Zajem dokumentov in podatkov

Z digitalizacijo dokumentom dodajamo vrednost. Pretvarjamo jih v uporabne informacije, dostopne na klik

Digitaliziramo raznovrstna, tudi tehnološko zahtevna gradiva. S preizkušenimi rešitvami omogočamo preprost in hiter dostop, učinkovito upravljanje z dokumenti in vsebinami ter prispevamo k uporabnosti, ohranjanju in prenosu informacij in znanja.

V Mikrocopovih storitvenih centrih ponujamo celovito storitev digitalizacije dokumentov:

  • prevzem in skeniranje dokumentov,
  • prepoznavo podatkov in kontrolo kakovosti,
  • arhiviranje dokumentov in
  • uničenje po izteku rokov hrambe.

Doslej smo obdelali že več kot milijardo dokumentov. Z zmogljivostjo obdelave več kot 165 milijonov dokumentov letno in s številnimi referenčnimi uporabniki smo vodilni ponudnik digitalizacije dokumentov v regiji.

Dokumentacija je v družbo prihajala skozi več vstopnih točk – prek vložišča, poslovnih enot, prodajnih okenc, veliko število dislociranih enot pa je nadzor nad vhodnimi dokumenti še dodatno oteževalo. Zato smo želeli vzpostaviti centralizirano vložišče na eni lokaciji, odločili pa smo se, da upravljanje tega vložišča prepustimo v zunanje izvajanje usposobljenim strokovnjakom – Mikrocopu.

Adriatic Slovenica d.d.

Kaj vključuje digitalizacija dokumentov v Mikrocopovih storitvenih centrih?

Prevzem
dokumentov

Priprava
dokumentov

Zajem
dokumentov

Zajem
podatkov

Kontrola
kakovosti

Elektronsko
arhiviranje

Uničenje po izteku
roka hrambe

Zajem dokumentov in podatkov

Skeniranje in zajem dokumentov

Vaše dokumente pretvarjamo v uporabne poslovne informacije, dostopne na klik, kjer in ko jih potrebujete. To je prvi korak k digitalizaciji poslovanja.

Več

Zajem dokumentov in podatkov

Zajem in potrditev podatkov

Samo skeniranje dokumenta praviloma ni dovolj, saj so informacije pogosto v nestrukturirani obliki. Zato zajemamo podatke in preverjamo njihovo istovetnost.

Več