Dobra praksa

5 nasvetov za digitalizacijo poslovanja

  28. 11. 2018

Digitalizacija poslovanja zahteva od podjetja pripravo premišljene strategije in jasno zastavljenih ciljev, saj so takšni projekti običajno kompleksni in zahtevajo vpletenost vseh zaposlenih v podjetju. 

Pomembno je, da se digitalizacije poslovanja lotite po tehtnem premisleku in pri tem upoštevate vse vidike, ki lahko pripomorejo k temu, da bodo projekti digitalizacije tudi uspešno izvedeni in da bodo zaživeli tudi v praksi.

Kot ugotavlja raziskava Stanje napredka digitalne preobrazbe podjetij v Sloveniji, ki je bila opravljena avgusta 2018, so največji izzivi na področju digitalizacije poslovanje, s katerimi se slovenska podjetja srečujejo:

  • zagotavljanje tehničnih in finančnih virov,
  • zagotavljanje podpore vodstva,
  • sprememba organizacijske kulture podjetja,
  • razumevanje digitalne strategije in
  • pomanjkanje ustreznih znanj.

Da bi se izognili izzivom in težavam, ki lahko nastanejo pri procesu digitalizacije poslovanja in povzročijo nemalo tako finančnih kot tudi časovnih posledic, si pri razmisleku o digitalizaciji podjetja pomagajte z osnovnimi smernicami v spodnji infografiki.

5 nasvetov za uspešno digitalizacijo poslovanja


Nazaj