Zajem dokumentov in podatkov

Z digitalizacijo dokumentom dodajamo vrednost. Pretvarjamo jih v uporabne informacije, dostopne na klik.

Digitaliziramo raznovrstna, tudi tehnološko zahtevna gradiva. S preizkušenimi rešitvami omogočamo preprost in hiter dostop, učinkovito upravljanje z dokumenti in vsebinami ter prispevamo k uporabnosti, ohranjanju in prenosu informacij in znanja.

V Mikrocopovih storitvenih centrih ponujamo celovito storitev digitalizacije dokumentov:

  • prevzem in skeniranje dokumentov,
  • prepoznavo podatkov in kontrolo kakovosti,
  • arhiviranje dokumentov in
  • uničenje dokumentacije po izteku rokov hrambe.

Doslej smo obdelali že več kot milijardo dokumentov. Z zmogljivostjo obdelave več kot 165 milijonov dokumentov letno in s številnimi referenčnimi uporabniki smo vodilni ponudnik digitalizacije dokumentov v regiji.

Banke kot izvršiteljice sklepov smo se dnevno srečevale z izjemno velikim številom sklepov, ki jih je bilo treba takoj po prejemu ročno obdelati, saj smo sklepe prejemale v papirni obliki. Informatizacija v sodelovanju z Mikrocopom je prinesla bistvene prihranke pri stroških ročnega vnosa podatkov ter hrambe dokumentov.

Abanka d.d.

Kaj vključuje digitalizacija dokumentov v Mikrocopovih storitvenih centrih?

Prevzem
dokumentov

Priprava
dokumentov

Zajem
dokumentov

Zajem
podatkov

Kontrola
kakovosti

Elektronsko
arhiviranje

Uničenje po izteku
roka hrambe

Zajem dokumentov in podatkov

Skeniranje in zajem dokumentov

Vaše dokumente pretvarjamo v uporabne poslovne informacije, dostopne na klik, kjer in ko jih potrebujete. To je prvi korak k digitalizaciji poslovanja.

Več

Zajem dokumentov in podatkov

Zajem in potrditev podatkov

Samo skeniranje dokumenta praviloma ni dovolj, saj so informacije pogosto v nestrukturirani obliki. Zato zajemamo podatke in preverjamo njihovo istovetnost.

Več