Podatkovni center

Najem prostora za kolokacijo

V podatkovnem centru Mikrocopa vam ponujamo ustrezne prostore in vso potrebno infrastrukturo za postavitev in samostojno upravljanje lastne strežniške opreme. V zelo kratkem času lahko postavite novo kolokacijo, bolje obvladujete operativna tveganja in zagotovite nemoteno izvajanje načrta neprekinjenega poslovanja.

Zagotavljamo vam visoko stopnjo razpoložljivosti in varnosti vaše informacijske infrastrukture brez velikih začetnih investicij. Stopite v stik z nami.

David Habot, pomočnik direktorice Mikrocopa za strateški razvoj

Privzeta visoka razpoložljivost podatkovnega centra

  • Visoko razpoložljivost vašega primarnega strežniškega sistema zagotavljamo s podvojeno omrežno, strojno in programsko opremo
  • Zanesljivost delovanja celotnega sistema in stalno dostopnost vaših storitev zagotavljamo z replikacijami primarnega strežniškega sistema na dve kolokaciji
  • V primeru nedelovanja primarnega strežniškega sistema lahko v izredno kratkem času na oddaljeni varni lokaciji vzpostavimo celoten sistem in vam omogočimo nemoteno poslovanje
  • Dva neodvisna internetna dostopa zagotavljata nemoteno delovanje storitve v primeru izpada ali večjih obremenitev internetnih povezav
  • Zavezanost visoki kakovosti in varnosti potrjujemo s standardom za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001 in sistemom vodenja kakovosti ISO 9001

Visoka varnost in izjemna tehnološka opremljenost

  • Varnostni nadzor celotnega objekta vključuje fizično in tehnično varovanje 24/7 – strokovno spremljanje delovanja sistema in nadzor podatkovnega centra s protipožarnim alarmnim sistemom, protivlomnim alarmnim sistemom, z video nadzorom in s sistemom za nadzor prehodov po prostorih
  • Zaščitni sistemi zagotavljajo stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja
  • Protipožarni zaščitni sistem vključuje sistem gašenja s plinom, ki ščiti informacijsko infrastrukturo in arhive pred uničenjem
  • Lastna energetska oskrba omogoča nemoteno delovanje vseh sistemov v objektu tudi v primeru prekinitve zunanje energetske oskrbe
  • Armirano-betonska nosilna konstrukcija objekta zagotavlja varnost v primeru naravnih nesreč in drugih večjih vplivov iz okolja

Potrebujete visoko stopnjo razpoložljivosti informacijske infrastrukture brez velikih začetnih investicij?

Stopite v stik z nami