Upravljanje dokumentov in poslovnih procesov

Pomagamo vam vpeljati učinkovito in preprosto upravljanje dokumentov in poslovnih procesov

Digitalizacija dokumentov poveča njihovo uporabnost, omogoča bolj učinkovito upravljanje z dokumenti in odpira priložnosti za informatizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Izkoristite digitalizacijo za pohitritev procesov in doseganje konkurenčnih prednosti.

Upravljanje elektronskih dokumentov je več kot zgolj njihov pregled – vključuje tudi deljenje dokumentov med sodelavci, njihovo urejanje in komentiranje, sprotno obveščanje o spremembah, iskanje po vsebini in opisnih podatkih, dosegljivost kadarkoli od kjerkoli, zagotavljanje celovitosti in verodostojnosti dokumentov, sledljivost uporabe ter seveda preprečevanje njihove izgube. Upravljanje dokumentov je pogoj za optimizacijo in morebitno avtomatizacijo poslovnih procesov. Šele upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z obstoječimi sistemi, pa zares prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju. Pri tem vam lahko pomagamo s preizkušenimi rešitvami InDoc EDGE, domenskim znanjem in izkušnjami.

V skupini Avtotehna smo vpeljali rešitve za brezpapirno poslovanje z namenom povečanja učinkovitosti in vzpostavitve večjega nadzora nad prejetimi računi. Proces likvidacije, ki je trajal tudi več kot teden dni, smo uspeli občutno skrajšati in sedaj v povprečju traja od 2 do 4 dni. Za nas je to ključnega pomena, saj lahko z optimizacijo plačil dobaviteljem izkoristimo dodatne popuste in tudi na ta način povečujemo dobičkonosnost poslovanja. Končni cilj pa je doseči večjo odzivnost in čim bolj stroškovno učinkovito poslovanje na vseh ravneh, kjer je to mogoče.

Skupina Avtotehna

Kaj so rešitve InDoc EDGE in katere koristi prinašajo?

Platforma InDoc EDGE združuje zmogljivosti sistemov upravljanja dokumentov (DMS), poslovnih procesov (BPM) in elektronske hrambe (RMS). S procesnimi rešitvami na tej platformi lahko odgovorite na ključne izzive poslovanja – od vsakodnevnih preprostih opravil, kot sta distribucija prejete pošte ali likvidacija vhodnih računov, do bolj zahtevnih, v katerih sodelujejo različni nosilci in praviloma vključujejo samodejno odločanje na podlagi poslovnih pravil.

  • Procesne rešitve prispevajo k večji preglednosti in učinkovitosti vašega poslovanja
  • Izboljšanje upravljanja z dokumenti poenostavlja sodelovanje in preprečuje izgubo dokumentov
  • Dostop do procesov in dokumentov je omogočen od kjerkoli in kadarkoli, s katerekoli naprave
  • Uporaba procesnih rešitev InDoc EDGE zmanjšuje operativna tveganja
  • Rešitve so privzeto skladne z GDPR, zato se lažje osredotočite na optimizacijo procesov
  • Platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in zagotavlja zakonsko skladnost
  • Dokumenti so digitalno podpisani in časovno žigosani po standardu RFC 6283 (XMLRS) za zagotavljanje osnovnih načel hrambe (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost)

Poglejte tudi, katere procesne rešitve so že privzeto na voljo

Upravljanje dokumentov in procesov

Upravljanje dokumentov

Izboljšajte upravljanje z dokumenti in poenostavite sodelovanje ob zagotovljeni celovitosti in verodostojnosti dokumentov.

Več

Upravljanje dokumentov in procesov

Upravljanje poslovnih procesov

Povečajte preglednost in učinkovitost svojih procesov, zmanjšajte izpostavljenost operativnim tveganjem in zagotovite skladnost.

Več

Digitalne rešitve InDoc EDGE

Procesne rešitve

S procesnimi rešitvami InDoc EDGE dokazano zmanjšujemo stroške, povečujemo učinkovitost in zagotavljamo skladnost poslovanja.

Več