Novica

Z uspešno presojo sistema vodenja kakovosti in varovanja informacij potrjujemo zavezanost kakovosti in varnosti

  22. 07. 2019

V Mikrocopu redno in celovito skrbimo za informacijsko varnost in redno nadgrajujemo nadzorne mehanizme, s katerimi zagotavljamo visoko kakovost in varnost svojih rešitev.

Zavedamo se odgovornosti za poslovanje svojih naročnikov, zato vzdržujemo visoko raven informacijske in fizične varnosti ter ravnamo v skladu s sistemom vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. Zavezanost kakovosti pa potrjujemo s sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015.
 
Naša prizadevanja k visoki kakovosti in varnosti, ki predstavljata tudi naši vrednoti, smo tudi letos potrdili na presoji sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 in sistema varovanja informacij po ISO/IEC 27001:2013, ki jo izvaja SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje.

Slovenski institut za kakovost in meroslovje je s presojo potrdil, da procese in delovne postopke izvajajmo v skladu z zahtevami standardov in z vzpostavljenim sistemom, sprejetimi pravilniki in politikami.
 
 Potrjevanje ISO certifikata
Urška Pust, vodja zagotavljanja kakovosti in Alenka Fic Mikolič, direktorica splošnih zadev v Mikrocopu

Urška Pust, vodja zagotavljanja kokovosti pri Mikrocopu je ob tem pojasnila: »Naše poslovanje temelji na kakovosti in varnosti, kar izkazujemo na vseh ravneh delovanja, saj nas vodi cilj, da svojim naročnikom zagotavljamo najbolj kakovostne rešitve, pri tem pa zasledujemo visoko raven informacijske varnosti. Veseli me, da smo tudi letos izpolnili visoke zahteve in standarde, ki nam jih narekujeta sistema vodenja kakovosti in varovanja informacij.« 

Nazaj