Digitalna zrelost kot konkurenčna prednost

Digitalno zrela podjetja izkoriščajo digitalizacijo poslovanja kot orodje za rast in povečanje prihodkov, ostala pa tvegajo, da jih bo konkurenca povozila in pustila za sabo.

Digitalna zrelost kot konkurenčna prednost

V zadnjih mesecih se je za ključno konkurenčno prednost izkazala digitalna zrelost podjetij. Bolj digitalno zrela podjetja so se hitreje prilagodila novim razmeram, digitalizirano poslovanje pa jim je omogočilo pridobivanje novih virov prihodkov v kriznih razmerah.

Darvinizem v digitalnem svetu

Digitalno zrelost najdemo v preseku agilnosti kulture, prilagodljivosti procesov, inovativnosti zaposlenih in digitalizacije poslovanja; večji kot je presek, bolj digitalno zrelo je podjetje. Digitalna zrelost je danes pomembnejša kot kadarkoli doslej. Narava trga je neizprosna in podjetja, ki se ne znajo ali nočejo prilagoditi novi stvarnosti, s takim razmišljanjem ogrožajo svoj obstoj.

Da slovenska podjetja v primerjavi s tujimi v povprečju dosegajo manjšo stopnjo digitalne zrelosti, je pokazala raziskava o stanju in trendih digitalne preobrazbe v Sloveniji, ki so jo pred tremi leti izvedli na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Navkljub očitnim koristim in priložnostim, ki jih podjetje lahko doseže z digitalizacijo poslovanja in digitalno preobrazbo, se digitalizacije številna še vedno niso lotila.

A stvari se hitro spreminjajo. Digitalizacijo poslovanja smo začeli razumevati tudi kot orodje za pridobivanje prihodkov in ne zgolj kot način optimiziranja stroškov poslovanja. Bolj digitalno zrela podjetja pri tem prednjačijo in hitro ustvarjajo prednost na trgu.

Digitalna zrelost ne pride čez noč

Če ne prepozna(va)mo koristi digitalizacije in priložnosti, ki jih ta odpira, ali pa se preprosto ne zavedamo tveganj in nevarnosti, če ne digitaliziramo svojega poslovanja, se tudi stopnja naše digitalne zrelosti povečuje le počasi. Če želimo hitreje napredovati, se moramo uvajanja sprememb lotiti načrtno, predvsem pa je pomembno, da vanj aktivno vključimo vse zaposlene.

Razumeti moramo, da digitalne zrelosti ni moč doseči čez noč, saj gre za preplet organizacijske kulture, načina dela, razpoložljive tehnologije in zavzetosti zaposlenih. Prav slednja je tista, ki na koncu podpre ali zavre izvajanje naše strategije digitalizacije poslovanja in uvajanje sprememb. Ključnega pomena je sodelovanja vseh deležnikov – vodstva, zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev.

Digitalna zrelost ne pride čez noč

Digitalizacija je predvsem velika priložnost

Stremenje k večji digitalni zrelosti naj bo zato prioriteta, če želimo na dolgi rok poslovati uspešno in učinkovito. Zdaj je pravi čas za to, da v večji meri izrabimo potencial digitalizacije. Ne gre za neko modno muho, digitalizirano poslovanje je naša realnost. Če proces digitalizacije uspešno izpeljemo, se koristi po začetni investiciji hitro izrazijo. Tako ne zmanjšamo le stroškov poslovanja, pač pa lahko digitalizacijo uporabimo kot orodje za rast. Slovenska podjetja imamo na področju digitalizacije še precej rezerv, a s tem hkrati tudi veliko priložnosti za izboljšave.

Zanikanje potenciala digitalizacije je dobesedno hoja po tankem ledu. S takim razmišljanjem tvegamo, da nas bo konkurenca povozila in pustila za sabo. Zato zdaj zares lovimo zadnji trenutek, da prevetrimo poslovne procese, digitaliziramo svoje poslovanje, vpeljemo nove poslovne modele ter tako izboljšamo svoj položaj na trgu.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Tjaša Poljšak

Tjaša Poljšak je direktorica področja prodaje in trženja v Mikrocopu. Verjame, da s pravim pristopom noben izziv ni pretežak, zato pri svojih sodelavcih spodbuja izmenjavo idej, timsko delo in pozitivno delovno okolje. Največji zagon ji dajejo zadovoljne stranke na poti digitalne preobrazbe. Prepričana je namreč, da je sreča na strani digitalnih.

PREBERITE TUDI