Digitalne rešitve InDoc EDGE

Sistem za upravljanje s procesi (BPM)

Upravljanje poslovnih procesov, usklajenih z vašimi poslovnimi cilji in povezanih z obstoječimi sistemi, prinaša dodano vrednost vašemu poslovanju. Uporaba platforme in procesnih rešitev InDoc EDGE vam omogoča, da poslujete vitkeje, bolj odzivno in varno, saj lahko modernizirate opravila, avtomatizirate procese in spodbujate sodelovanje.

Preidite v brezpapirno poslovanje z digitalnimi rešitvami InDoc EDGE – njihova uporaba zmanjšuje vaša operativna tveganja, platforma, ki združuje zmogljivosti sistemov upravljanja dokumentov (DMS), poslovnih procesov (BPM) in elektronske hrambe (RMS), pa je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in skladna z GDPR. Stopite v stik z nami.

Ivo Vasev, produktni vodja v Mikrocopu

Katere koristi vam prinaša sistem za upravljanje s procesi?

digitalna_platforma_indoc_edge

V praksi potrjene metodologije, dobre prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje vgrajujemo v vse svoje rešitve.

 • Večja preglednost procesov in njihovo krmiljenje s pravili povečuje učinkovitost poslovanja
 • Optimizirano izvajanje procesov pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov in sodelavcev
 • Upravljanje odnosa s strankami in reševanje reklamacij je lažje s celovitim pregledom stanja procesov
 • Manjše število izjem, zagotovljena sledljivost in večja varnost zmanjšuje operativna tveganja
 • Privzeta skladnost z GDPR omogoča lažje osredotočenje na optimizacijo procesov in poslovanja
 • Platforma je certificirana pri Arhivu Republike Slovenije in zagotavlja zakonsko skladnost
 • Dokumenti so digitalno podpisani in časovno žigosani po standardu RFC 6283 (XMLRS) za zagotavljanje osnovnih načel hrambe (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost in trajnost)

Naročite demonstracijo zmogljivosti v živo

 

Privzete procesne rešitve

Na platformi InDoc EDGE so vam že privzeto na voljo naslednje procesne rešitve:

 • Upravljanje prejete in poslane pošte
 • Potrjevanje / likvidacija računov
 • Upravljanje pogodb
 • Upravljanje potnih nalogov
 • Odobravanje odsotnosti z dela
 • Odrejanje in upravljanje nadurnega dela
 • Obveščanje sodelavcev z okrožnicami
 • Vodenje sklepov
 • Upravljanje internih aktov

Ko dokument vstopi v procesno rešitev InDoc EDGE, skozi proces potuje samodejno na podlagi določenih poslovnih pravil. Procesno rešitev lahko preprosto povežete z drugimi informacijskimi sistemi v vašem podjetju in tako sodelavcem omogočite enotno delovno okolje. Nad vsemi fazami procesa imate celovit pregled – vedno veste, v kateri fazi in pri komu je dokument, prav tako tudi, katera procesna aktivnost se trenutno izvaja, vse navedeno pa je zabeleženo tudi v revizijski sledi. Po izvedbi vseh predvidenih procesnih aktivnosti dokument na koncu varno arhiviramo v certificiranem sistemu e-hrambe, kjer vam je na voljo tudi kasneje, na klik.

Brezpapirno upravljanje prejetih računov

V skupini Avtotehna so vpeljali rešitve za brezpapirno poslovanje z namenom povečanja učinkovitost in vzpostavitve večjega nadzora nad prejetimi računi.

Poglejte študijo primera

Poljubne procesne rešitve po vaši meri

Platforma InDoc EDGE združuje zmogljivosti sistemov upravljanja dokumentov (DMS), poslovnih procesov (BPM) in elektronske hrambe (RMS). S procesnimi rešitvami na tej platformi lahko odgovorite na ključne izzive poslovanja – od vsakodnevnih preprostih opravil, kot sta privzeto podprta distribucija pošte ali likvidacija vhodnih računov, do bolj zahtevnih, v katerih sodelujejo različni nosilci in praviloma vključujejo samodejno odločanje na podlagi poslovnih pravil.

Zmogljivosti platforme InDoc EDGE lahko izkoristite za razvoj svojih, novih in povsem poljubnih procesnih rešitev, v celoti prilagojenih vašim poslovnim potrebam. Nove procesne rešitve lahko prek API vmesnikov povežete z vašimi obstoječimi informacijskimi sistemi, lahko pa razvoj namenskih rešitev in integracij zaupate tudi nam.

Želite preizkusiti rešitve InDoc EDGE in izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša digitalizacija?

Stopite v stik z nami