Hramba elektronskih in papirnih dokumentov

Pomagamo vam vzpostaviti učinkovit nadzor nad upravljanjem in dolgoročno hrambo dokumentov na različnih medijih

Z vzpostavitvijo urejenega fizičnega in/ali elektronskega arhiva vam omogočamo učinkovit nadzor nad upravljanjem in hrambo elektronskih in papirnih dokumentov in drugih arhivskih medijev, ki so vam tako vedno dostopni. Arhiv papirnih dokumentov lahko uredimo tudi pri vas, elektronske dokumente pa hranimo v varnem in certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE.

Če nimate primernega prostora za arhiviranje ali strokovno usposobljenih sodelavcev za upravljanje arhiva, če vas moti neurejena dokumentacija, pomanjkljive evidence o dokumentarnem gradivu in rokih hrambe, dolgotrajno iskanje dokumentov ali pa se preprosto želite bolj osredotočiti na svojo dejavnost, vas vabimo, da arhiviranje svojih dokumentov prepustite nam, certificiranemu ponudniku hrambe z več kot 40 leti izkušenj.

Izvedli smo integracijo poslovnih aplikacij z elektronskim arhivom, kar zaposlenim omogoča hiter dostop do potrebnih informacij. Ta rešitev je idealna ob postopku obravnave stranke na bančnem okencu. Danes ima banka že več kot 90 odstotkov vsega gradiva v digitalizirani obliki, postopki njegove priprave, zajema in hrambe pa so skladni z zakonodajo.

Addiko Bank d.d.

Hramba dokumentov

Hramba elektronskih dokumentov

Zagotavljamo vam varno in zakonsko skladno arhiviranje vseh elektronskih dokumentov v certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE, z dostopom kadarkoli, kjerkoli, na klik.

Več

Hramba dokumentov

Hramba e-računov

Izdajateljem in prejemnikom, ki e-račune izmenjujete preko elektronskih bančnih poti, pomagamo samodejno arhivirati e-račune v certificiranem sistemu e-hrambe InDoc EDGE.

Več

Hramba dokumentov

Hramba papirnih dokumentov

Pomagamo vam vzpostaviti učinkovit nadzor nad upravljanjem in hrambo dokumentov v papirni in drugih pojavnih oblikah na vaši lokaciji ali v sodobnih Mikrocopovih arhivskih centrih.

Več

Hramba dokumentov

Sistemska ureditev hrambe

V sodelovanju z vami pripravimo potrebne podlage za ureditev procesov arhiviranja, izvedemo popis gradiv, fizično uredimo arhiv in poskrbimo za uničenje gradiva s pretečenim rokom hrambe.

Več