Varnost in skladnost

Ponujamo vam certificirane in varne rešitve, zagotavljamo pravno veljavnost vašega elektronsko hranjenega gradiva in redno skrbimo za zakonsko skladnost in varnost poslovanja, svojih rešitev in vaših procesov.

Varnost, kakovost, zakonska skladnost in zanesljivost so bistvene sestavine vsake rešitve, ki vam jo zagotavljamo. Z znanjem in bogatimi izkušnjami, vrhunsko tehnološko opremo in doslednim izvajanjem politik varnosti in kakovosti ohranjamo visoko raven varnosti vaših dokumentov in podatkov, ki ste nam jih zaupali v upravljanje in hrambo. Na Mikrocop se lahko zanesete.

Mikrocop je partner vodilnih podjetij in organizacij iz finančnega, zavarovalniškega, gospodarskega in zdravstvenega sektorja. Stopite v stik z nami.

Simona Kogovšek, direktorica Mikrocopa

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Mikrocop je eno prvih podjetij v Sloveniji s certificiranim DPO

Sanja Žaubi, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer ali DPO) v podjetju Mikrocop, je kot ena prvih v Sloveniji pridobila dodatno kvalifikacijo strokovnjakinje za varstvo osebnih podatkov. Gre za pomemben izkaz strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov.

 

Standard vodenja kakovosti ISO 9001 in sistem vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001

Zavedamo se odgovornosti za vaše poslovanje, zato vzdržujemo visoko raven informacijske in fizične varnosti ter ravnamo skladno s sistemom vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. V praksi potrjene metodologije, dobre prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje vgrajujemo v vse svoje rešitve. Zavezanost kakovosti potrjujemo s standardom vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

Z vpeljavo omenjenih standardov v Mikrocopu celovito skrbimo za informacijsko varnost ter redno nadgrajujemo nadzorne mehanizme, s katerimi zagotavljamo visoko kakovost in varnost rešitev.

 

Certificirane storitve in programska oprema pri Arhivu Republike Slovenije

 • Certificirana programska oprema InDoc EDGE
 • Certificirana programska oprema InDoc RMS, ki je predhodnica digitalnih rešitev InDoc EDGE
 • Certificirane storitve zajema in hrambe Arhiviraj.siInDoc EDGE Cloud ter spremljevalne storitve (zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, pretvorba dokumentarnega gradiva iz fizične v digitalno obliko, pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne oblike v obliko za dolgoročno hrambo, urejanje ali odbiranje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, zagotavljanje varnih prostorov za hrambo gradiva v digitalni obliki)

 

Potrjena notranja pravila pri Arhivu Republike Slovenije

Arhiv Republike Slovenije je leta 2007 potrdil naša notranja pravila, ki se nanašajo na izvajanje storitev zajema in pretvorbe v digitalno obliko ter elektronske hrambe v digitalni obliki za dokumentarno in arhivsko gradivo. V letu 2012 smo v Mikrocopu izvedli številne izboljšave v samih procesih izvedbe storitev zajema, pretvorbe in elektronske hrambe, ki uporabnikom naših storitev prinašajo predvsem boljši nadzor in bolj kakovostno izvedbo storitev. Skladno s spremembami smo pridobili tudi potrditev nove različice notranjih pravil.

Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem z vidika zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov. Z izvajanjem certificiranih storitev hrambe in spremljevalnih storitev v skladu s potrjenimi notranjimi pravili v Mikrocopu zagotavljamo pravno veljavnost vašega elektronsko hranjenega gradiva.

 

Privzeta visoka razpoložljivost podatkovnega centra

podatkovni center mikrocop

 • Visoko razpoložljivost vašega primarnega strežniškega sistema zagotavljamo s podvojeno omrežno, strojno in programsko opremo
 • Zanesljivost delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost vaših storitev zagotavljamo z replikacijami primarnega strežniškega sistema na dve kolokaciji
 • V primeru nedelovanja primarnega strežniškega sistema lahko v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji vzpostavimo celoten sistem in vam omogočimo nemoteno poslovanje
 • Dva neodvisna internetna dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada ali večjih obremenitev internetnih povezav
 • Zavezanost visoki kakovosti in varnosti potrjujemo s standardom za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001 in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001

 

Visoka varnost in izjemna tehnološka opremljenost

shema poslovnega objekta mikrocop

 • Varnostni nadzor celotnega objekta vključuje fizično in tehnično varovanje 24/7 – strokovno spremljanje delovanja sistema in nadzor podatkovnega centra s protipožarnim alarmnim sistemom, protivlomnim alarmnim sistemom, z video nadzorom in s sistemom za nadzor prehodov po prostorih
 • Zaščitni sistemi zagotavljajo stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja
 • Protipožarni zaščitni sistem vključuje sistem gašenja s plinom, ki ščiti informacijsko infrastrukturo in arhive pred uničenjem
 • Lastna energetska oskrba omogoča nemoteno delovanje vseh sistemov v objektu tudi v primeru prekinitve zunanje energetske oskrbe
 • Armirano-betonska nosilna konstrukcija objekta zagotavlja varnost v primeru naravnih nesreč in drugih večjih vplivov iz okolja