Skupina Mikrocop v letu 2021 pridobila največ strank v zadnjih letih

Čeprav smo izkušnje s poslovanjem v korona krizi uspešno prenesli v leto 2021 in skrbeli, da je epidemija na naše poslovanje vplivala v čim manjšem obsegu, so naš poslovni uspeh zaznamovale nekatere strateške poslovne odločitve naših ključnih strank.

10. 8. 2022

Kljub spremembam smo z aktivnim nastopom na trgu uspeli velik del planiranega posla nadomestiti z novimi projekti. S hibridnim in prilagojenim načinom poslovanja smo v letu 2021 pridobili največ strank v zadnjih nekaj letih z uspešnim naslavljanjem njihovih poslovnih izzivov, predvsem na področju prilagajanja in optimizacije poslovanja in prehodu v digitalno poslovanje.

V letu 2021 je skupina ustvarila za 9,6 mio prihodkov iz prodaje, kar je za 4,1 % več kot v letu 2020. Za uspešen zaključek in dobrim rezultatom se lahko v celoti zahvalimo povezani in usklajeni ekipi.DRUGE NOVICE IZ MIKROCOPA