Povečanje učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov

Korona kriza, ki je zaznamovala leto 2020, je razkrila raven naše digitaliziranosti ter od nas zahtevala hitre odločitve in pogosto velike spremembe.

Te so lažje sprejela podjetja, ki so svoje poslovne procese že prilagodila digitalnemu poslovanju, zato so se hitreje prilagodila tudi novi stvarnosti. Ostali, ki tega koraka še niso storili, pa se zdaj srečujejo z dvojnim izzivom. Spremeniti morajo svoje poslovne procese, obenem pa te poslovne odločitve tudi ustrezno informacijsko podpreti. Le tako se bodo lahko učinkovito prilagodila nepredvidljivosti krize.

Pomen optimizacije in upravljanja procesov

Za ohranjanje konkurenčnosti in doseganje primerjalnih prednosti je skrb za kontinuirano optimizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov nujna. Zato ne preseneča, da je zanimanje za uvedbo platform za upravljanje poslovnih procesov (BPM) v letu 2020 močno naraslo, analitiki pa temu segmentu informacijskih rešitev tudi v prihodnjih letih napovedujejo lepo rast.

Marsikatera podjetja že vrsto let uspešno izkoriščajo prednosti BPM orodij za optimizacijo poslovnih procesov, učinkovitejše sodelovanje znotraj podjetja, s partnerji in strankami, boljše obvladovanje tveganj in manj možnosti za napake, nižje stroške poslovanja, zagotavljanje skladnosti z zakonodajo, večjo preglednost izvajanja poslovnih procesov, povečanje agilnosti poslovanja in ne nazadnje tudi večje zadovoljstvo uporabnikov.

Integracije so ključ do uspešne digitalizacije

Danes skoraj vsak poslovni subjekt uporablja vsaj eno rešitev za zbiranje, obdelavo in hrambo podatkov, večina pa jih uporablja več, pogosto od različnih ponudnikov. V idealnem svetu bi se celoten informacijski sistem podjetja napajal iz enotne, centralizirane zbirke podatkov, od koder bi se ti prikazovali pooblaščenim uporabnikom skozi različne, njim dostopne aplikacije. Realnost je seveda drugačna. Aplikacije imajo lastne zbirke podatkov, velikokrat v različnih formatih, zato moramo praviloma veliko vlagati v integriteto podatkov na ravni podjetja.

Informacijski sistemi in upravljanje s podatki so postali sestavni del poslovnih procesov. Nekateri poslovni procesi zahtevajo uporabo ne le enega, ampak več informacijskih sistemov. Da bi dosegli večjo avtomatizacijo poslovnega procesa, je potrebno stopiti korak dlje – zagotoviti integracijo oziroma povezljivost med posameznimi informacijskimi sistemi. Ravno povezljivost nam odpira vrata do polne izrabe potenciala digitalizacije poslovanja, saj omogoča avtomatizacijo in bolj kakovostno izvajanja procesov.

Povezljivost platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij

Pomena povezljivosti se dobro zavedamo tudi v Mikrocopu, kjer že vrsto let s povezovanjem rešitev in storitev za učinkovito poslovanje podpiramo uspešne digitalne zgodbe svojih strank in partnerjev. S sistemom za upravljanje procesov InDoc EDGE smo že uspešno povezali poslovne rešitve z različnimi informacijskimi sistemi, od koder pridobivajo ali pa vnašajo podatke, in s sinhronizacijo šifrantov poskrbeli za zagotavljanje njihove enotnosti.

Uporabniki osrednjega informacijskega sistema v ključni poslovni proces podjetja ne dodajajo le dokumentov in informacij, temveč prek vmesnika sistema, na katerega so navajeni, prožijo tudi nove procese, krmilijo delovne tokove in izvajajo posamezne procesne aktivnosti v okviru poslovnih pravil. Zagotovljen je varen pretok informacij in skladna hramba dokumentov.

Naročnik je tako učinkovito združil najboljše iz obeh svetov – uporabnikom so na voljo ključne zmogljivosti sodobnega BPM sistema, ki jih nevidno vodi k cilju, sami pa ostajajo v aplikaciji, ki jo dobro poznajo, zato se lahko namesto spremembam takoj posvetijo svojim strankam.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami!Peter Mušič

Peter Mušič je poslovni analitik in vodja projektov, ki idejne zasnove uspešno optimizira, digitalizira in avtomatizira v InDoc EDGE. Pomaga in izobražuje partnerje in stranke Mikrocopa, kako realizirati potencial digitalizacije. Je timski igralec, ki uživa v vedno novih izzivih digitalizacije poslovnih procesov strank.

PREBERITE TUDI