Zajem dokumentov in podatkov

Skeniranje in zajem dokumentov

Odpovejte se zamudnemu in neučinkovitemu delu s papirnimi dokumenti. Zaupajte nam skeniranje poslovne dokumentacije in tehničnega gradiva ter pretvorbo elektronskih dokumentov v ustrezno obliko. Zagotavljamo vam hiter in preprost dostop do dokumentov in podatkov, kadarkoli in kjerkoli jih potrebujete. Vaše dokumente prevzamemo v obdelavo na dnevni, tedenski, mesečni ali letni ravni. Izbirate lahko tudi med različnimi formati in ločljivostmi, ki najbolje ustrezajo vašim poslovnim potrebam.

Vašim dokumentom dodajamo vrednost, ko jih pretvarjamo v uporabne informacije, dostopne na klik. Doslej smo obdelali že več kot milijardo dokumentov, z zmogljivostjo obdelave več kot 165 milijonov dokumentov letno in s številnimi referenčnimi uporabniki pa smo vodilni ponudnik digitalizacije gradiv v regiji. Stopite v stik z nami.

Gorazd Zajc, poslovni tehnolog v Mikrocopu

Kaj vključuje digitalizacija dokumentov v Mikrocopovih storitvenih centrih?

Prevzem
dokumentov

Priprava
dokumentov

Zajem
dokumentov

Zajem
podatkov

Kontrola
kakovosti

Elektronsko
arhiviranje

Uničenje po izteku
roka hrambe

 

Skeniranje poslovne dokumentacije

Poslovna dokumentacija predstavlja večino dokumentacije v vsakem podjetju. Čeprav vedno več dokumentov nastaja v elektronski obliki, se papirju v poslovanju še vedno ne moremo popolnoma izogniti. Zato priporočamo skeniranje vhodnih dokumentov (na primer računovodsko dokumentacijo – prejete račune, dobavnice in naročilnice) takoj ob prejemu.

Če boste poslovno dokumentacijo združili na enem mestu, boste izboljšali nadzor nad dokumenti in pohitrili svoje poslovne procese. V Mikrocopu vam pri tem pomagamo: prevzamemo lahko vlogo vašega vložišča ali uporabite našo namensko procesno rešitev za prejeto pošto.

Dokumentacija je v družbo prihajala skozi več vstopnih točk – prek vložišča, poslovnih enot, prodajnih okenc, veliko število dislociranih enot pa je nadzor nad vhodnimi dokumenti še dodatno oteževalo. Zato smo želeli vzpostaviti centralizirano vložišče na eni lokaciji, odločili pa smo se, da upravljanje tega vložišča prepustimo v zunanje izvajanje usposobljenim strokovnjakom – Mikrocopu.

Adriatic Slovenica d.d.

Skeniranje tehnične dokumentacije

skeniranje tehnične dokumentacije

Projektna in tehnična dokumentacija, načrti, zemljevidi in druga podobna dokumentacija je po svoji obliki posebna. Praviloma gre za gradivo velikega formata ali kombinacijo različnih formatov, ki je ni mogoče skenirati s pomočjo navadnih skenerjev, z gradivom pa je treba ravnati izjemno previdno, saj lahko že en napačen pregib dokumenta pomeni izgubo uporabne vrednosti načrta.

V Mikrocopovih storitvenih centrih vam zagotavljamo kakovostno digitalizacijo različnih formatov projektne in tehnične dokumentacije do velikosti A0 in neomejene dolžine, različno vezanih in različno zloženih dokumentov, na zelo različnih vrstah papirja in drugih nosilcih informacij, v črno beli, sivinski ali barvni tehniki. Poleg digitalizacije gradiva omogočamo tudi zajem vsebine dokumentov in t. i. metapodatkov.

Skeniranje knjižničnega gradiva

Gradivo znanstvene in kulturne dediščine, knjižno gradivo, zgodovinske listine ter drugo tovrstno gradivo je po svoji obliki, starosti in vsebini posebno in občutljivo. Skeniranju knjižničnega gradiva (z uporabo namenskih knjižnih skenerjev) namenjamo posebno pozornost.

Digitalizacija gradiv kulturne in znanstvene dediščine omogoča preprost in hiter dostop do pomembnih vsebin ter učinkovito upravljanje z gradivi in vsebinami. Tako z digitalizacijo prispevate k ohranjanju in prenosu informacij, znanja in neprecenljive dediščine na prihodnje generacije.

Najstarejše gradivo, ki smo ga doslej skenirali v Mikrocopu, je bilo staro 488 let. V storitvenem centru Mikrocopa pa smo imeli čast hraniti in skenirati v knjige vezano rokopisno gradivo zapisnikov mestnega sveta Ljubljane, ki so nastali v 16. stoletju med letoma 1527 in 1552.

Mikrocop d.o.o.

Skeniranje serijskih publikacij

skeniranje serijskih publikacij

S skeniranjem serijskih publikacij omogočite javnosti, članom ali zaposlenim dostop do:

  • časnikov in revij časopisnih hiš in založb,
  • specializiranih serijskih in strokovnih publikacij zvez, društev in javno znanstvenih in strokovnih organizacij,
  • lokalnih glasil občin in lokalnih skupnosti ali
  • delavskih in strokovnih glasil podjetij s širšim pomenom za lokalno okolje.

Te publikacije in posebne zbirke, ki so nastajale v daljšem časovnem obdobju, prikazujejo obstoj, razvoj in identiteto vaše organizacije ali podjetja, strokovnega, lokalnega, narodnega ali drugega združenja, zato imajo tudi posebno zgodovinsko vrednost.

S skeniranjem serijskih publikacij vam pomagamo prispevati k ohranjanju dragocene vsebine in dediščine, popularizirati vsebine ter promovirati organizacije ali skupnosti.

 

Zajem in pretvorba elektronskih dokumentov

V vaših informacijskih sistemih dnevno nastaja množica podatkov in dokumentov v elektronski obliki, na primer izdane naročilnice, izdani računi, različni izpiski za stranke in podobno. Zajem elektronskih dokumentov vam bo omogočil, da te dokumente zberete na enem mestu, ne glede na to, v kakšni obliki ste jih ustvarili ali prejeli. Zajamemo (in po potrebi pretvorimo) dokumente, ki so k vam prispeli po e-pošti ali v okviru e-poslovanja, tudi prek sistemov elektronske izmenjave dokumentov.

Včasih morate elektronske zapise zaradi poslovnih potreb ali zagotavljanja zakonske skladnosti pretvoriti v drugo obliko. Zato v Mikrocopu izvajamo različne konverzije medijev in formatov zapisa. Imamo namensko opremo in znanje za pretvorbo gradiva v format za dolgoročno hrambo in za pretvorbo podatkov iz različnih izpisnih list, baz podatkov ali drugih elektronskih zapisov, ki nastajajo v vaših informacijskih sistemih, v potrebno obliko.

zajem in pretvorba elektronskih dokumentov

Želite učinkovito in kakovostno skenirati dokumente?

Stopite v stik z nami