Upravljanje dokumentov in poslovnih procesov

Upravljanje dokumentov in poslovnih procesov

Pospešite tok dokumentov in vzpostavite nadzor nad procesi.

Z informatizacijo poslovanja dokumentom omogočimo hitrejši vstop v poslovne procese in zagotovimo, da skozi organizacijo potujejo hitreje in nadzorovano.

Obstoječ način poslovanja je zato potrebno spremeniti tako, da ročno upravljanje papirnih dokumentov nadomestimo z elektronsko podprtimi poslovnimi procesi.

Znižajte stroške poslovanja, povečajte kakovost in zadovoljstvo uporabnikov

  • Nadzor nad procesi. Dokumenti skozi proces potujejo hitreje in skladno s poslovnimi pravili. S tem zmanjšamo število izjem, zagotovimo sledljivost in varnost dokumentov.
  • Krajši odzivni časi. Nadzor v realnem času omogoča odpraviti ‘ozka grla’ in ‘prosti tek’ v procesih. Čas posameznega poslovnega dogodka se bistveno skrajša.
  • Nižji stroški poslovanja. Izmenjavo papirnih dokumentov znotraj organizacije ali med posameznimi enotami nadomestimo z elektronskim načinom, s čimer zmanjšamo materialne stroške poslovanja.
  • Višja kakovost poslovanja. Reševanje reklamacij in nesporazumov je lažje in hitrejše, saj imamo celovit pregled nad zgodovino vsakega procesa.
  • Zadovoljstvo uporabnikov. Avtomatizirano in optimizirano izvajanje procesov povečuje zadovoljstvo uporabnikov, saj dosežemo enakomernejše obremenitve zaposlenih, ki sodelujejo v procesu.

Z rešitvami za upravljanje dokumentov in poslovnih procesov boste zagotovili hiter pretok dokumentov, zmanjšali število napak in vzpostavili nadzor nad procesi.

Rešitve

eRačuni
Skrajšajte čas od vstopa računa v podjetje do likvidacije in plačila. Zagotovite nadzorovano in hitro obravnavo vseh računov, manjše število napak v procesu in večjo učinkovitost.

eVložišče
Zaustavite papir na vhodu v podjetje. Dokumente pretvorite v elektronsko obliko ob vstopu v podjetje in jih kar najhitreje posredujte pravim naslovnikom.

ePogodbe
Vzpostavite učinkovit pregled nad življenjskim ciklom pogodb. Nadzorujte njihovo kreiranje, vzdrževanje in distribucijo ter poskrbite za varno elektronsko hrambo.

eISO
Poskrbite za celovito upravljanje dokumentov ISO standarda in povečajte kakovost poslovanja.

 

Storitve

Brezpapirja.si
Vzpostavite sistem brezpapirnega poslovanja in pospešite tok dokumentov skozi vaše poslovne procese. Zmanjšate stroške ter povečajte varnost poslovanja.

Arhiviraj.si
Poskrbite za varno in zakonsko skladno hrambo vseh elektronskih dokumentov na enem mestu, na spletu. Kadarkoli, kjerkoli, na klik.

Primeri iz prakse

Kako so v Adriaticu Slovenici pospešili procese
Odločilni korak na poti do brezpapirnega poslovanja je bila centralizacija in prenos procesov vložišča v zunanje izvajanje. V Adriaticu Slovenici bodo z novo organizacijo prihranili skoraj 1,5 milijona evrov na leto.

Brezpapirno upravljanje prejetih računov
Poslovna skupina Avtotehna je s prenovo upravljanja prejetih računov povečala učinkovitost organizacije dela ter poenotila in standardizirala izvajanje procesa na ravni skupine.

Brezpapirno poslovanje zdravstvene ustanove
Diagnostični center Bled želi postati prvi izvajalec zdravstvenih storitev, ki posluje brezpapirno.

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju
V družbi ALTA Skladi so vzpostavili brezpapirno poslovanje, s katerim vlagateljem olajšajo naložbeno varčevanje, hkrati pa povečujejo učinkovitost poslovanja.

ZBS posluje brezpapirno
V Združenju bank Slovenije so svoje poslovanje podprli z rešitvami za brezpapirno poslovanje. S tem so pospešili izvajanje procesov, povečali učinkovitost in varnost poslovanja.

 

Upravljanje dokumentov in poslovnih procesov