Novica

Uspešna digitalizacija vedno temelji na ljudeh

  17. 10. 2019

Na 16. poslovni IT konferenci Mikrocopa v Kongresnem centru Brdo smo se osredotočili na informacijski kaos in ključne, pogosto spregledane gradnike digitalizacije poslovanja, ki odločujoče vplivajo na izkoristek našega digitalnega potenciala. Nastopili so navdušujoči govorci, ki so predstavili izvrstne zgodbe, odlične ideje in rešitve za digitalno prihodnost. Vsi so se strinjali, da so ključnega pomena za uspešno digitalizacijo poslovanja zavzeti zaposleni, agilnost poslovanja, podpora vodstva in pravi partner.

»Tehnologija je pomemben, a le en košček sestavljanke, ki ji rečemo digitalizacija poslovanja. Ob tem pa podjetja ne smejo pozabiti na aktivno spodbujanje in motiviranje zaposlenih h krepitvi digitalnih veščin ter vpeljavi in sprejemanju sprememb,« je na konferenci poudaril Klemen Novak, vodja razvoja prodajnih programov v Mikrocopu.

 

Vodenje z zgledom

Konferenco je otvoril John Denhof, predsednik uprave Nove KBM, ki je dokazal, da je tudi v bančnem okolju možno izvesti bliskovito hitro digitalno transformacijo. Ob tem je izpostavil, da je njegova najbolj pomembna naloga motivacija ljudi.

 »Prej so bili procesi v banki popolnoma zastareli, neavtomatizirani, nepregledni in počasni, danes pa smo znani kot prva banka v Sloveniji z digitaliziranimi procesi od začetka do konca. Pri vzpostavitvi tega je bilo ključno, da smo tudi zaposlenim omogočili, da sprejmejo spremembe in da se tudi sami vključujejo s predlogi. Pomembno pa je tudi, da se vodja zaveda, da je prvi zagovornik digitalizacije, zgled in motivator ostalih sodelavcev. Poskrbeti mora tudi, da digitalizaciji nameni prioriteto in da po potrebi zaposlene usposobi za delo z novo tehnologijo. Človeški faktor je namreč najtežji del procesa digitalizacije,« je na konferenci poudaril Denhof in dodal, da ima Slovenija sicer odlično tehnologijo, na področju uporabe te tehnologije v praksi pa imamo še veliko rezerve glede na ostale članice Evropske unije.

 

Podpora lastnikov in vodstva

Do podobnih ugotovitev pa so prišli tudi v SKB banki. Miro Cepec, glavni operativni direktor v SKB, je poudaril: »Ko smo se leta 2009 prvič želeli lotiti procesne organizacije brez podpore vodstva, smo se naučili, da je za upešno vpeljavo procesne organizacije, ki teče v zaledju in omogoča digitalizacijo, ključna jasna, dolgotrajna in neomajna podpora lastnikov in vodstva. Zato lahko pravo procesno kulturo vzpostavi le zrela organizacija."

"Z uvedbo procesne platforme se pokaže kup prednosti, kot so: lažje obvladovanje tveganj, boljši pregled nad stroški in posledično lažje določanje cen, boljša usmerjenost k strankam, saj jim lahko zagotovimo povratno informacijo glede procesa, bolj gospodarno upravljanje s človeškimi viri in podobno. Najtežje pa je izkoreniniti razmišljanje, da zaposleni ne bi skrbeli le za svoj vrtiček temveč bi imeli v mislih širšo sliko.«

 

Spremembe so naša edina stalnica

Primož Zupan, direktor MBILLS, je poudaril izjemen pomen Chief Digital Officer-ja (CDO) in njegove vloge kot povezovalnega člena vseh ključnih procesih. CDO namreč ustvarja ugodno okolje, da se želene spremembe lahko uspešno izvedejo. Še vedno se najdejo podjetja, ki na digitalizacijo gledajo z odporom, strahom in nezaupanjem. Številna gredo v to spremembo zaradi predpostavke o nižanju lastnih stroškov obdelave in manipulacije z gotovino.«

Zupan je še pojasnil, da je njihov prvi korak vedno poiskati ambasadorja za uvajanje sprememb v partnerski organizaciji, ki se prepozna v njihovi rešitvi in verjame, da jim bo ta prinesla širšo korist. Enako velja za vsa podjetja, ki se lotevajo digitalizacije – množico iniciativ in načrtovanih sprememb je treba zložiti na skupni imenovalec, zato je ključna vloga osebe, zadolžene za digitalizacijo – CDO-ja.

 

Ključen je pravi partner

Prvi sklop konference je sklenil Goran Djuratovič, direktor sektorja finančnega svetovanja in trženja na Generali Investments, ki je poudaril pomembnost izbire pravega partnerja pri uvajanju digitalne transformacije. Izpostavil je, da se je sprememb potrebno lotevati korak za korakom in si »na krožnik ne naložiti preveč«, saj se kaj hitro zgodi, da projekti ostanejo nedokončani. Povedal je, da je njim s pomočjo pravega partnerja uspela izjemno uspešna digitalna preobrazba, katere rezultati se kažejo tako znotraj podjetja kot tudi navzven.

Izziva in nadgradnje digitalne infrastrukture so se v Generali Investments lotili v sodelovanju z obstoječimi tehnološkimi partnerji, v prvi vrsti s podjetjem Mikrocop, s katerim so že sodelovali na področju hrambe dokumentacije. Obstoječo rešitev za hrambo elektronskih dokumentov so nadgradili z digitalnim podpisovanjem, upravljanjem dokumentov in poslovnih procesov, ter tako pristop do sklada skrajšali za 70 odstotkov. Tehnološka nadgradnja digitalne infrastrukture s platformo Mikrocop InDoc EDGE za upravljanje informacij jim je odprla pot do večje učinkovitosti poslovanja in dodatnega približanja svojih storitev strankam.

 

Z digitalizacijo do konkurenčnosti podjetja

Predstavitvi platforme Mikrocop InDoc EDGE za upravljanje informacij so sledili primeri dobrih praks, ki so jih predstavili:

 

Kot smo lahko iz predstavljenih primerov na konferenci razbrali, pri digitalizaciji ni enega samega recepta, vsak si bo v skladu s svojimi cilji in zmožnostmi sestavil drugačno zgodbo. Zato za uspešno digitalno preobrazbo podjetja potrebujejo jasno opredeljene cilje digitalizacije in tudi prava orodja, ki jim bodo omogočila učinkovito upravljanje s poslovnimi procesi in informacijami.

Konferenco smo sklenili s tehnološkimi trendi in umetno inteligenco na področju digitalizacije. Dr. Rok Rupnik s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani je napovedal povezovanje BPM ter RPA tehnologije ter propad podjetjih, ki se ne bodo pravočasno digitalizirala ter tako izgubila konkurenčni boj. 

Predavanja, galerija

Vabimo vas k ogledu nekaterih predstavitev in utrinkov s konference:

 

   


Nazaj