Upravljanje dokumentov in procesov

Upravljanje poslovnih procesov

Če v vaših procesih sodelujejo zaposleni iz različnih organizacijskih enot, na različnih lokacijah in/ali z različnimi informacijskimi sistemi ali pa želite imeti pregled nad svojimi procesi v realnem času, ker ste odgovorni za njihovo učinkovito, natančno in zanesljivo izvajanje, priporočamo, da izkoristite platformo InDoc EDGE za upravljanje poslovnih procesov.

Pomagamo vam vpeljati učinkovito in preprosto upravljanje dokumentov in poslovnih procesov z namenom doseganja konkurenčnih prednosti. Stopite v stik z nami.

Klemen Novak, vodja razvoja prodajnih programov v Mikrocopu

Katere so ključne koristi upravljanja procesov na platformi InDoc EDGE?

Večja učinkovitost poslovanja

Dokumenti skozi proces potujejo hitreje in skladno s poslovnimi pravili – s tem se zmanjša število izjem, zagotovi sledljivost in poveča varnost.

Večje zadovoljstvo sodelavcev

Optimizirano izvajanje procesov pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov tudi zaradi bolj enakomerno porazdeljene obremenitve.

Boljši odnos s strankami

Upravljanje odnosa s strankami in reševanje morebitnih reklamacij je lažje s celovitim pregledom zgodovine procesov.

Manjša operativna tveganja

Večja preglednost poslovnih procesov in njihovo krmiljenje s poslovnimi pravili zmanjšuje operativna tveganja.

Ustrezno varstvo osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov v okviru izvajanja procesnih aktivnosti je nadzorovan in zabeležen v revizijski sledi.

Vgrajena zakonska skladnost

Platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in zagotavlja zakonsko skladnost izvajanja poslovnih procesov.

 


Upravljanje dokumentov je pogoj za optimizacijo in morebitno avtomatizacijo poslovnih procesov. Šele upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z obstoječimi sistemi, pa zares prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju.

S procesnimi rešitvami na platformi InDoc EDGE lahko odgovorite na ključne izzive poslovanja – od vsakodnevnih preprostih opravil, kot sta distribucija prejete pošte ali likvidacija vhodnih računov, do bolj zahtevnih, v katerih sodelujejo različni nosilci in praviloma vključujejo samodejno odločanje na podlagi poslovnih pravil.

 

Brezpapirno k naložbenemu varčevanju

V družbi ALTA Skladi so vlagateljem olajšali pristop k naložbenemu varčevanju, hkrati pa povečali učinkovitost poslovanja in vzpostavili boljši nadzor.

Poglejte študijo primera

Želite povečati učinkovitost svojih procesov in znižati stroške upravljanja dokumentov?

Stopite v stik z nami