Uspešno podaljšanje certifikacije platforme InDoc EDGE

Certifikacija Arhiva Republike Slovenije zagotavlja varno in zakonsko skladno hrambo dokumentov v sistemu e-hrambe InDoc EDGE.

23. 11. 2020

Na podlagi opravljenega pregleda in izdelanega revizijskega poročila je Arhiv Republike Slovenije podaljšal certifikacijo platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij, kar pomeni, da programska oprema izpolnjuje zahteve Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Uspešno podaljšanje certifikacije lahko preverite v Registru elektronske hrambe.DRUGE NOVICE IZ MIKROCOPA