Podatkovni center

Varovanje podatkov pred izgubo (Double Backup)

Z zanesljivo spletno storitvijo Double Backup vam omogočamo sistematično in samodejno izdelovanje varnostnih kopij posameznih dokumentov, datotek, map ali baz podatkov, njihovo varno hrambo v podatkovnem centru Mikrocopa in obnovo podatkov, ko jih potrebujete. Izognite se poslovni škodi zaradi trajne izgube podatkov.

Zagotavljamo vam visoko stopnjo razpoložljivosti in varnosti vaše informacijske infrastrukture brez velikih začetnih investicij. Stopite v stik z nami.

David Habot, pomočnik direktorice Mikrocopa za strateški razvoj

Kako se s storitvijo Double Backup izognemo poslovni škodi?

Podatke varujemo pred trajno izgubo

Sistematično in samodejno izdelujemo varnostne kopije, hranimo pa jih v podatkovnem centru Mikrocopa.

Varnostno kopiramo tudi baze podatkov

Poskrbimo za varnostne kopije posameznih dokumentov, drugih datotek, map ali celotnih baz podatkov.

Omogočamo preprosto obnovo podatkov

Prek prijaznega vmesnika poiščete želene datoteke ali mape in jih hitro prenesete v svoj informacijski sistem.

 

Privzeta visoka razpoložljivost podatkovnega centra

  • Visoko razpoložljivost vašega primarnega strežniškega sistema zagotavljamo s podvojeno omrežno, strojno in programsko opremo
  • Zanesljivost delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost vaših storitev zagotavljamo z replikacijami primarnega strežniškega sistema na dve kolokaciji
  • V primeru nedelovanja primarnega strežniškega sistema lahko v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji vzpostavimo celoten sistem in vam omogočimo nemoteno poslovanje
  • Dva neodvisna internetna dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada ali večjih obremenitev internetnih povezav
  • Zavezanost visoki kakovosti in varnosti potrjujemo s standardom za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001 in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001

Visoka varnost in izjemna tehnološka opremljenost

  • Varnostni nadzor celotnega objekta vključuje fizično in tehnično varovanje 24/7 – strokovno spremljanje delovanja sistema in nadzor podatkovnega centra s protipožarnim alarmnim sistemom, protivlomnim alarmnim sistemom, z video nadzorom in s sistemom za nadzor prehodov po prostorih
  • Zaščitni sistemi zagotavljajo stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja
  • Protipožarni zaščitni sistem vključuje sistem gašenja s plinom, ki ščiti informacijsko infrastrukturo in arhive pred uničenjem
  • Lastna energetska oskrba omogoča nemoteno delovanje vseh sistemov v objektu tudi v primeru prekinitve zunanje energetske oskrbe
  • Armirano-betonska nosilna konstrukcija objekta zagotavlja varnost v primeru naravnih nesreč in drugih večjih vplivov iz okolja

Potrebujete visoko stopnjo razpoložljivosti informacijske infrastrukture brez velikih začetnih investicij?

Stopite v stik z nami