

Vizija Slovenije je, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti informacijske komunikacijske tehnologije in interneta ter postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij.

Cilji strategije Digitalna Slovenija 2020

  • Dvig zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe
  • Vlaganje v razvoj digitalne družbe
  • Varen in zaupanja vreden kibernetski prostor
  • Konkurenčno digitalno podjetništvo
  • Digitalizirana industrija za digitalno rast
Za državo ključen dvig digitalnih kompetenc in usposobljenosti zaposlenih, predvsem pa vodstvenega kadra v podjetjih in s tem dvig produktivnosti podjetja ter ustvarjanje novih visoko kakovostnih delovnih mest.

– mag. Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Državni ukrepi in spodbude, za katere lahko zaprosijo podjetja

Prav zato so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravili Program za podporo digitalizaciji in digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij v višini 32 mio EUR, ki spodbuja digitalizacijo in digitalno transformacijo podjetij prek med seboj povezanih in komplementarnih ukrepov.

Mag. Alenka Marovt še pove, da so na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v preteklosti podprli tudi Strateška razvojna inovacijska partnerstva ali t. i. SRIP (Tovarne prihodnosti, Pametna mesta in Horizontalno IKT mrežo).

Tudi v prihodnje se bomo posvečali krepitvi digitalnih kompetenc in varnemu digitalnemu poslovnemu okolju ter ozaveščenosti in prepoznavanju pomena digitalizacije. Menimo, da je pri tem pomembno sodelovanje vseh resorjev in seveda sodelovanje z gospodarstvom, kjer dobimo informacije o konkretnih izzivih in potrebah podjetij.

– mag. Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Digitalizacija poslovanja za večjo konkurenčnost podjetij

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ugotavljajo, da imajo podjetja največji manjko in težave na področju digitalnih kompetenc. Poleg tega pa so nekatera vodstva podjetij premalo ozaveščena glede pomena digitalizacije – predvsem je to izziv pri tradicionalnih podjetjih in MSP, ki se srečujejo s pomanjkanjem delovne sile z digitalnimi spretnostmi.

V Sloveniji premalo izkoriščamo priložnosti, ki jih s sabo prinašajo projekti digitalne transformacije, saj tovrstnih projektov še vedno ni veliko. Poleg tega se jih večina loteva s poudarkom na tehnologijah in manj na poslovnih izhodiščih.

– mag. Alenka Marovt, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Po njenih besedah digitalizacija prispeva k večji mednarodni konkurenčnosti podjetij, saj omogoča preprost in hiter prodor na tuje trge oziroma razširitev poslovanja na obstoječem tujem trgu. Hkrati omogoča tudi krajši čas določenih aktivnosti in procesov, optimizacijo in učinkovitejše iskanje virov oz. nabavo, nižje stroške administracije ter povečano preglednost nad poslovnimi procesi.

Za boljše poznavanje spodbud in ukrepov na voljo brezplačna pomoč

Naše izkušnje kažejo, da podjetja le površno poznajo ukrepe in spodbude, ki so na voljo. Pogoste so težave pri interpretaciji samega ukrepa, saj je spodbujanje digitalizacije zelo širok spekter. Zato podjetjem priporočamo, da natančno preučijo razpisno dokumentacijo, saj bodo le tako videli, ali je določen ukrep primeren zanje in ali lahko na dotičnem razpisu sploh uspešno kandidirajo.

Popolnoma nobenega smisla ni v tem, če podjetje kandidira na razpisu le zaradi sredstev, ukrepi pa se pravzaprav nikjer ne ujemajo z njegovo strategijo in poslovanjem. Najbolj uspešna pri črpanju razpoložljivih sredstev so podjetja, ki na podlagi svoje strategije ves čas preverjajo možnosti in posledično tako črpajo sredstva.

Za boljše poznavanje spodbud in ukrepov na voljo brezplačna pomoč

S tem se strinja tudi mag. Alenka Marovt in dodaja, da na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo opažajo, da so vloge podjetij, ki se prijavljajo na razpise za nepovratna sredstva, pogosto administrativno nepopolne. Na razpise oziroma javne pozive se nemalokrat prijavljajo podjetja, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.

Zato na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo podjetjem priporočajo, da se predhodno obrnejo na svetovalce na točkah SPOT, ki jim nudijo brezplačno pomoč pri prijavah na javne razpise/pozive, še posebej pri prijavah na t. i. vavčerje. Poleg tega se lahko podjetja po pomoč obrnejo tudi na Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije.

Uspela bodo tista podjetja, ki se bodo znala prilagoditi novim razmeram

Digitalna preobrazba se morda marsikomu zdi že skoraj pretrd oreh, a s pravim pristopom lahko prenovo poslovnih procesov in uvedbo sodobnih poslovnih modelov uspešno izpeljemo. Digitalizacija nam omogoča, da zares razvijemo svoj potencial ter na dolgi rok povečamo učinkovitost poslovanja in posledično tudi prihranke. Na voljo imamo številne državne ukrepe in spodbude, ki nam lahko olajšajo uspešno izpeljavo procesa digitalne transformacije.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Nika Jelenc

Nika Jelenc vidi digitalizacijo poslovanja kot priložnost za doseganje primerjalnih prednosti. V Mikrocopu podjetjem svetuje in prodaja poslovne rešitve, ki jim omogočajo izkoriščanje digitalnega potenciala in boljše osredotočenje na svojo dejavnost in stranke. Rada razmišlja izven okvirov in vztrajno išče inovativne odgovore na izzive naročnikov.

Tjaša Poljšak

Tjaša Poljšak je direktorica področja prodaje in trženja v Mikrocopu. Verjame, da s pravim pristopom noben izziv ni pretežak, zato pri svojih sodelavcih spodbuja izmenjavo idej, timsko delo in pozitivno delovno okolje. Največji zagon ji dajejo zadovoljne stranke na poti digitalne preobrazbe. Prepričana je namreč, da je sreča na strani digitalnih.

PREBERITE TUDI