Svetovanje pri digitalizaciji

Podpiramo vas na poti do brezpapirnega poslovanja – uporabljamo v praksi potrjene in zelo uspešne metodološke pristope, naša svetovalna ekipa pa je sestavljena iz izkušenih strokovnjakov različnih profilov

Svetujemo vam pri digitalizaciji poslovanja, informatizaciji in avtomatizaciji poslovnih procesov, zagotavljanju skladnosti varstva osebnih podatkov, pripravi notranjih pravil in sistemski ureditvi hrambe. Vse z namenom doseganja koristi, ki jih prinaša digitalizacija poslovanja.

Na digitalizacijo poslovanja vam pomagamo pogledati celovito, s strokovnim znanjem in preverljivimi izkušnjami s področij prava, informacijske varnosti, skladnosti in kakovosti poslovanja. Naša svetovalna ekipa vključuje certificirano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, pravnika, strokovnjaka za zagotavljanje kakovosti, varnostnega inženirja in izkušenega poslovnega svetovalca, uporabljamo pa v praksi potrjene metodološke pristope. 

V sodelovanju z vami pripravimo in izvedemo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe ter predlagamo dobre prakse. Pri tem smo vedno osredotočeni na večjo varnost vašega poslovanja in zagotavljanje skladnosti izvajanja procesov z zakonodajo.

S svetovalno ekipo podjetja Mikrocop na področju varstva osebnih podatkov uspešno sodelujemo že od leta 2014. Prepričali so nas s svojo strokovnostjo in izkušnjami. Zagotavljanje skladnosti varstva osebnih podatkov z uredbo GDPR je zagotovo zahtevno, vendar s sistematičnim pristopom, ki ga že izvajamo skupaj z zanesljivim poslovnim partnerjem, izvedljivo.

OMV Slovenija, d.o.o.

Svetovanje

Uvedba brezpapirnega poslovanja

Pomagamo vam informatizirati in avtomatizirati poslovne procese ter vzpostaviti centralizirano elektronsko hrambo vseh dokumentov.

Več

Svetovanje

Skladnost varstva osebnih podatkov

Ključni izzivi zagotavljanja skladnosti varstva osebnih podatkov se skrivajo v oblikovanju ustreznih procesov ravnanja s podatki in vzpostavitvi odgovornosti zanj.

Več

Svetovanje

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Zunanja pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) zagotavlja neodvisno svetovanje pri obdelovanju in varovanju osebnih podatkov v podjetju.

Več

Svetovanje

Priprava notranjih pravil

Če želite elektronsko hrambo urediti v skladu z veljavno zakonodajo, vam zagotavljamo strokovno pomoč pri pripravi notranjih pravil, primernih za potrditev pri Arhivu Republike Slovenije.

Več