Upravljanje dokumentov in procesov

Upravljanje poslovnih procesov

Ali v vaših procesih sodelujejo zaposleni iz različnih organizacijskih enot, na različnih lokacijah in z različnimi informacijskimi sistemi? Želite imeti pregled nad svojimi poslovnimi procesi v realnem času, ker ste odgovorni za njihovo učinkovito, natančno in zanesljivo izvajanje? Za upravljanje poslovnih procesov izkoristite platformo InDoc EDGE, ki združuje zmogljivosti sistemov za upravljanje z dokumenti (DMS), sistemov za upravljanje poslovnih procesov (BPM) in elektronske hrambe (RMS). 

Pomagamo vam vpeljati učinkovito in preprosto upravljanje dokumentov in poslovnih procesov z namenom doseganja konkurenčnih prednosti. Stopite v stik z nami.

Klemen Novak, vodja razvoja prodajnih programov v Mikrocopu

Večja učinkovitost poslovanja

Dokumenti skozi proces potujejo hitreje in skladno s poslovnimi pravili. S tem se zmanjša število izjem, zagotovi sledljivost in poveča varnost.

Večje zadovoljstvo sodelavcev

Optimizirano izvajanje procesov pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov tudi zaradi bolj enakomerno porazdeljene obremenitve.

Boljši odnos s strankami

Upravljanje odnosa s strankami in reševanje morebitnih reklamacij je lažje s celovitim pregledom zgodovine procesov.

Manjša operativna tveganja

Večja preglednost poslovnih procesov in njihovo krmiljenje s poslovnimi pravili zmanjšuje operativna tveganja.

Ustrezno varstvo osebnih podatkov

Dostop do osebnih podatkov v okviru izvajanja procesnih aktivnosti je nadzorovan in zabeležen v revizijski sledi.

Vgrajena zakonska skladnost

Platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in zagotavlja zakonsko skladnost izvajanja poslovnih procesov.

 


Upravljanje dokumentov, ki ga zagotavlja sistem za upravljanje z dokumenti, je pogoj za optimizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Šele upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z obstoječimi sistemi, prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju.

 

S sistemom za upravljanje poslovnih procesov na platformi InDoc EDGE lahko odgovorite na ključne izzive poslovanja, kot so:

  • vsakodnevna preprosta opravila, kot sta distribucija prejete pošte ali likvidacija vhodnih računov,
  • bolj zahtevna opravila, v katerih sodelujejo različni nosilci in vključujejo samodejno odločanje na podlagi poslovnih pravil.

 

Brezpapirno k naložbenemu varčevanju

V družbi ALTA Skladi so vlagateljem olajšali pristop k naložbenemu varčevanju, hkrati pa povečali učinkovitost poslovanja in vzpostavili boljši nadzor.

Poglejte študijo primera

Želite povečati učinkovitost poslovnih procesov?

Stopite v stik z nami