Študija primera

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju v ALTA Skladih

V ALTA Skladih so vzpostavili brezpapirno poslovanje z jasnim namenom olajšanja pristopa in varčevanja vlagateljem v naložbeno varčevanje, obenem pa so želeli povečati učinkovitost poslovanja in vzpostaviti večji nadzor nad dokumenti. Poleg tega je poslovanje brez papirja tudi vlagateljem in okolju najbolj prijazen način poslovanja.

ALTA Skladi so ena vodilnih družb za upravljanje investicijskih skladov v Sloveniji in tudi v širši regiji. Pri prodaji in upravljanju naložb se dnevno srečujejo s precejšnjim obsegom različnih dokumentov, njihovo upravljanje in arhiviranje pa je bilo povezano s precejšnjimi stroški.

Razlogi za uvedbo brezpapirnega poslovanja 

Pred uvedbo brezpapirnega poslovanja so vlagateljem prek spletnega portala e-Skladi omogočali vpogled v stanje portfelja in pregled vseh transakcij, sam pristop k naložbenemu varčevanju pa se je še vedno izvajal s podpisom pristopne izjave na papirju. Zato so zaposleni velik del svojega časa porabili za delo z dokumenti. »Zaradi stalnega prirasta novih dokumentov in vse višjih stroškov upravljanja in hrambe teh dokumentov, predvsem pa dela zaposlenih, ki izvajajo poslovne procese, smo se odločili za uvedbo rešitev za brezpapirno poslovanje,« pojasnjuje izvršni direktor ALTA Skladov Tomaž Dvořak.

Nadgradnja spletnega portala e-Skladi

Spletni portal e-Skladi so zato nadgradili tako, da lahko vlagatelji tudi pristop k ALTA Skladom opravijo povsem brezpapirno. Pristop lahko opravijo preko spletnega portala e-Skladi, kjer pristopnico podpišejo z digitalnim potrdilom. Če pa se vseeno odločijo za obisk poslovalnice, sedaj svoj pristop potrdijo s podpisom na elektronsko podpisno tablico in tako vse potrebne postopke uredijo popolnoma brez papirja. Tako ustvarjene elektronske dokumente prevzame Mikrocopov certificiran sistem e-hrambe, ki zagotavlja dolgoročno, zakonsko skladno elektronsko hrambo dokler ne potečejo roki hrambe dokumentov.

Mikrocop je partner za uvedbo brezpapirnega poslovanja

Vzpostavitve brezpapirnega poslovanja so se v družbi ALTA Skladi lotili v sodelovanju z Mikrocopom, ki je poskrbelo za namestitev elektronskih podpisnih tablic in varno hrambo dokumentov v certificiranem sistemu e-hrambe.

»Vodilo ALTA Skladov je, da skušamo vlagateljem olajšati naložbeno varčevanje ter ga narediti kar najbolj dostopnega, preglednega in prijaznega. Zato smo ponosni, da omogočamo poslovanje v celoti brez papirjev. Digitalno poslovanje je najbolj prijazno do okolja, seveda pa tudi priročno in preprosto za vlagatelje,« še pojasnjuje izvršni direktor ALTA Skladov Tomaž Dvořak.

 

 

ALTA Skladi je bila prva družba za upravljanja skladov v Sloveniji, ki je uvedla elektronsko podpisno tablico, s katero so zaokrožili digitalizacijo poslovanja. Podpisno tablico sta prva preizkusila Alen Kobilica in Ula Furlan. Slepi športnik Alen Kobilica, katerega center za slepe otroke »Vidim cilj« podpira ALTA skupaj z Zavarovalnico Generali, je bil navdušen nad preprostostjo uporabe.

Nazaj