Podatkovni center

Najem strežnika

Če želite razširiti svoje strežniške kapacitete brez dodatnih vlaganj v nakup novih strežnikov, lahko v podatkovnem centru Mikrocopa najamete virtualne ali fizične strežnike. Poleg strojne opreme vam zagotavljamo tudi sistem neprekinjenega napajanja, varovanje s požarnimi pregradami in posodabljanje operacijskega sistema.

Zagotavljamo vam visoko stopnjo razpoložljivosti in varnosti vaše informacijske infrastrukture brez velikih začetnih investicij. Stopite v stik z nami.

David Habot, pomočnik direktorice Mikrocopa za strateški razvoj

Privzeta visoka razpoložljivost podatkovnega centra

  • Visoko razpoložljivost vašega primarnega strežniškega sistema zagotavljamo s podvojeno omrežno, strojno in programsko opremo
  • Zanesljivost delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost vaših storitev zagotavljamo z replikacijami primarnega strežniškega sistema na dve kolokaciji
  • V primeru nedelovanja primarnega strežniškega sistema lahko v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji vzpostavimo celoten sistem in vam omogočimo nemoteno poslovanje
  • Dva neodvisna internetna dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada ali večjih obremenitev internetnih povezav
  • Zavezanost visoki kakovosti in varnosti potrjujemo s standardom za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001 in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001

Visoka varnost in izjemna tehnološka opremljenost

  • Varnostni nadzor celotnega objekta vključuje fizično in tehnično varovanje 24/7 – strokovno spremljanje delovanja sistema in nadzor podatkovnega centra s protipožarnim alarmnim sistemom, protivlomnim alarmnim sistemom, z video nadzorom in s sistemom za nadzor prehodov po prostorih
  • Zaščitni sistemi zagotavljajo stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja
  • Protipožarni zaščitni sistem vključuje sistem gašenja s plinom, ki ščiti informacijsko infrastrukturo in arhive pred uničenjem
  • Lastna energetska oskrba omogoča nemoteno delovanje vseh sistemov v objektu tudi v primeru prekinitve zunanje energetske oskrbe
  • Armirano-betonska nosilna konstrukcija objekta zagotavlja varnost v primeru naravnih nesreč in drugih večjih vplivov iz okolja

Potrebujete visoko stopnjo razpoložljivosti informacijske infrastrukture brez velikih začetnih investicij?

Stopite v stik z nami