Namenska oprema

Strojna prepoznava besedila

Pohitrite proces zajema podatkov v strukturirani, polstrukturirani ali celo nestrukturirani obliki s strojno prepoznavo besedila in olajšajte preverjanje istovetnosti podatkov. Uporabo namenske programske opreme priporočamo v primeru večjega števila obdelanih dokumentov in kompleksnejšega zajema t. i. meta podatkov, strojna prepoznava pa je zanesljivejša, bolj kot so dokumenti strukturirani.

Ponujamo vam napredno namensko strojno in programsko opremo, če zajem dokumentov in prepoznavo podatkov izvajate sami. Stopite v stik z nami.

Gorazd Zajc, poslovni tehnolog v Mikrocopu

 

V Mikrocopu smo ponosni partner Kofax in Top Image Systems

Kofax je vodilni svetovni ponudnik programske opreme za pretvorbo papirnih dokumentov v elektronsko obliko in pametni zajem podatkov z dokumentov. V Mikrocopu smo dolgoletni partner in certificirani ponudnik rešitev (Certified Solution Provider ali CSP) programske platforme Kofax.

Top Image Systems sodi med vodilne svetovne ponudnike rešitev s področja optične prepoznave dokumentov. V Mikrocopu smo distributer in integrator njihovih rešitev eFLOW.

 

Strukturirani dokumenti

Največkrat so predmet samostojnega zajema podatkov in strojne prepoznave besedila t. i. strukturirani dokumenti, na primer:

  • Vloge in pristopnice
  • Soglasja za obdelavo osebnih podatkov
  • Izpolnjene ankete
  • Škodni zahtevki

 

Polstrukturirani dokumenti

Opažamo, da se strojna prepoznava besedila vedno pogosteje uporablja tudi pri t. i. polstrukturiranih dokumentih, kjer so tipi podatkov znani, ne pa tudi njihova točna lokacija v dokumentu. Taki primeri so: 

  • Prejeti računi
  • Pogodbe
  • Izvršbe

 

Nestrukturirani dokumenti

V nekaterih primerih lahko namensko programsko opremo uporabite tudi za strojni zajem podatkov iz t. i. nestrukturiranih dokumentov, kjer niso znani ne tipi ne lokacije podatkov v dokumentu. Takrat se strojni zajem praviloma dopolni še z ročnim. Lep primer so:

  • Prejeti dopisi vaših strank
  • Različna obvestila

Želite pohitriti proces zajema podatkov?

Stopite v stik z nami