Študija primera

Informatizacija procesa obravnave sklepov o izvršbi v Abanki

V Abanki so se dnevno srečevali z vse večjim obsegom prejetih sklepov o izvršbi, ki so jih morali v čim krajšem času obdelati in skladno z zakonodajnimi zahtevami poskrbeti za njihovo izvršitev. Želeli so zmanjšati zamude, do katerih je prihajalo pri ročni obdelavi, ter povečati natančnost postopkov, saj je v tem ključnem procesu vsaka, še tako majhna napaka za banko lahko pomenila tudi finančno tveganje.

Sklepe o izvršbi so bankam v izvršitev posredovali pooblaščeni izdajatelji sklepov, med katerimi sta samo Finančna uprava RS in Centralni oddelek za verodostojno listino slovenskim bankam v izvršitev letno posredovala več kot 300 tisoč sklepov.

Vsak dan ogromna količina sklepov

»Banke kot izvršiteljice sklepov smo se dnevno srečevale z izjemno velikim številom sklepov, ki jih je bilo treba takoj po prejemu ročno obdelati, saj smo sklepe prejemale v papirni obliki. Povprečen sklep o izvršbi je bil 10- do 15-stranski dokument, s katerega smo morali v bančni informacijski sistem ročno vnesti več kot 30 različnih podatkov. Ročni vnos podatkov je bil seveda zamuden in podvržen napakam, hkrati pa je predstavljal tudi visoke stroške. Sklepe je bilo treba tudi dolgoročno hraniti, zaradi česar so nastajali še visoki stroški hrambe papirne dokumentacije, zamudno pa je bilo tudi iskanje dokumentov v primeru poizvedb,« pravi Monika Radovič iz Abanke. »Informatizacija je prinesla bistvene prihranke pri stroških ročnega vnosa podatkov ter hrambe dokumentov,« še dodaja.

Racionalna odločitev za informatizacijo procesa

Zaradi vsega navedenega so v Abanki pristopili k informatizaciji procesa obravnave sklepov o izvršbi. V sodelovanju z Mikrocopom so vpeljali organizacijske in tehnološke rešitve, s katerimi so sklepe o izvršbi takoj po prejemu pretvorili v elektronsko obliko, iz njih strojno zajeli vse podatke, ki so jih potrebovali za vnos v bančni informacijski sistem, ter jih v nadaljevanju upravljali izključno v elektronski obliki. Vzpostavljena rešitev je omogočala prejemanje tako papirnih kot e-izvršb, poenoten vnos v zaledno bančno aplikacijo in takojšnje znižanje stroškov na strani banke vse do vzpostavitve e-izvršb.

Manjše zamude, večja natančnost

»Cilja uvedbe brezpapirnega upravljanja sklepov o izvršbi sta bila zmanjšati zamude, do katerih je prihajalo pri ročni obdelavi, ter povečati natančnost postopkov, saj se je v tem ključnem procesu vsaka, še tako majhna napaka odražala v denarju in posledično za banko predstavljala tudi finančno tveganje,« pojasnjuje sogovornica. Dodaja, da so z informatizacijo procesa obravnave sklepov o izvršbi razbremenili strokovne bančne delavce, ki so se lahko bolj posvetili strokovnemu delu, zagotovili pa so tudi učinkovitejši pregled nad dokumenti in procesom.

Nazaj