Nadgradite digitalno izkušnjo svojih strank in sodelavcev ter omogočite nemoteno izvajanje poslovnih procesov.

DOLOČIMO PRIMERNO VRSTO
ELEKTRONSKEGA PODPISA


Vrsta elektronskega podpisa, ki zagotavlja skladnost vašega dokumenta, je odvisna od zahtevane ravni zanesljivosti identifikacije, ta pa od ocene stopnje tveganja nepravilnosti pri ugotavljanju in preverjanju identitet ali zlorabe identitet deležnikov pri izvajanju vaše storitve.

Morebitne zlorabe ali nepravilnosti imajo različno resne posledice za različne storitve, zato morate primerno vrsto elektronskega podpisa določiti za vsako svojo storitev, ki vključuje podpisovanje.

Spoznali boste ključna merila ocenjevanja stopnje tveganja

Ocenili boste posledice morebitnih nepravilnosti ali zlorab

Določili boste primerno vrsto e-podpisa za svojo storitev