Študije primerov

Se srečujete z izzivi, ki jih prinašajo digitalizacija, velika pričakovanja strank in spremembe zakonodaje? Poglejte, kako so se jih lotila nekatera vodilna slovenska podjetja in kje smo jim pri tem lahko pomagali v Mikrocopu.

Podatkovni center A1 v poslovnem objektu Mikrocop

»Na trgu je zelo težko dobiti prostor, ki ustreza našim zahtevam. Za Mikrocop smo se odločili, ker njihova stavba ustreza visokim varnostnim standardom in zahtevam za postavitev podatkovnih centrov. Poleg tega je center v neposredni bližini naše glavne stavbe, kar je pomembna prednost, saj naši strokovnjaki dnevno dostopajo do opreme.«


A1 Slovenija, d. d.

Preberite več

Informatizacija procesa obravnave sklepov o izvršbi v Abanki

»Banke kot izvršiteljice sklepov smo se dnevno srečevale z izjemno velikim številom sklepov, ki jih je bilo treba takoj po prejemu ročno obdelati, saj smo sklepe prejemale v papirni obliki. Informatizacija v sodelovanju z Mikrocopom je prinesla bistvene prihranke pri stroških ročnega vnosa podatkov ter hrambe dokumentov.«


Abanka d.d.

Preberite več

Elektronski arhiv kot konkurenčna prednost Addiko banke

»Izvedli smo integracijo poslovnih aplikacij z elektronskim arhivom, kar zaposlenim omogoča hiter dostop do potrebnih informacij. Ta rešitev je idealna ob postopku obravnave stranke na bančnem okencu. Danes ima banka že več kot 90 odstotkov vsega gradiva v digitalizirani obliki, postopki priprave, zajema in hrambe pa so skladni z zakonodajo.«


Addiko Bank d.d.

Preberite več

Zamenjava papirnih z elektronskimi dokumenti v Adriaticu Slovenici

»Dokumentacija je v družbo prihajala skozi več vstopnih točk – prek vložišča, poslovnih enot, prodajnih okenc, veliko število dislociranih enot pa je nadzor nad vhodnimi dokumenti še dodatno oteževalo. Zato smo želeli vzpostaviti centralizirano vložišče na eni lokaciji, odločili pa smo se, da upravljanje tega vložišča prepustimo v zunanje izvajanje.«


Adriatic Slovenica d.d.

Preberite več

Sanacija fizičnega arhiva v Kmetijski zadrugi Agraria Koper

»V Kmetijski zadrugi Agraria Koper se vsakodnevno srečujemo z večjo količino papirne dokumentacije, ki jo hranimo v lastnih arhivskih prostorih. Danes so ti arhivski prostori primerno urejeni, pred časom pa je bilo določene dokumente včasih nemogoče najti ... Sanacija fizičnega arhiva nam je omogočila nadzor nad dokumenti.«


KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper

Preberite več

Brezpapirni pristop k naložbenemu varčevanju v ALTA Skladih

»Zaradi stalnega prirasta novih dokumentov, vse višjih stroškov upravljanja in hrambe teh dokumentov, predvsem pa dela zaposlenih, ki izvajajo poslovne procese, smo se odločili za uvedbo rešitev za brezpapirno poslovanje. Med drugim lahko sedaj tudi vlagatelji pristop k ALTA Skladom opravijo povsem brezpapirno.«


ALTA Skladi d.d.

Preberite več

Brezpapirno upravljanje prejetih računov v skupini Avtotehna

»V skupini Avtotehna smo uspeli proces likvidacije računov, ki je trajal tudi več kot teden dni, občutno skrajšati in sedaj v povprečju traja od 2 do 4 dni. Za nas je to ključnega pomena, saj lahko z optimizacijo plačil dobaviteljem izkoristimo dodatne popuste in tudi na ta način povečujemo dobičkonosnost poslovanja.«


Avtera d.o.o.

Preberite več

Učinkovito upravljanje dokumentov v zavarovalnici NLB Vita

»Pred uvedbo elektronskega arhiviranja smo lahko za pridobivanje kakšnega dokumenta porabili tudi cel dan, sedaj pa nam je ta dostopen takoj, le z nekaj kliki. Tako smo znižali stroške poslovanja in obenem dosegli večjo odzivnost pri zadovoljevanju potreb in pričakovanj naših strank.«


NLB Vita d. d. Ljubljana

Preberite več

UniCredit z elektronskim arhivom v oblaku že več kot deset let

»Predaja skrbništva nad dokumenti zunanjemu izvajalcu in uvedba e-arhiviranja se je po opravljenih analizah izkazala za najustreznejšo možnost. Obenem je bila to tudi priložnost za optimizacijo procesov in znižanje stroškov, povezanih z upravljanjem dokumentov v papirni obliki.«


UniCredit Banka Slovenija d.d.

Preberite več